För att vara glad måste du tro att du förtjänar att vara det

För att vara glad måste du tro att du förtjänar att vara det

Senaste uppdateringen: 13 augusti, 2023

Lycka är lika tillgängligt för dig som smärta. Det räcker med att du lever och är medveten om att du lever. Att vara glad är något som alla kan vara. Det är den första premissen vi måste förstå när vi drunknar i katastrofala tankar. Den enda katastrofen som inte kan lösas är den där man inte överlever.

Om saker och ting fortsätter att gå dåligt för dig så är det för att du har trott att du inte förtjänar att vara glad.

Du kanske undrar: Vad har jag gjort som är så dåligt att jag inte ens kan få känna mig lite bättre? Om du reflekterar över detta så kommer du förstå att du inte förtjänar allt detta lidande.

Varför nekar vi oss själva att vara glada? Det är viktigt att förstå vad som ligger bakom denna emotionella masochism så att vi kan upptäcka detta och ändra vårt beteende. Kom ihåg att du måste tro att du förtjänar att vara glad för att förtjäna det.

Vad innebär det att vara glad?

Lycka beror på två fundamentala faktorer: hur du ser på dig själv och hur du ser på din upplevelse mellan dig själv och världen. Till syvende och sist är lycka en attityd.

Lycka är ett sinnestillstånd som öppnar upp ditt sinne för upplevelser, men det är alltid sinnet och det du tänker om dig själv som begränsar dig.

Äng

Kanske har dina personliga upplevelser eller din uppväxt fått dig att tro att du inte förtjänar att vara glad. Men där har du fel. Det finns inget i denna värld som nekar en person att vara glad.

Vidare, om du går igenom en svår situation bör du komma ihåg att det finns andra personer som redan har gått igenom liknande omständigheter. Skillnaden? De tror att allt det lidande som de gick igenom ger dem rätten att må bra igen.

Vilka mekanismer använder man för att neka sig själv att vara glad?

Det är viktigt att analysera den så kallade “dödsdriften” som Freud definierade och fenomenet med lärd försvarslöshet som bekräftades av Martin Seligman. Härunder kommer vi att reflektera över de anledningar som gör att personer nekar sig själva att vara glada:

  • Lärd försvarslöshet. Vissa har anammat en passiv roll där de anser att smärta är något som de måste ta del av och att de inte kan göra något för att motverka det. Lärd försvarslöshet uppstår då personer ger upp och känner att de inte kan göra något för att förbättra sin situation. De kämpar inte längre för att försvara sig själva.
  • Overklighetskänsla. Detta uppstår då en psykologisk distans uppstår till den verklighet som omger en person. Med andra ord, det är som om dennes omgivning och sammanhang känns konstigt för dem.
  • Avpersonifiering. Detta refererar till en distans och ett psykologiskt avståndstagande från en själv. Personerna försöker inte ta sig ur detta tillstånd eller söka lyckan eftersom de inte vet vad som är rätt att göra i den givna situationen. De är förlorade, brutna och har kopplat bort sig själva från verkligheten.
  • Dödsdrift. Personer med detta problem känner att de måste kontrollera sig själva väldigt hårt eller till och med skada sig själva. Det är som om detta är deras enda sätt att finna njutning. Vissa av dessa beteenden, som till exempel anorexia, kan vara rent livsfarliga. Fenomenet är vad Jacques Lacan kallade “njutning” och Sigmund Freud “death drive”.

Vad innebär dessa fenomen?

De drabbade når botten, känner skuldkänslor och kan inte komma över sitt förflutna. De går in i ett tillstånd där de inte lever. De är bara närvarande och inget mer, och de känner inte att de förtjänar att vara glada.

När människor tror att de inte förtjänar lycka kommer de att isolera sig. De anammar beteenden där de straffar sig själva för att korrigera sina misstag.

Mask

Om du tror att du förtjänar att vara glad så handla i enlighet med detta

Hur många saker har du gett upp på grund av rädsla, brist på självförtroende eller känslan att du inte kan hitta din plats i världen? Det finns många psykologiska teorier och tekniker som kan hjälpa dig med dina sociala förmågor, med dina negativa mönster eller för att planera konkreta handlingar. Det finns också medicin, även om ingen ännu har skapats för smärtan i själen.

Det bästa för själen är att ansluta till den igen så att du kan känna att den är sårad, men inte död. Din själ tycker om att återuppliva sig själv. Du vet redan vad vissa personer säger om att återuppliva sig själv eller dö, och det verkar som att det går bra för många av dem.

Så samla den energi du inte tror att du vill ha och fyll ditt liv med upplevelser igen. Om du inte tror att du förtjänar det, tänk då på hur ditt liv kommer att vara och hur livet hos de du älskar kommer att vara om du inte bryter detta mönster.

Om du inte börjar bygga din lycka så kommer ingen annan göra det åt dig. Det är bara du som vet vad du behöver och hur du får detta. Det första steget är att acceptera dig själv och tro på vad du är värd…


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.