Vet du vad det innebär att gäspa?

Vet du vad det innebär att gäspa?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2021

Gäspande är universellt, tidlöst och ett av de vanligaste uttrycken som finns. Det finns fysiologiska komponenter involverade, men även emotionella och sociala. Fram tills nyligen så trodde vi att det berodde på en av tre saker: utmattning, aptit eller att man är uttråkad. Men forskningen har visat att detta inte är helt sant. Vet du vad det innebär att gäspa?

Vår kultur har gett en viss negativ betydelse åt gäspande i sociala situationer. Ifall du pratar med någon och personen börjar gäspa så kanske du tror att denna person är uttråkad. Man har dock kommit fram till att detta inte är helt sant.

“Min kapris är rökning, kvinnor och att gäspa”
-Gonzalo Escudero-

Du har kanske märkt att djur också gäspar. Hundar gäspar exempelvis då de är hungriga, men även då du skämmer bort dem. Samma sak händer med katter och andra arter. Så vad innebär det egentligen att gäspa?

Att gäspa ur en fysiologisk synvinkel

Den första förklaringen som vetenskapen gav på gäspande var fysiologisk. Vetenskapen bevisade att det var en mekanism för att reglera vår temperatur. Hjärnan är som en hårddisk i en dator som kan värmas upp på olika sätt.

Man som gäspar

Men för att den ska kunna fortsätta fungera så måste hjärnan kylas ner. Att gäspa har en speciell roll i detta fall. Då vi gäspar så kommer blodflödet att öka. Det är som en frisk fläkt av luft till hjärnan.

Ur en fysisk synvinkel kyler gäspningarna ner hjärnan. Detta bidrar därför till att göra den mer effektiv och aktiv. Faktum är att då du är distraherad och har problem med att fokusera dig så är det en bra idé att gäspa upprepade gånger för att aktivera ditt sinne. Roliga faktum: då vi blir äldre så gäspar vi mindre och bebisar gäspar också i livmodern.

En studie vid Princeton University korrelerade denna förklaring. Enligt deras forskning så förskjuts de membran som skyddar bihålorna då man gäspar. Detta händer p.g.a. käkens rörelser. Denna rörelse gör att hjärnan kan ta in extra luft.

Vad det innebär att gäspa från ett social synsätt

En fascinerande aspekt när det kommer till vad det innebär att gäspa är att gäspningar är smittsamma. Ja, smittsamma. Då man ser att en person gäspar så brukar man normalt imitera detta. Det är en automatisk mekanism. Hände detta dig då du såg bilder på personer som gäspar i denna artikel?

Kvinnor som gäspar

En studie vid University of Leeds i England indikerade att gäspning innebär att en person identifierar sig med sin miljö. Det är inte ett tecken på att vara uttråkad, utan på empati. Den som gäspar etablerar länkar med personerna runt omkring. Samma sak händer personen som är “infekterad”.

Men att gäspa är inte smittsamt hos djur. Det är bara en mänsklig egenskap. Det uppdagades även att personer med autism inte påverkas av att se en annan människa gäspa.

Den emotionella och sexuella gäspningen

Studier har påvisat en relation mellan att gäspa och stressiga eller hotfulla situationer. Det visade sig att lemurer gäspar väldigt frekvent. Efter att ha analyserat deras beteende i detalj uppdagades det att de gjorde det efter att de varit tvungna att undvika ett rovdjur. Senare så blev det bekräftat att de också gjorde det då de upptäckte ett hot.

Lemur som gäspar

Forskarna har kommit till flera slutsatser rörande vad det innebär att gäspa. Den första var att gäspning minskar känslor som är associerade med stress. Med andra ord: när lemurerna gäspade så blev de också lugnare. Forskarna verifierade vidare att gäspningen hjälper med att göra en mer alert och att skärpa sinnena.

Dessa slutsatser gäller även för människor. Atleter gäspar exempelvis precis innan de ska tävla. Vi har observerat samma beteende i militären, innan och efter farliga uppdrag. Att gäspa är därför också en försvarsmekanism.

Även då det kan verka svårt att tro så har gäspande också en betydelse inom sexualiteten. Du kanske tror att det inte är så värst sexigt att gäspa. Men Vrije Univeristet i Nederländerna håller för närvarande på att studera detta ämne. De upptäckte att folk gäspar mycket då de planerar att ha sex. Det finns inga slutsatser än så länge till detta, men det verkar finnas ett samband.

Detta kanske intresserar dig
5 uttryck man bör undvika
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 uttryck man bör undvika

Det finns vissa uttryck man bör undvika som är skapade för hat. De är ord eller utsagor som folk nästan alltid använder vid ilska och raseri.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.