Ingen behöver berätta för mig hur jag ska vara lycklig

Ingen behöver berätta för mig hur jag ska vara lycklig

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Lyckan är inte gömd bakom magiska formler, och än mindre i visheten hos personer som tror sig veta allt. Att vara lycklig är att ta hand om sig själv, för att vara den autentiska skaparen av sitt öde i frihet och med ansvar.

Allt vi är, allt som vi har, är baserat på en serie personliga val. Att lyssna på eller söka råd är alltid positivt, men om vi låter andra etablera reglerna för våra egna beslut, kommer vi bli biroller i vår egen existens teater.

Jag väljer hur jag ska vara lycklig. Endast jag är ansvarig för dessa personliga kartor som ritar min existens. Där varje misstag eller prestation är en reflektion av alla mina ansvar.

På 40-talet skedde den mest berömda och prestigefyllda studien av lycka. Slutsatserna man kom fram till i “Grant-studien” avslöjar något som nästan alla av oss vet instinktivt: att älska och vara älskade är för de flesta nyckeln till lycka.

Vi vill dock att du ska reflektera över något annat: behovet att älska oss själva för att kunna välja och bygga våra egna vägar av frihet.

Frihet att vara lycklig

Att vara lycklig är en subtil balans mellan kontroll och frihet

Det som gör dina föräldrar eller vänner lyckliga behöver inte göra dig lycklig. Varje person är unik och alla har vi därmed våra egna sätt att känna, tänka och berika oss själva emotionellt. Nyckeln är att finna sitt eget “element” – den där motivationen som är laddad med mening för oss.

Låt saker och ting flöda och kläng dig inte fast vid andra. Acceptera att allt har sin tid och att det är bättre att vandra fritt än att fjättras vid vad som aldrig kan vara. Gå framåt lugnt och självsäkert…

Mihaly Csikszentmihalyi är en klassisk referens i studien av lycka. Enligt honom bör vi snarare än att aspirera på att bli lyckliga fokusera på vad han kallar “optimal upplevelse”. Det betyder att vi uppnår fysiskt och mentalt välmående genom att ha en nivå av kontroll över situationen där vi helt enkelt kan flöda.

Här ska vi analysera detta i detalj.

Brud i vatten

Lycka är kontroll och frihet på samma gång

  • De bästa upplevelserna är sådana där vi njuter av att ha kontroll över en specifik aktivitet. Vi är kompetenta och vägledda av en hög, inre motivation.
  • Under dessa optimala upplevelser finns det utan tvivel fel och oväntade ändringar. Men känslan av att “vi är fria” att börja om ger oss en behaglig känsla av själveffektivitet och… lycka.

Förmågan att låta oss själva “flöda”

Flöde, eller “flow“, är ett tillstånd av emotionellt positivt medvetande som karaktäriseras av följande:

  • Vi är hängivna i sinne och hjärta till vad vi gör “här och nu”.
  • Egot är bortkopplat och vi njuter därmed av en högre inre balans för att utföra och känna saker som verkligen definierar oss. Med andra ord, saker som är harmoniserade med våra värderingar, känslor och kunskaper.

Detta lugn kan dock gå förlorat om vi tappar kontrollen och låter oss själva bli bortförda av andra människors befallningar eller åsikter. Så istället för att flöda förblir vi strandade. Det finns ingen rörelse eller balans. Vad vi känner är en total separation från oss själva och vår essens.

Flicka bland stjärnor

Vad du INTE behöver från andra för att vara lycklig

Om vi minimerar vår jakt på lycka till att bara sträva efter att älska och bli älskade, kommer vi utveckla ett ohälsosamt, känslomässigt band där alla besvikelser, all frånvaro och alla brustna hjärtan resulterar i allvarliga personliga kriser.

Återigen: vi talar om balans. Om att etablera mogna och medvetna relationer som låter oss “flöda”, fria från kedjor, beroenden och rädslor. För om det finns något vi måste vara tydliga med så är det att lycka främst är oräddhet.

Kvinna i skogen

Eftersom de flesta av oss vet vad vi söker hos människor för att må bra, ska vi reflektera över vad vi INTE behöver från andra för att vara lyckliga.

  • Du behöver inte godkännande; det är en onödig källa för lidande.
  • Låt dig inte bli “inokulerad” av andras rädslor. Begränsande attityder kan projiceras från föräldrar till barn eller mellan partners på ett sätt som får oss att tro att vi inte är kapabla att leva våra liv.
  • Sätt inte upp mål som inte är dina på horisonten. Andras aspirationer definierar inte dig, de är inte dina, så det är alltid bättre att finna ditt eget “element”, din motivation, och göra den till motorn som ger styrka åt dina drömmar och vardagliga hopp.

Att vara lycklig är inte en känsla. Det är beslutet att vandra utan rädsla och i harmoni med andra samtidigt som vi tar hand om oss själva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.