Wilhelm Stekel och hans syn på psykoanalysen

Wilhelm Stekel hade ett märkligt förhållande till Sigmund Freud och psykoanalysen. Även om han bidrog med många viktiga psykoanalytiska aspekter, slutade det med att han kastades ut från tankeskolan.
Wilhelm Stekel och hans syn på psykoanalysen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Namnet Wilhelm Stekel är inte särskilt välkänt inom psykoanalysen. Han blev inte känd som många av sina kollegor, även om han spelade en stor roll i grundandet av den här tankeskolan och bidrog med många viktiga koncept.

Stekel föddes 1868 i en stad som heter Boyany i dagens Ukraina. Han föddes in i en judisk-ortodox familj som var framgångsrik inom handel. Stekel studerade medicin i Wien i Österrike och öppnade en mottagning som allmän praktiker. Han intresserade sig dock mest för sinnet och sexualitet.

Hans fascination för psykopatologiska fenomen fick honom att publicera en artikel kallad “Om samlag i barndomen” 1895. Den fångade Freuds uppmärksamhet. Den fick honom att tro att Stekel var intuitiv, väldigt intelligent och en kraftfull skribent.

“Det som utmärker en omogen man är att han vill dö ädelt för ett syfte, medan det som utmärker en mogen man är att han vill leva ödmjukt för ett.”

-Wilhelm Stekel-

Wilhelm Stekel, Freud och psykoanalysen

Stekel sökte sig till Freud eftersom han behövde psykoanalyseras. Han var impotent och undergick en behandling med Freud under åtta veckor (48 sessioner). Sessionerna verkade inte lösa hans problem, även om det hjälpte honom att hantera sin ångest.

Han onanerade även kompulsivt och skrev till och med en bok med titeln Auto-Erotism – A Psychiatric Study of Onanism and Neurosis, som publicerades efter hans död. Sexualitet fascinerade honom något extremt.

I slutändan gick han från att vara Freuds patient till hans lärjunge. Stekel tog Freuds teorier till hjärtat. När Freud publicerade Drömtydning skrev Stekel en fantastisk recension om den. Han var en av få som såg hur viktig boken var, vilket fick Freud att hysa stor respekt för honom.

Sigmund Freud

Ett spänt förhållande

Wilhelm Stekel blev del av alla större psykoanalytiska upptäckter vid år 1902. 1908 publicerade han en bok med titeln Conditions of Nervous Anxiety and Their Treatment. Freud skrev bokens förord och ansåg Stekel vara en vän.

Men Stekel betedde sig konstigt och började pröva Freuds tålamod. Freud kunde inte stå ut med hans oförskämdhet och “oanständighet”.

Stekel talade om sina egna symptom och onani utan skam. Freud motsatte sig detta totalt. Stekel talade även om saker som aldrig inträffat på Wiens psykoanalytiska samfund. Freud visste vad som var sant och inte eftersom han hade psykoanalyserat Stekel.

Saker och ting kom till sin spets när Stekel skrev en artikel om förhållandet mellan namn och öde. Han talade om hur namn hade influerat hans val av arbete och flera andra aspekter rörande många av hans klienter. Freud kritiserade honom för att ha publicerat dessa patienters namn. Stekel svarade med att han inte brydde sig, för han hade hittat på alla.

Stekels förvisning

Efter det valde Freud att utesluta Stekel från både sitt professionella och personliga liv. Han skrev till och med ett brev till Carl Jung för att tala om för honom att Stekel var “ett riktigt svin”.

Freud bad honom att sluta som överhuvud för samfundets tidning, men han vägrade. Därmed fick Freud resten av Stekels kollegor att ta avstånd från honom. Det blev slutet på deras vänskap.

I sin självbiografi säger Stekel att Freud stal många av hans idéer. Bland annat sade han att koncepten om dödsdriften och ångest var hans och att Freud plagierat dem.

Till skillnad från andra kontroversiella figurer inom psykoanalysen försökte Wilhelm Stekel inte starta en ny tankeskola. Han var trogen de grundläggande principerna av den freudianska psykoanalysen. Han gifte sig två gånger, fick två barn och tog sitt liv 1940.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Stekel, W. (1961). La voluntad de vivir (No. 04; BF613, S8 1961.).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.