Vid 30 värderar man nära vänner högre än många vänner

Vid 30 värderar man nära vänner högre än många vänner

Senaste uppdateringen: 23 augusti, 2023

En färsk studie från APA (American Psychology Association) publicerad av Psychology & Aging har visat något som många av oss redan misstänkte: Allteftersom åren går förändras vänskaperna. Efter 30 års ålder värderar vi det högre att ha nära vänner jämfört med att ha många vänner.

Denna studie har visat att vi vid 20 års ålder har att göra med en stor mängd olika människor, något som påverkar vår världsbild och våra förväntningar. 

Vid 30 är vi mer socialt utmattade och orkar inte underhålla andra människor och föredrar istället att ha färre men nära vänner.

Detta har långsiktiga effekter:

De personer som hade många vänner vid 20 och nära vänner vid 30 visade bättre psykisk hälsa vid 50. Detta innebär inte att du har färre vänner när du är 30… Huvudsaken är att du väljer sådana som gör dig glad.

Vänskap för hela livet

Den vikt som vi ger till vänskap består under hela livet, men stadierna manifesterar sig på olika sätt. 

När vi är barn fäster vi större vikt vid auktoriteter runt omkring oss: föräldrar och lärare. Vi interagerar med andra barn och utvecklar gradvis en medvetenhet om vår egen individualitet. Vi lär oss känslomässiga, kognitiva och sociala färdigheter genom lek och skola.

Kvinnor som kramas

I tonåren förändras begreppet vänskap dramatiskt. Under detta skede är det relationerna med personer på samma nivå som oss själva som avgör vår karaktär och inte auktoriteter, något som starkt influerar identiteten.

I detta skede är vänskapen mycket mer intensiv, men när vi närmar oss 30 blir vi alltmer selektiva.

Vänner vid 20

När vi är 20 kokar hela världen. Vi vet inte mycket om livet, men vi agerar utan rädsla och med en spontanitet som gör att vi träffar på många människor. Dessutom lever vi mycket intensivt och är aldrig isolerade.

“Vänskap är svårare och mer sällsynt än kärlek. Därför måste man rädda den som finns.”

Alberto Moravia

Vänner som fikar

Vi lär känna nya vänner utan att vara alltför fördomsfulla eller ha stora förväntningar… Vi omger oss med många människor eftersom vi känner att vi behöver detta. Vidare behöver vi njuta av vår frihet och se vad som verkligen intresserar oss.

Vid 20 måste vi ha en nyfiken attityd och en fri själ samt få alla de erfarenheter som vi behöver: bli kära, resa, dansa och ha många människor runt omkring oss, och vi bör kunna experimentera.

Vänner vid 30

När vi närmar oss 30 blir vi trötta på att ständigt stöta på nya människor och att träffa dem som vi inte har stort förtroende för. Vi vill ha nära vänner med högre kvalitet. Vi vill fortsätta experimentera, men med ett sällskap som vi tycker om. Därmed börjar vi tänka mer på vänskapens kvalitet.

“Om du är ärlig kommer du inte att ha många vänner, men de kommer att vara de rätta vännerna.”

-John Lennon-

Detta bestäms av våra önskningar, men även av omständigheterna. Många av våra vänner i livet har tagit olika vägar; de har bytt karriär eller så har de bildat familj. Detta leder oss till att istället njuta av en mindre grupp – en som är mer relaterad till våra värderingar.

Paraplyer

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.