3 reflektioner om kärlek från Erich Fromm

3 reflektioner om kärlek från Erich Fromm

Senaste uppdateringen: 22 november, 2022

I sin bok Kärlekens konst ger Erich Fromm oss en stor källa till inspiration för att reflektera över kärlek. Författaren kunde se kärlek som en konst – en känsla vi alla har potentialen att uppleva men som kräver underhåll.

Reflektionerna om kärlek från Erich Fromm är relativt välkända och ger upphov till viktiga frågor, såsom: Vad betyder det att vara förälskad? Hur kan kärlek underhållas? Är kärleken flyktig?

Observationerna om kärlek från denna humanist, psykolog och filosof står ut på grund av sin oerhörda mognad. Han observerade kärlek som en konst, som är frukten av tidigare inlärning. Han förstod att man måste ta hand om och vårda den, så att inlärningsprocessen hos kärleken inte störs.

“Det första steget att ta är att bli medveten om att kärlek är en konst, precis lika levande som en konst. Om vi vill lära oss att älska måste vi gå tillväga på samma sätt som när vi lär oss en annan konst, såsom musik, måleri, snickeri eller medicin- och ingenjörskonsterna.”

-Erich Fromm-

Mogen kärlek enligt Erich Fromm

I denna reflektion skiljer författaren mellan mogen kärlek och barnslig kärlek. Han beskriver kärlek som ett behov och talar om att behöva den andra personen som en konsekvens av kärlek:

“Barnslig kärlek följer principen:
‘Jag älskar eftersom jag är älskad.’
Mogen kärlek följer principen:
‘Jag är älskad eftersom jag älskar.’
Omogen kärlek säger:
‘Jag älskar dig eftersom jag behöver dig.’
Mogen kärlek säger:
‘Jag behöver dig eftersom jag älskar dig.'”

-Erich Fromm-

Denna princip ifrågasätter sättet vi relaterar till varandra i samhället och hävdar att vi gör det mer av nödvändighet än för att dela vår kärlek med en annan person. Kom ihåg att delning av dina känslor kräver att du har en koppling till dem och förstår dem. Det kräver att du tar hand om dem på ett sådant sätt att du inte behöver söka efter externa sätt att uppfylla behov som du vet hur du kan uppfylla själv.

Flicka och hjärta

Att använda kärlek för att undfly ensamhet

När du använder kärlek för att fly från ditt eget obehag är du dömd att förstöra den. Om du använder denna känsla som en tillflyktsort för att gömma dig från saker du inte kan fly från i livet, så flyr du bara från dig själv.

“Kärlek som i ömsesidig sexuell tillfredsställelse och kärlek som “lagarbete” samt en tillflyktsort från ensamhet är de två ‘normala’ formerna av kärlekens upplösning i det moderna, västerländska samhället, den socialt mönstrade patologin av kärlek.”

-Erich Fromm-

Denna form av kärlek blir patologisk eftersom du inte tar hand om din egen känslomässiga utveckling. Istället för att lyssna på dig själv så förväntar du dig att andra ska vara ansvariga för saker du inte är kapabel till, men som egentligen faller under ditt ansvar.

Kvinna bland grenar

Detta blir till projicering i takt med att du börjar se i andra vad du inte kan tolerera hos dig själv. Det är ett barnsligt sätt att undvika ansvar för din egen existens. När du använder kärlek som ett verktyg, som ett sätt att fly från dig själv, förlorar du förmågan att älska och vara ärlig i dina förhållanden.

Kärlekens aktiva energi

Kärlek är den överflödiga energi du har kvar när du täckt dina grundläggande behov. Erich Fromm förstod att denna energi måste mobiliseras. Det räcker inte att bara känna den; du måste även leva den, och det är endast möjligt om du tar hand om och när den.

Kvinna i omfamning som tänker på reflektioner från Erich Fromm

Vissa relationsproblem är oundvikliga och till och med nödvändiga. Vissa hinder ger upphov till negativa känslor vi måste hantera. Det är viktigt att ackommodera dessa känslor och förstå att störningar normalt uppstår när vi inte tar hand om saker och ting. Känslor är vårt mest intima och personliga språk, och de tjänar för att hjälpa oss relatera till personer med större ärlighet.

“Kärlek, upplevd på det sättet, är en konstant utmaning. Det är inte en viloplats, utan handlar om att röra sig, växa och arbeta tillsammans. Även när det råder harmoni eller konflikt; glädje eller sorg är sekundärt till det fundamentala faktum som två personer upplever från essensen av sin existens, att de endast är ett med varandra genom att vara ett med sig själva, snarare än att fly från sig själva.”

-Erich Fromm-

Med denna reflektion kanske du inser hur viktigt det är för två personer att relatera till varandra från sina egna essenser. Endast genom att ha djup kunskap om den andra personen kommer paret kunna bygga en solid grund varifrån kärlek kan utvecklas. Kom ihåg att det är ett misstag att älska bara för att fly från dig själv, för då är det inte möjligt för ett hälsosamt och ömsesidigt möte att utvecklas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.