Vet du vad "bud sex" är för något och vilka utövar det?

Läs allt om bud sex i den här artikeln!
Vet du vad "bud sex" är för något och vilka utövar det?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 06 juli, 2019

“Bud sex” är en term som refererar till sex mellan heterosexuella män endast för njutning. Många anser dock att det är omöjligt att utöva bud sex utan att vara homosexuell. Kontroversen är att de som utövar det försvarar sin heterosexualitet. I vissa fall har de till och med partner och barn. De förklarar att de helt enkelt gör det för att tillfredsställa sina behov.

Vad är “bud sex”?

Fenomenet bud sex uppstod efter en studie som gjordes av sociologen Tony Silva från Northwestern University. Han analyserade detta fenomen bland vita män från stadsbefolkningen. Med hjälp av deras vittnesmål kunde han slå fast de normer som hade att göra med bud sex. Han kunde också upptäcka vad det innebar för deltagarna.

Tony Silva förklarade att hans mål var att studera bud sex och relatera det till flera faktorer som påverkar sexuella identiteter som kultur, socialt sammanhang, tidsepok och personliga tolkningar.

Man i sängen.

Enligt den information han fick fram valde deltagarna sina partners baserat på maskulinitet, etnicitet och sexuell identitet. Detta innebär att många av männen valde andra “maskulina” män av sin egen etnicitet som var heterosexuella eller bisexuella i smyg. De anser därför att de sexuella mötena var heterosexuella och maskulina, trots faktumet att de hade sex med andra män.

Bud sex och dess egenskaper

Inom bud sex finns det inte någon romantik. Det stämmer dock att män som är involverade i detta etablerar en form av emotionellt band p.g.a. att deras relation är baserad på vänskap. Faktum är att de ofta delar hobbyer, politiska synsätt, kvinnor och mer. För dem är sex bara ett extra element i deras relation.

Den sexuella akten utan kärleken överbryggar aldrig gapet mellan två människor; endast tillfälligt.”
-Erich Fromm-

En annan egenskap när det gäller bud sex är hemlighetsmakeriet. De flesta av deltagarna erkände att de behövde hålla tyst om vad de gjorde.

De flesta män som utöver bud sex är heterosexuella, vita, över 50 år gamla och gifta med barn. De har dessutom internaliserat heteronormativiteten och maskulina regler under lång tid. De flesta av dem har levt i en tid då det var svårt att uttrycka någon annan typ av sexuell lust. För dem innebär maskuliniteten en avsaknad av kvinnliga karaktärsdrag baserade på könsstereotyper.

Man som kysser.

Homofobisk attityd

Trots faktumet att de har sex med andra män så är de flesta män som utöver bud sex homofoba. De stöter även bort feminina män. Denna homofoba attityd kan komma från tidigare stereotypiskt tänkande baserat på könsroller. De tror att kvinnliga attribut är underlägsna och värderar istället maskulina.

Vissa män väljer bud sex för att uttrycka ett sexuellt behov som de inte kunnat tillfredsställa. Deras moral och de normer de har internaliserat styr dock deras handlingar. Det sätt de utövar det på och egenskaperna hos deras sexuella partner kommer låta dem bekräfta sina uppfattningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Figari, C. (2008). Heterosexualidades masculinas flexibles. Todo sexo es político.
  • Silva, T. (2017) Bud Sex: Constructing normative masculinity among rural straight men that have sex with men. Gender and Society. 31 (1), 51 – 73
  • Valcuende del Río, J. M. (2010). Sexo entre hombres: los límites de la masculinidad. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM20(1).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.