Vid 30 värderar man bra vänner högre än många vänner

Vid 30 värderar man bra vänner högre än många vänner

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2016

En färsk studie från APA (American Psychology Association) publicerad av Psychology & Aging har visat något som många av oss redan misstänkte: Allteftersom åren går förändras vänskaperna. Efter 30 års ålder värderas det högre att ha bra vänner jämfört med att ha många vänner.

Denna studie har visat att vi vid 20 års ålder har att göra med en stor mängd olika människor, något som påverkar vår världsbild och våra förväntningar. 

Vid 30 är vi mer socialt utmattade och orkar inte underhålla andra människor och föredrar istället att ha färre men bra vänner.

Detta har långsiktiga effekter:

De personer som hade många vänner vid 20 och bra vänner vid 30 visade bättre psykisk hälsa vid 50. Detta innebär inte att du har färre vänner då du är 30… Huvudsaken är att du väljer sådana som gör dig glad.

Vänskap för hela livet

Den vikt som man ger till sin vänskap består under hela livet, men stegen manifesteras på olika sätt. 

När man är barn fäster man större vikt vid auktoriteter runt omkring sig: föräldrar och lärare. Man interagerar med andra barn och utvecklar gradvis en medvetenhet om sin egen individualitet. Man lär sig känslomässiga, kognitiva och sociala färdigheter genom lek och skola.

Kvinnor

I tonåren förändras begreppet vänskap dramatiskt. I detta skede är det relationerna med personer på samma nivå som en själv som avgör ens karaktär och inte auktoriteter, något som starkt influerar identiteten.

I detta skede är vänskapen mycket mer intensiv, men då man närmar sig 30 blir man alltmer selektiv.

Vänner vid 20

Då man är 20 kokar hela världen. Man vet inte mycket om livet, men man agerar utan rädsla och med en spontanitet som gör att man träffar på många människor. Man lever mycket intensivt och är aldrig isolerad.

“Vänskap är svårare och mer sällsynt än kärlek. Därför måste man rädda den som finns.”

Alberto Moravia

Kvinnor

Man lär känna nya vänner utan att vara alltför fördomsfull eller ha stora förväntningar…  man omger sig med många människor eftersom man känner att man behöver detta, man behöver njuta av sin frihet och se vad som verkligen intresserar en.

Vid 20 måste man ha en nyfiken attityd och en fri själ samt få alla de erfarenheter som behövs: bli kär, resa, dansa och ha många människor runt omkring sig, och man bör kunna experimentera.

Vänner vid 30

Då man närmar sig 30 blir man trött på att ständigt stöta på nya människor och att träffa dem som man inte har stort förtroende för. Man vill ha bra vänner med högre kvalitet. Man vill fortsätta experimentera, men med ett sällskap som man tycker om. Man börjar tänka mer på vänskapens kvalitet.

“Om du är ärlig kommer du inte att ha många vänner, men de kommer att vara de rätta vännerna.”

-John Lennon-

Detta bestäms av ens önskningar, men även av omständigheterna. Många av ens vänner i livet har tagit olika vägar; de har bytt karriär eller så har de bildat familj. Detta leder en till att istället njuta av en mindre grupp – en som är mer relaterad till ens värderingar.

Paraplyer

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.