3 råd från psykologin som kommer att göra ditt liv enklare

3 råd från psykologin som kommer att göra ditt liv enklare

Senaste uppdateringen: 15 mars, 2017

Vi lever i ett samhälle där de negativa effekterna från stress och ångest ökar utan slut i sikte. De psykologiska förändringarna som kommer med stress är inte så värst trevliga, men det är viktigt att komma ihåg att det, enligt psykologin, är hälsosamt med en balanserad dos av denna stimulering. Den påminner oss om att vi måste ta hand om vår emotionella hälsa.

Även om det är normalt att associera stress med skadliga konsekvenser för hälsan så kan den spela en positiv roll om vi vet hur vi kan hantera den. Den positiva psykologin är ett av de bästa sätten. Den hjälper oss att förstå att vår emotionella hälsa är mer än bara psykiska sjukdomar eller avsaknad av sådana.

Idag kommer vi att prata om 3 grundläggande idéer som den positiva psykologin ger oss för att göra våra liv enklare och överkomma stress. Genom att omsätta dessa i praktiken kommer du att kunna dra nytta av denna situation för att skapa positiva resultat i ditt dagliga liv.

“Det är vår plikt att hålla kroppen i en bra hälsa, annars kan man inte hålla sitt sinne starkt och klart.”

-Buddha-

Stress och lycka, parallella känslor

Flera vetenskapliga studier har bekräftat att de psykologiska symptomen vid stress är väldigt likartade de som uppstår vid lycka. När vi känner oss stressade är det svårt för oss att andas och hjärtrytmen ökas, vilket också händer när vi är glada och lyckliga.

Kvinna

Om vi kommer över stress så kan vi röra oss framåt i alla riktningar. Att kunna kontrollera våra emotionella tillstånd och uppnå det som vi väljer att göra ger oss den lycka som vi har pratat om. Kom ihåg denna gåva när du känner dig stressad eller börjar tappa kontrollen p.g.a. dina nerver.

Hur du kan känna dig säker på dig själv från första stund

Man behöver ofta förstärka sin självkänsla. Den är väldigt ofta slutkörd och nedbruten p.g.a. stress och fokus på negativa saker. Vi bygger upp detta i vårt minne utan att komma ihåg det som vi har gjort bra. Att fokusera på det positiva kan göra en enorm skillnad.

Bubblor

Icke-verbalt språk som en grundsten i relationer

Icke-verbalt språk är väldigt viktigt för hälsosamma och balanserade relationer. Det finns många resurser som kan hjälpa dig att arbeta med ditt icke-verbala språk, men det finns några snabba och enkla råd som vi också kan applicera.

Exempelvis ökar visuell kontakt sannolikheten för en bra kemi och reducerar effekterna från en negativ kommunikation. På ett visst sätt skyddar detta kommunikationskanalen och detta är ett tecken för andra personer att vi är mottagliga i interaktionen med dem. Om detta inte är naturligt för dig så är du kanske blyg och du kan då öva på detta med en person som du har förtroende för.

Vid arbetsmöten eller annan typ av kommunikation som implicerar en stor emotionell börda för dig, är det viktigt att du kommer ihåg att slappna av. För att kunna hålla dig lugn så tänk att personerna framför dig är gamla vänner. På detta sätt kommer du att känna dig friare, oroa dig mindre och som ett resultat av detta känna dig mer naturlig.

“Titta på allt som om du såg det antingen för den första eller sista gången: Din tid på jorden kommer då att vara fantastisk.”

-Betty Smith-


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.