Vi har fel om vi dömer homosexualitet

Vi har fel om vi dömer homosexualitet

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2022

Homosexualitet är en komplicerad och framförallt känslig fråga, vilket vi kan se om vi känner till lite av vårt samhälles historia. Det finns många teorier som försöker besvara frågan: sexuell läggning, föds vi med den eller skapas den? Det finns biologiska, psykologiska, psykoanalytiska och antropologiska teorier, men ingen av dem har hittat nyckelbeviset som svarar på frågan än.

Vad som verkar stå klart är att homosexualitet inträffar i naturen med påtaglig frekvens. Alla djurarter utövar homosexualitet.

Konsekvenserna av att döma homosexualitet

Därför är tron att det är onaturligt att vara gay helt fel. Denna missuppfattning har skapat en social fördom som under lång tid fått oss att tro att homosexualitet är en styggelse; något väldigt dåligt som inte bör ske.

Gråtande kvinna

På grund av denna övertygelse har det funnits många människor som stötts bort och behandlats illa på grund av att deras sexuella läggning varit tvärtemot vad samhället tycker den ska vara. Det har även lett till mord, fängslande och tortyr, enbart på grund av att vissa personer inte följer en standard som slagits fast av samhället – som uppfanns av oss själva.

“I sig självt är homosexualitet lika begränsande som heterosexualitet: det perfekta vore att kunna älska en kvinna eller en man, vilken människa som helst, utan rädsla, begränsningar eller förpliktelser.”

-Simone de Beauvoir-

Men vad har vi trott? Vilka är vi att döma vad andra gör?

Att förändra vårt perspektiv av homosexualitet

För tillfället finns det fortfarande många personer som inte vågar “komma ut” och som känner sig undertryckta av vår kultur. De kan inte acceptera sig själva eftersom de dessvärre har anammat den felaktiga övertygelsen vi talade om tidigare: homosexualitet är något onormalt, som en sjukdom.

Homosexuella personer som inte accepterar sig själva kan drabbas av ångest och till och med depression. De ser sig själva som personer som inte passar in i de sociala mönstren och tenderar att ha en väldigt destruktiv inre dialog: Varför? Varför är jag inte normal? Varför kan jag inte förälska mig i någon av motsatt kön? Jag måste vara sjuk, jag är usel… etc.

Det är nödvändigt för dessa personer, och de som exkluderar dem, att börja tänka på detta problem på ett korrekt sätt. Vissa för att acceptera sig själva och uttrycka vilka de är utan rädsla; andra för att sluta exkludera eller stöta bort dessa personer på grund av deras sexuella läggning.

Homosexualitet är en egenskap

Homosexualitet är bara en egenskap. Ytterligare ett karaktärsdrag hos människan. Runt 10% av invånarna på denna planet är homosexuella, och det förekommer i alla kulturer och etniciteter, så vi kan inte se det som onormalt eller onaturligt. Det är som att ha rött hår och ljusa ögon – du kanske tillhör en mindre andel, men det är normalt och naturligt.

Det är fel att döma homosexualitet

Det faktum att detta tillstånd blir utvärderat som bra eller dåligt är helt påhittat av oss. I andra tidsperioder var det helt normalt att vara gay. Det klassificerades varken som dåligt eller extraordinärt. Det var helt enkelt en egenskap som vi inte gav stor vikt.

Därför är saker och ting inte bra eller dåligt per se; det är samhället som klassificerar dem på ett sätt som passar tidsepoken. Vårt jobb är att ignorera dessa falska identifikationer, inte att acceptera eller göra dem till våra egna.

“Homosexualitet existerar i fler än 450 arter, homofobi endast i en. Vad tycker du nu är onaturligt?”

Vår sexuella läggning slår inte fast vårt egenvärde

Ett annat argument vi kan stödja är att homosexualitet eller heterosexualitet inte fastslår vårt egenvärde. Homosexuella människor har lika mycket rätt som andra att ha fulla, lyckliga, framgångsrika liv, både personligt och professionellt.

Hand i hand

Som vi redan sagt så är homosexualitet bara en egenskap, och som människor är vi unika och har många olika egenskaper. Vad vi måste vara tydliga med är att vårt värde är en kombination av alla våra karaktärsdrag, oavsett hur samhället vill att vi ska utvärdera dem vid en given tidpunkt.

Det är även viktigt att acceptera att homofobiska idéer alltid kommer existera eftersom vissa personer har fel och insisterar på att förmedla sina tankar. Likt rasism och sexism kommer det därför alltid finnas där, och vi måste ha detta i åtanke utan att låta det tränga in mentalt. Dessa typer av misstagna människor måste nämligen inte vara en del av våra liv. Lyckligtvis finns det gott om människor vi kan relatera till utan problem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.