Undvik dåliga undersökningsmetoder: förregistrering

Hur undviker du dåliga undersökningsmetoder? Svaret är att förregistrera sig. Upptäck vad detta innebär och hur du använder det för god forskning.
Undvik dåliga undersökningsmetoder: förregistrering

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Undersökningar inom forskning måste utföras på ett etiskt sätt. Forskare måste gå med på etiska grundprinciper som försäkrar giltigheten i deras forskning. Förr i tiden använde dock vissa forskare tvivelaktiga och dåliga undersökningsmetoder. Dessa metoder består i huvudsak av att begå små övertramp för att kunna fortsätta utredningen och senare publicera den.

Målet med modern forskningsdynamik är att publicera resultat. Detta mål kan utöva negativ press på forskarna. Därför är det vanligt att många av dem hänfaller åt dåliga undersökningsmetoder. Det finns några riktigt slående exempel genom historien, såsom Stanford fängelseexperimentet och Diedrick Stapels-fallet.

dåliga undersökningsmetoder

Stora bedrägerier

Stanford fängelseexperimentet är en av de mest kända sociala psykologiexperimenten. Vissa inspelningar visade dock senare på de dåliga undersökningsmetoder som användes för att utföra det här experimentet. Till exempel att lita på anekdotiska bevis, träna vakterna, göra implicita förfrågningar och tolka resultaten inkorrekt. Ända sedan det kom till allmän kännedom har folk diskuterat huruvida den här studien fortfarande ska inkluderas i textböckerna.

Diedrick Stapel var lärare i socialpsykologi på universitet i Tilburg. 2011 upptäcktes det att han förfalskat information från många av sina studier. Istället för att använda deltagare i sina studier hade Stapel hittat på information på så sätt att han alltid fick det resultat han förväntade sig.

Dessa dåliga undersökningsmetoder var okända för hans studenter, som litade på sin lärare. Det pågick tills en av hans filosofie doktorand studenter ansåg det märkligt att han alltid fick de resultat han förväntade sig. Från och med då föll allting isär.

“Vetenskapen är ett fantastiskt motgift för entusiasm och vidskeplighet.”

-Adam Smith-

Dåliga undersökningsmetoder

Även om dessa fall kom till allas kännedom är de i minoritet. De flesta dåliga undersökningsmetoderna är mer subtila. här är de vanligaste formerna:

 • P-hacking: För att testa hypotesen av statistiska analyser använder forskare P-värdet, vilket normalt är 0,05. När de använder många variabler och experimentella tillstånd kan detta värde dock vara partiskt. Därför är rekommendationen att reducera det vilket forskare bör göra innan de utför studien.
 • Låg kraft: En liten prov skala kan få studien att ha låg statistisk kraft. I sin tur kan låg kraft väldigt troligt orsaka en falsk positiv. Med andra ord kommer undersökningen föreslå något som faktiskt inte existerar.
 • HARK:ing: Detta innebär att forskarna ändrar hypotesen efter att de upptäckt att resultaten inte är vad de förväntade sig.

Vad är förregistrering?

En lösning på dessa dåliga undersökningsmetoder är förregistrering. Detta innebär att man offentliggör forskarnas mål och metoder för undersökningen de ska utföra. Då kan alla tydligt se att forskarna har utfört studien etiskt, eller som de har sagt att de ska på förhand.

Förregistrering är väldigt enkel. Dessa webbplatser kan hjälpa dig, såsom Open Science Network (OSF). På den här platsen kan du finna olika mallar för registrering. Likaså kan du ladda upp studiematerial (databaser, frågeformulär, tilläggsmaterial osv.) och göra det offentligt på ett enkelt sätt.

“Det viktiga i vetenskapen är inte så mycket att erhålla nya fakta utan att upptäcka nya sätt att förhålla sig till dem.”

-Sir William Lawrence Bragg-

om dåliga undersökningsmetoder

Hur man registrerar

Du kan finna vilka mallar för förregistrering bland annat på webbplatsen vi redan nämnt. Vissa kräver mer information än andra. Om vi tar en av de enklare mallarna som kallas AsPredicted som ett exempel, är fälten du måste fylla i:

 • Information: Om du redan samlat in den eller om du kommer att samla in den efter registreringen.
 • Studiens hypotes: Förklara hypotesen du kommer att undersöka.
 • Variabler: Vilka som är studiens variabler och hur man mäter dem.
 • Tillstånd: Tillstånden du kommer att tillskriva deltagarna (till exempel kontroll och experimentell).
 • Analys: Analysen du kommer att göra när du väl samlat in informationen.
 • Observationer: Antalet observationer du kommer att samla in. Med andra ord, antalet deltagare du behöver.

Genom att göra studiens information offentlig är den synlig för alla. Därför minskar möjligheten till användning e av dåliga undersökningsmetoder. Även om registrering tar längre tid eftersom du måste tänka över vad du ska efterforska gör många människor det. Dessutom tillåter den vetenskapen att bli mer transparent.

Detta kanske intresserar dig
Hur kan man utvärdera en student på rätt sätt?
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Hur kan man utvärdera en student på rätt sätt?

Innan vi börjar prata om fördelarna och nackdelarna med tentor och andra alternativ för att utvärdera en student så bör vi redogöra vad en utvärder... • Bakker, M., van Dijk, A., & Wicherts, J. M. (2012). The rules of the game called psychological science. Perspectives on Psychological Science, 7(6), 543–554. doi:10.1177/1745691612459060
 • Leif Uri, J. (2017). How to properly preregister a study. Recuperado de http://datacolada.org/64
 • Nosek, B. A., Spies, J. R., & Motyl, M. (2012). Scientific utopia: II. Restructuring incentives and practices to promote truth over publishability. Perspectives on Psychological Science, 7(6), 615–631. doi:10.1177/1745691612459058
 • Willis, G. B., & Moya, M. (2017). A more transparent science: recommendations to increase the informative value of articles submitted to the Revista de Psicología Social / Una ciencia más transparente: recomendaciones para aumentar el valor informativo de los artículos enviados a la Revis. Revista de Psicología Social, 32(3), 447–461. doi:10.1080/02134748.2017.1352140