Wilhelm Reich och hans syn på sexualitet

27 mars, 2019
Wilhelm Reich var övertygad om att den klassiska psykoanalytiska metoden inte var effektiv. På grund av detta beslutade han sig för att behandla sina patienter på ett annorlunda sätt: genom stimuli av deras frivilliga muskler, där han trodde att repression samlades. Denna teori blev grunden för bioenergetik.

Wilhelm Reich var en väldigt viktig figur inom psykoanalysenVidare anses han vara föregångaren till bioenergetik och skaparen av en väldigt effektiv terapi. Reich var en forskare och författare, och han älskade att debattera sina idéer. Han var även marxist och etablerade alltid kopplingar mellan sina sexuella teorier och den socialistiska revolutionen.

Många må tro att Wilhelm Reichs teorier är giltiga, men för andra var han bara vanvettig. Detta eftersom Reich genomgick flera stadier. Han var väldigt intelligent och produktiv i vissa, och väldigt oregelbunden och impulsiv i andra.

Men Wilhelm Reich var någon som lyste med sitt eget ljus. Både hans syn på sexualitet och vad han trodde om försvarsmekanismer har delvis studerats av många psykologer och psykoanalytiker.

”Det är sexuell energi som styr strukturen av hur människan känner och tänker.”

-Wilhelm Reich-

Wilhelm Reich

Wilhelm Reich och hans motstridiga ursprung

Reichs barndom och ungdomsår var traumatiska. Han föddes i en liten stad Österrike-Ungern 1897. Hans familj var från landsbygden och judar, men talade inte mycket om religion. Som vuxen skrev Reich en bok vid namn Passion of Youth, där han talade om de första åren av hans liv.

Wilhelm Reich hade sina första sexuella erfarenheter med tjänarna i hans hus. Han såg alltid sin mor och far bråka, och hans mor inledde en otrohetsaffär när han var väldigt ung. Wilhelm fick reda på det, blev arg och berättade för sin far, vilket ledde till ett stort familjebråk.

När han var 14 år gammal begick hans mor självmord, till synes på grund av konflikten som uppstått efter hennes otrohet. När hans far dog några år senare beslutade han sig för att bli soldat, och slogs i första världskriget.

Hans ekonomiska situation var väldigt vansklig och han var tvungen att göra många uppoffringar för att kunna gå till skolan. Men han blev till slut läkare – neuropsykiatriker närmare bestämt – och senare psykoanalytiker.

Mänsklig sexualitet

Wilhelm Reich och Freud

Wilhelm Reich och Sigmund Freud träffades 1922 när Reich fortfarande var student. Freud ansåg honom vara en briljant individ. Psykoanalys fascinerade verkligen Reich, och han blev en del av Freuds inre krets.

Men han började få meningsskiljaktigheter med Freud angående flera saker. Först höll han inte med Freud om hans teori om att människor var tvungna att undertrycka sina sexuella önskningar. Wilhelm förespråkade fri sexualitet.

Reich postulerade om existensen av en typ av vital energi som han kallade för ”orgon” – en kombination av orden orgasm och organism. Enligt honom hade folk problem eftersom de inte lät denna energi flöda fritt.

Han avfärdade den klassiska psykoanalytiska metoden med fri associering, och föreslog istället en ny terapi som skulle ”avblockera” individer genom muskelstimuli. Den kom från idén att undertryckning förvarades i musklerna.

”När vi öppnar upp oss till flödet av energi inom våra kroppar, kan vi även öppna upp oss till energin i universum.”

-Wilhelm Reich-

Wilhelm Reich i labbet

Ett störande slut

Wilhelm Reich blev berömd tack vare sin karaktärsanalys och muskelterapi. Inledningsvis trodde folk genuint på hans teorier. Han påpekade att arbetarklassen var sexuellt undertryckt, vilket är varför den är så undergiven.

Det slutade med att han kastades ut ur de psykoanalytiska kretsarna såväl som från de marxistiska. Detta eftersom han var för radikal och stel, vilket fick hans anhängare att börja tvivla på hans teorier.

Vid slutet av 30-talet reste han till USA, delvis för att fly undan Nazistpartiet, eftersom de beordrat att bränna alla hans böcker. I USA skapade han en maskin som sades samla ”orgonenergi” och hjälpa den att flöda fritt. Han presenterade faktiskt maskinen till Albert Einstein, som uteslöt dess effektivitet.

Åratal senare anklagade folk honom för bedrägeri när han började sälja maskinen. Han dog i fängelse 1956 vid 59 års ålder.

”Jag vet att vad du kallar ’Gud’ verkligen existerar, men inte i formen du tror; Gud är en primal kosmisk energi, kärleken i din kropp, din integritet och din uppfattning av naturen i dig och utanför dig.”

-Wilhelm Reich-

  • Reich, W., & Moratiel, S. (1993). La revolución sexual: para una estructura de carácter autónoma del hombre. Planeta-De Agostini.