Vikten av psykologisk förberedelse för att sluta röka

När man vill sluta röka är det till stor hjälp att inte bara använda sig av lämpliga metoder för att bli fri från sitt fysiska beroende, utan även att djupare utforska hur beroendet uppstått och vilken betydelse cigaretterna har fått i ens liv.
Vikten av psykologisk förberedelse för att sluta röka
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 23 juli, 2020

Ibland kan det vara svårt att ge upp cigaretterna för att man inte förstår hur viktigt det är med psykologisk förberedelse för att sluta röka. Även om din vilja är stark så kan dina strategier vara svaga. Kanske är det så att du inte är klar över anledningarna till att du bör sluta röka eller att du inte är övertygad om fördelarna med detta.

Tobaksberoendet är både fysiskt och psykologiskt. Man röker inte bara av vana, utan det finns även andra skäl som man inte kan bortse från. Trots att cigaretter är skadliga erbjuder de också en form av välbefinnande eller lindring, även om dessa upplevelser är flyktiga. Därför kan man inbilla sig att man kommer att gå miste om dessa fördelar om man slutar röka.

Nikotin är ett mycket vanebildande ämne. Alltså krävs det stora ansträngningar för att göra sig kvitt vanan att röka. Men i många fall är det också en övning i intelligens.

Allt handlar nämligen inte om biologiska faktorer. När en person börjar röka utvecklar denna en rad mönster och beteenden som kretsar kring tobak. Det betyder att när man slutar röka måste man också göra sig av med alla dessa beteendemönster.

En rökares beteendemönster kan vara kopplade till sociala situationer, ensamhet, blosset man tar efter middagen, ångest osv. Sålunda skulle en intelligent respons bestå i att försöka undvika att utsätta sig för dessa situationer så mycket det går, i synnerhet under de första dagarna.

“Ta hand om din kropp. Det är den enda plats där du kan leva.”

-Jim Rohn-

Rökning skapar inte bara ett fysiskt beroende

Varför man blir rökare och varför man behöver psykologisk förberedelse för att sluta röka

Psykoanalytikern Gustavo Chiozza gör en intressant analys både av orsakerna till att människor röker och av orsakerna till den intolerans gentemot rökare som är så utbredd numera. Enligt hans uppfattning är tobak en sorts “andlig föda” för rökare. Han menar att det inte har så mycket att göra med den rök som tränger in i kroppen, utan snarare med den eld som startar det hela.

Han påpekar att ett stort antal människor börjar röka under puberteten eller ungdomsåren och att de vanligen gör det genom att stjäla cigaretter från sina föräldrar eller andra vuxna. Med andra ord är rökningen i början knuten till en överträdelse. Symboliskt sett är det som att “stjäla elden”, vilket Prometheus enligt grekisk mytologi gjorde för att bli jämställd med gudarna. Hos ungdomar motsvarar denna handling inträdandet i vuxenvärlden.

Denna ursprungliga stöld och det påföljande inträdet i de vuxnas värld väcker också en omedveten skuldkänsla. Skuldkänslan trappas upp när vi ser den ökade intoleransen gentemot rökare vart än vi går.

Då överträdelsen och skuldkänslan är starkt förbundna med vuxenvärlden blir lusten att röka intensivare, liksom även den självdestruktiva benägenheten. Följden blir att tvångshandlingar uppkommer och dessa är det mycket svårt att frigöra sig från.

Varför man slutar röka

För att återkomma till föregående punkt, så är ångest, skuldkänslor och självbestraffning något som rökare vanligen upplever. Väldigt ofta går detta tillbaka till ungdomen, då tobaken var en symbol som tillkännagav inträdet i vuxenvärlden. Om denna vuxenvärld var något man förkastade eller som skapade oerhört starka spänningar gör det att rökvanan får fastare rotfäste.

Slutligen – och detta kan förefalla något absurt – röker människor för att kunna säga “Detta är jag”. Och när man säger det känner man sig skyldig. Nästan alla rökare lider av ångest och skuldkänslor, som åtföljs av en lugnande känsla när de röker. Det är behagligt och tillfredsställande samtidigt som det är självdestruktivt.

Skälen till att man vill sluta röka är nästan lika viktiga som skälen till att man röker. Om uppmaningen att sluta ses som ett fördömande så kommer rökarna på ett omedvetet sätt att utgå från att de återupplever de begränsningar de erfor som barn bland vuxna. Det är därför som många misslyckas med att sluta röka. Innerst inne har de känslan av att ge upp sin upproriskhet och göra avkall på något som har stor betydelse i deras liv.

För att sluta röka måste man förstå vilken roll rökningen spelar i ens liv

Varför det är viktigt med psykologisk förberedelse för att sluta röka

Experter menar att runt 60 procent av alla rökare någon gång försöker sluta, men att bara 10 procent av dem lyckas.  I de flesta fall beror detta på att en omedveten kraft till slut triumferar över de medvetna orsakerna till att sluta röka.

Det kan vara en god idé att gå längre än dessa typiska rökavvänjningstekniker och att först ta reda på vad rökningen betyder i ens personliga liv. Det kan vara speciellt bra att minnas de tidiga tillfällen då man först lade sig till med vanan. Vilka omständigheter rådde i dessa stunder? Hur kändes det att röka? Och hur känns det nu? När upplever du störst begär att röka?

Givetvis har tobaksberoendet en betydande fysisk komponent och det finns många effektiva hjälpmedel för att fysiologiskt behandla beroendet. Men det som ibland saknas är motivationen att sluta röka.

Genom att utforska vad rökningen betyder i ditt liv kan du komma underfund med de självdestruktiva aspekterna i dina rökvanor. Och på så sätt framträder kanske en större önskan att sluta skada din kropp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Marqueta, A., Jiménez-Muro, A., Beamonte, A., Gargallo, P., & Nerín, I. (2010). Evolución de la ansiedad en el proceso de dejar de fumar en fumadores que acuden a una Unidad de Tabaquismo. Adicciones, 22(4), 317-324.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.