3 sätt en förälders kontroll kan orsaka skada

3 sätt en förälders kontroll kan orsaka skada

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Målet med en bra uppfostran är ett överföra bra värderingar och normer till barnen medan de utvecklas mot självständighet. Föräldrarna får aldrig glömma att detta är det slutgiltiga målet och att processen måste vara gradvis.  Men vissa föräldrar är rädda för att deras barn ska komma att skadas ute i världen och är därför överkontrollerande för att skydda barnen mot faror, oavsett om de är verkliga eller påhittade. Dessa rädslor och sättet föräldrar bemöter dem har ofta att göra med hur de själva blev uppfostrade som barn. Det råder ingen tvekan om att en förälders kontroll kan vara frestande.

Människor säger att “det är lättare att motverka än att bota”, men ingen har sagt att det är enkelt och bekvämt att uppfostra barn. Faktum är att det blir svårare och svårare. Barn måste kämpa mot ett okänt nummer av externa faktorer som de inte kan kontrollera. Men om en förälders kontroll blir för strikt så kan detta vara skadligt.

Viss kontroll är bra, men det är skadligt för barnen om det går till överdrift. Det kommer även att vara skadligt för föräldrarna som bär på en stor tyngd, ett stort ansvar och en stor skuldkänsla.

Att uppfostra barn innebär att man guidar dem, inte att man ger dem en utlagd väg att följa. Att uppfostra barn innebär att man ger dem stöd, inte att man styr dem.

Om en förälders kontroll orsakar skada kan barnen komma att göra revolt

Detta är något naturligt och det är en del av att bli självständig. Men det finns många olika sätt att göra revolt. Att göra revolt mot världen är inte samma sak som att göra revolt mot sina föräldrar. Att göra revolt mot systemet är inte samma sak som att göra revolt mot hemmets regler.

Barn behöver en viss nivå av frihet: Om du försöker att kontrollera varje aspekt av deras liv så kommer de att gå starkare fram när det gäller att kräva sin självständighet. Om föräldrar försöker kontrollera vad deras barn leker med, vilka kläder de har på sig, vilka böcker de läser och andra aspekter i livet så kommer de förr eller senare att göra revolt.

Skrikande barn

Som förälder måste du såklart övervaka vissa saker och guida dina barn och se till att de tar lämpliga beslut, men det finns en skillnad mellan att guida dem och att styra dem. Låt dem ta sina egna beslut och om du inte håller med dem så be dem att förklara sina handlingar. Om du anser att deras beslut inte är bra, så hjälp dem finna rätt väg, hjälp dem att ta ett bättre beslut och få dem att förstå konsekvenserna av sina handlingar. Låt dem lida konsekvenserna så länge som det inte påverkar deras hälsa och säkerhet.

Du kommer att motverka deras kreativitet

Om en förälders kontroll är så extrem att denne ser allt som barnen gör så kommer de säkerligen bli mindre kreativa som ett resultat av detta. Om någon som är så viktig som en förälder inte accepterar deras beslut så kommer de att känna sig osäkra när de måste ta dem. De kommer att låta tiden ta besluten om ingen annan uppmuntrar dem till att gå framåt med det de har valt.

Om detta inte är viktigt för dig så är det kanske för att du tror att kreativitet är meningslöst och att det bara är bra för att skapa vackra teckningar, skriva fantastiska noveller eller dekorera hemmet. Men att vara kreativ handlar om mycket mer än så.

Kreativitet är förmågan att hitta olika lösningar på problem som har uppstått, och att kunna se saker på ett annat sätt. Om du är kreativ kommer du inte bara att kunna göra fantastiska saker, du kommer även att kunna övervinna motgångar. Vill du neka dina barn detta?

Barn som får en idé

Berätta inte för dem hur man ska göra saker på ett bra sätt. Ge dem en chans att hitta en lösning. Låt dem hitta olika sätt att lösa sina problem på. Och om de löser ett problem, spelar det då någon roll hur de gjorde det? Det viktiga är att de gjorde det och att de hittade sin egen lösning. Det är bra att förstå att de kan ha rätt ibland och att de även kan ha en mer fördelaktig syn på saker än du själv.

Dina barn kommer att bli nervösa personer

Överdriven kontroll kommer att placera deras sinnen i en bur där de knappt kan röra sig. Tänk dig att du är instängd i ett litet rum du inte kan fly ifrån utan att veta varför.

En förälders kontroll kan vara skadlig

Hur lång tid hade det tagit innan du hade försökt fly? Detta är den typ av ångest som dina barn kommer att uppleva om du försöker att kontrollera dem varje minut varje dag, om du försöker organisera all deras tid, om du inte ger dem utrymme.

Bara för att du tror att du har allt under kontroll så innebär inte detta att du har det. När dörren till rummet öppnas bara för att dina barn är för stora för det, när de slår ut den, så kommer du att se att du inte kontrollerade något alls. Du kommer att se att de är nervösa personer, som vill göra raka motsatsen till vad du har sagt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.