29 zenfraser för att leva annorlunda

Zenfilosofin har sitt ursprung från tiden runt år 100 efter Kristus, tiden då den kinesiska läran kom i kontakt med hinduismen genom buddhismen. Detta har därefter kommit att ge avtryck även i våra liv idag. Denna filosofi utvecklades i Japan under 1200-talet och kultiverades under namnet Zen. Den har sedan med stor kraft spridit sig … Fortsätt läsa 29 zenfraser för att leva annorlunda