3 personlighetstyper som gör dig unik

3 personlighetstyper som gör dig unik

Senaste uppdateringen: 05 juli, 2022

Din personlighetstyp avslöjar vem du verkligen är. Den inkluderar alla dina fysiska drag såväl som dina mentala, vilket gör dig annorlunda än alla andra – alla drag som gör dig unik. Men ibland har vi velat identifiera oss med en grupp människor som besitter samma drag eller likheter. Vi talar om olika personlighetstyper.

Det finns olika teorier inom detta ämne. Idag vill vi diskutera en som skiljer mellan personlighetstyperna A, B och C. Denna klassificering av personligheter kritiserades starkt när den publicerades, och än idag fortgår debatten.

Hur myntades dessa tre personlighetstyper?

Personlighetstyperna A och B fastslogs av Friedman och Rosenman 1959. Dessa två typer var totala motsatser. På så sätt kunde individer känna igen sig i den ena eller andra lättare. Detta exkluderade det nuvarande problemet med att känna som om du har lite av personlighet A och lite av B.

Men det var inte förrän 1980 som Morris och Creer kom på tanken att presentera ytterligare en personlighet, som de döpte till “Typ C-personlighet”. Denna tredje typ lät personer som inte kunde identifiera sig med de tidigare beskrivna typerna att passa in i en grupp. Eller kanske inte? Idag ska vi upptäcka vad alla dessa personlighetstyper avslöjar.

1. Typ A-personlighet

Känner du till personerna som alltid tycks ha bråttom? Finns det någon i din familj som är beroende av sitt jobb? Personer som passar in i denna kategori är väldigt hyperaktiva, energiska och otroligt produktiva. De skulle göra vad som helst för sina arbeten, och detta får dem även att i viss utsträckning glömma bort familj och vänner.

Kvinnor med olika personlighetstyper

Med allt detta karaktäriseras typ A-personlighet av tävlingsinriktning – behovet att vara bättre än andra. Ibland kan detta leda till att de trampar på sina medmänniskors tår för att nå vad de vill ha. Detta kan resultera i stor aggressivitet som visar sig genom att de klankar ned på andra personers arbete och nekar hjälp till personer som behöver det.

För personer med typ A-personlighet är arbete något fundamentalt och oersättligt i deras liv. Det är deras cellkärna – mittpunkten för allt.

Baserat på detta är personer som passar in i denna grupp ibland kalla; det är åtminstone intrycket man får av dem. De undertrycker sina känslor, är okänsliga och verkar alltid tuffa och fasta. Ibland är allt detta en fasad för att undertrycka en fasansfull känsla av osäkerhet. Utan tvivel är de väldigt mottagliga för stress och ångest.

2. Typ B-personlighet

Tvärtemot vad vi beskrev ovan så är personer i denna kategori väldigt lugna. Denna typ av person tenderar inte att bli stressad särskilt enkelt. På grund av detta tenderar de att ofta komma sent, men blir inte nervösa över det. De har all tid i världen.

Personer med typ B-personlighet är även stora älskare av sömn, så att vakna tidigt eller sova mindre än åtta timmar passar inte direkt in i deras planer. Detta gör att de lever ett väldigt fridfullt liv utan press. De bryr sig faktiskt inte om att tävla om att bli bäst. De erkänner och accepterar sina begränsningar, och känner sig bekväma med vilka och vad de är. De måste inte vara bättre än någon annan.

Personer med denna typ av personlighet accepterar livet precis som det är, och låter allt bara flöda.

Siluett av man

Ett av de största karaktärsdragen hos personer med denna typ av personlighet är att de tenderar att vara mycket empatiska och varma. De har inga problem med att socialisera eftersom de attraherar andra med sina charmiga leenden. De är även väldigt attraktiva på grund av den stora mängd självförtroende de har. Vanligtvis har de även hög självkänsla.

3. Typ C-personlighet

Den sista av dessa personlighetstyper är den mest kontroversiella eftersom den inkluderar de mest passiva och undergivna typerna av individer. Personer som identifierar sig med denna grupp känner sig försvarslösa inför vissa stressiga situationer eller oväntade händelser. Oavsett hur mycket de försöker kan de inte hjälpa att de känner sig hjälplösa.

Detta får dem att ofta falla offer för övergrepp och manipulativa personer. Detta eftersom de verkar undergivna och konformistiska mot vad som väntar. De är inte kapabla att ta beslut och är väldigt rädda för att göra det. Deras osäkerhet är mycket allvarligare än hos personer med personlighetstyp A.

Personer med typ C-personlighet lider av kontinuerliga, känslomässiga blockader som kan få negativa konsekvenser för deras hälsa.

Ett karaktärsdrag hos dessa personer är att de hindrar sina känslor. De håller alltså sina känslor för sig själva. På så sätt sväljer de sin ilska, besvikelse och sorg, och lyckas inte uttrycka dem för att få lindring. Detta leder till allvarliga depressionsproblem.

Man i havet

Vilken av dessa personlighetstyper är du?

Identifierade du dig med en av dessa grupper? Dessa personlighetstyper har många år på nacken, och många saker har förändrats sedan dess. Därför har det varit en mycket kritiserad typologi som för många saknade och fortfarande saknar relevans. Vad tycker du? Vilken grupp tror du att du tillhör?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.