3 mycket farliga alternativa psykologier

3 mycket farliga alternativa psykologier

Senaste uppdateringen: 18 november, 2022

Kanske hade William Shakespeare rätt när han sade “i vänskap, liksom i kärlek, är vi ofta lyckligare genom vår enfald än vår kunskap”. Detta citat må ha en antydan av sanning i vissa sammanhang, men det finns fält och verkligheter där det inte bör tillämpas. Detta gäller till exempel vår hälsa, både den fysiska och den psykiska. I dessa fall finns det inga alternativ; det är alltid bättre att veta, och ju snarare desto bättre. Nedan kikar vi närmare på tre mycket farliga alternativa psykologier som kan orsaka stor skada.

Ur denna synvinkel talar vi om vetenskaplig kunskap, inte påhittad kunskap som låtsas vara alternativ till psykologi, som endast gagnar personerna som utövar dem. Falska alternativ riskerar inte bara att förvärra vissa sjukdomar, utan även göra dem mycket mer resistenta mot kommande behandlingar, vilket dränerar patientens energi och hopp.

Kom ihåg att teknikerna som tillämpas av tränade och utbildade psykologer har validerats av studier som demonstrerar deras effektivitet. De må inte vara perfekta för alla, men de är bättre än de andra kända alternativen, och det är just därför de används. Psykologi har, likt många andra fält, oschysst konkurrens som förvirrar konsumenten och underminerar dess prestige.

“Det första steget mot enfald är antagandet om kunskap.”

-Baltasar Gracián-

Tre exempel på skadliga alternativa psykologier

1. Återfödelseterapi

Julie Ponder och Connell Watkins slog fast att adopterade barn lider av problem med sina känslomässiga band. Detta enligt dem på grund av avsaknaden av ett biologiskt band med modern. De trodde att behandling var nödvändigt för att få barnet att återvända till livmodern för att “återfödas” och återetablera bandet.

Skrämt barn

I verkligheten resulterade användningen av denna “alternativa psykologi” i att en 10-årig flicka dog. “Återfödelseterapi” involverade att föra tillbaka flickan till “livmodern” genom att linda in henne i ett skynke. Under denna process var den psykologiska tortyren barbarisk och resulterade i att de dödade flickan, som kvävdes under vikten av fyra vuxna över sin lilla och svaga kropp.

Denna barbariska terapi involverade att klippa av henne håret, manipulera henne och skaka hennes kropp medan hon sparkade med benen i timmar innan hon slutade röra sig. Allt detta för att återskapa livmodern och få tillbaka det biologiska bandet.

Givetvis dömdes Ponder och Watkins som skyldiga och fick 16 års fängelse för vållande till annans död. Rättegången höll på i knappt två veckor eftersom videorna av “terapin” räckte som bevis för att demonstrera grymheten hos denna påstådda alternativa psykologi.

2. Psykoenergisk terapi

En annan av våra farliga alternativa psykologier som vi bör hålla oss borta ifrån är “psykoenergisk terapi”, som lanserades av dr. Jordan Weiss. Enligt denna läkare finns det i det harmoniska förhållandet mellan kropp, själ och den fjärde dimensionen gränslösa kapaciteter för det mänskliga sinnet, som vi kan dra nytta av genom holistiskt arbete.

I syfte att synkronisera kroppen och sinnet med universum erbjöd dr. Weiss behandlingar som inkluderade vaginal massage för kvinnliga patienter, avtagning av deras kläder utan anledning samt utskrift av narkotika. Som du säkert förstår slutade det med att patienter anmälde hans beteende, och han fick sin läkarlicens indragen. Samtidigt mottog dessa patienter behandling för sina ursprungliga problem samt de som orsakats av Weiss.

3. Återupplivningsterapi

Den sista av våra farliga alternativa psykologier är den av dr. Dicke skapade “återupplivningsterapin”, som ska behandla offer för sexuellt utnyttjande. Han föreslog att patienten skulle minnas så många detaljer och upplevelser som denne kunde, för att omorientera sina minnen och sin ångest. Det gick till och med så långt att man rekonstruerade patientens traumatiska upplevelser för att förstå känslorna bättre.

Men i verkligheten ter sig denna terapi väldigt annorlunda. Patienterna var tvungna att ta av sig sina kläder och simulera positioner och ställningar som gärningsmannen tvingade fram. Läkaren själv deltog till och med i “rekonstrueringen”.

Efter att föräldrarna till en patient klagat kunde dr. Dicke inte trovärdigt demonstrera effektiviteten hos sin terapi. Hans licens som psykolog drogs in och han lyckades aldrig hjälpa någon han behandlade att förbättra sitt tillstånd.

Kvinna med ögonbindel som tror på alternativa psykologier

Faran med alternativa psykologier

Dessa är bara tre exempel från en marknad som är fylld med opportunister som använder sin fantasi och kreativitet för att erbjuda hopp till människor som söker efter något att klänga sig fast vid, oavsett vad det kan vara, för att fly från sitt elände. Så innan du lägger dig själv, ditt sinne, i någon annans händer, bör du kritiskt utvärdera behandlingsmöjligheterna denne förberett för dig.

“Enfald är sinnets natt, men en natt utan måne och stjärnor.”

-Konfucius-

Glöm inte att det kan vara mer skadligt än fördelaktigt att utsätta dig själv för en terapi som saknar grund. Det är ditt sinne, ditt psyke, ditt välmående och i slutänden din lycka som står på spel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.