Vikten av att visa din kärlek

10 juni, 2016

När vi säger att någon ”kommit in i våra liv” betyder det att denne slutat vara en vanlig person och har börjat spela en viktig roll genom att vara med oss. Vi kommer närmre denna person och vi börjar känna oss bekväma.

I dessa stunder börjar vi känna en varm känsla som även är besvarad, och det bästa vi kan göra är att försöka bibehålla och visa den.

När du älskar någon handlar det inte bara om känslan – du måste även visa din kärlek och engagera den andra personen i din upplevelse.

Visa att du älskar personen

Ibland älskar vi en person utan att veta hur vi ska visa det. Det kan vara en vän, familjemedlem eller partner. Vi kan till och med ta för givet att personen vet att vi älskar honom eller henne.

”När vi vill måste vi ha modet att säga det, och när vi säger det måste vi ha modet att göra det.”

-G. B. Clemenceau-

Ovedia Rosales, en terapeut, säger att en person kommer vara mer benägen att fortsätta älska dig om du visar att du älskar denne.

Därför vore det väldigt positivt om vi oftare berättade för våra föräldrar och barn att vi älskar dem, brydde oss om våra vänner mer och kämpade för vår partners känslor i större utsträckning. Idag ska vi ge dig nycklarna för att göra just detta.

Visa din kärlek

Sex nycklar för att visa din kärlek

Det finns många sätt att visa någon hur vi känner, och det är troligt att vi förbisett hur enkelt det är. Det kommer inte spela stor roll för oss, men den andra personen kommer anse det vara mycket speciellt.

1. De minsta detaljerna är de viktigaste

Summan av små gester stärker våra förhållanden mer än vi tror. Det finns ett tankefel som säger att en stor gåva till någon vid ett specifikt tillfälle kommer få denne att stanna i våra liv för alltid. En stor handling eller magnifik gåva är ingen garanti för framtiden. Den bästa garantin ligger i det dagliga livet: Visa din kärlek genom att ta hand om personen varje gång du kommer ihåg denne och visa att han eller hon är viktig för dig. Det kommer uppskattas.

2. Älska dig själv först

Det är väldigt fördelaktigt att veta att vi först måste älska oss själva om vi vill älska någon annan.

Vi tänker ofta att komplett överlämning av oss själva är ett sätt att visa kärlek, men det är det inte om vi glömmer bort vår individualitet. Att respektera vårt personliga utrymme är det enda sättet att älska oss själva och andra på.

3. Att känna personen väl är det första steget

Glöm inte att alla personer har sina känsligaste delar, och om vi vill få dem att känna sig speciella är det första vi måste göra att lära känna dem.

I dagsläget känner vi till personens intressen, rädslor, bekymmer och källor till glädje, och det enda som kvarstår är att bevisa det. Låt honom eller henne veta att du kan minimera dåliga stunder och tillhandahålla det som gör personen lycklig.

Kom ihåg att en chokladbit, en promenad, ett brev eller ett vanligt telefonsamtal kan lysa upp någons dag.

4. Dela din tid med personen

En av de mest värdefulla sakerna i våra liv är förmågan att göra som vi vill med vår tid. Därför är ett perfekt sätt att visa kärlek och åtrå att dela den med andra.

Det är även viktigt att den andra personen vet att du vill spendera tid med denne, även om avstånd och dylikt kan göra det mer komplicerat. Om du kan ska du dock göra det.

Par på stranden

Det finns många sätt att minska avståndet och dela din tid. Du kan säkerligen komma på en miljard sätt.

5. Visa affektion

Det finns ett uttryck som lyder el roce hace el cariño – närkontakt föder affektion – och detta klingar mycket sant.

Det verkar lite för uppenbart, men i många fall glömmer vi att de omkring oss ibland är i behov av att vi uttrycker vår affektion. Det handlar inte bara om fysisk kontakt; även ett leende kan få någon att känna sig omfamnad, så visa din kärlek.

6. Lita på personen, acceptera dennes sätt att vara och respektera det

Lyssna på personen som om det vore dig det handlade om, ge förlåtelse och visa hur du känner.

För att älska och att veta hur du visar kärleken är att älska någon dubbelt upp. För om du vill ha personen i ditt liv måste du lyckas få denne att vilja stanna med dig.

”Om kärlek inte ses eller känns så existerar och tjänar den dig inte.”

-Lille Prinsen-