5 citat från Lao Tzu att reflektera över

5 citat från Lao Tzu att reflektera över
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Lao Tzu är ett kinesiskt ord som betyder “gammal mästare”. Det är även namnet på en filosof och tänkare som förmodligen levde på 600-talet. Han tros ha skrivit “Tao Te Ching”, men är en figur höljd i mystik. Många personer tvivlar faktiskt på att han ens existerat.

Vad vi säkert vet är att ett intellektuellt arv under namnet “Lao Tzu” har tagit sig till dagens tidsålder. Det spelar inte riktigt roll huruvida det skrevs av en eller flera; det som spelar roll är att han förmedlade lärdomar som fortfarande är relevanta över tusen år senare.

“Med goda ord kan man förhandla, men för att göra sig storslagen krävs goda handlingar.”

-Lao Tzu-

Vi måste buga inför Lao Tzu för hans arv av vishet. Hans tankar reflekterar många av de essentiella principerna av österländsk kultur. De manar till god bedömning, enkelhet och fridfullhet. De höjer upp intelligens och måttlighet. Här ska vi dela med oss av fem av hans fantastiska talesätt och aforismer.

1. Lycka enligt Lao Tzu

Lao Tzu reflekterade över lycka. Från hans synvinkel, och många sekel innan konsumism, separerade österländsk filosofi lycka från ägodelar. Ett tidlöst citat om ämnet lyder: “Han som inte är lycklig med lite kommer inte vara lycklig med mycket.”

Lycka enligt Lao Tzu

Detta talesätt placerar lycka inom ett ramverk där det inte spelar någon roll vad man har. Att ha lite är inte samma sak som olycklighet; att ha mycket säkerställer inte lycka. Vi uppnår välmående genom saker som inte har att göra med ägodelar. Lycka och olycklighet hittas i att bara vara, inte i vad som omger oss.

2. Om stelhet och flexibilitet

Många personer talar om bestämdhet och strikthet som stora dygder. Men detta perspektiv kan glömma logiken med att vara levande. Där det finns liv finns det förändring, och förändringar kräver anpassning. Istället för att vara som stål, kräver livet att vi är som vatten.

Lao Tzu lämnade oss med ytterligare en fantastisk tanke om detta ämne: “I livet är människan flexibel och utvecklas. När han dör är han stel och oföränderlig. Växter i solen är flexibla och fibrösa, men verkar torra och bräckliga. Det är därför flexibilitet och elasticitet associeras med liv, och stelhet och oföränderlighet går hand i hand med döden.”

3. Att älska och bli älskad

Långt innan den humanistiska doktrinen dök upp och blev populär erbjöd Lao Tzu en syn av kärlek som makt. Han betonade den djupa skillnaden mellan att älska och att vara älskad i ett av hans talesätt: “Att vara djupt älskad ger dig styrka, och att djupt älska någon ger dig mod.”

Älska och bli älskad

Det finns en subtil men viktig skillnad mellan styrka och mod. Vi kan definiera styrka som den fysiska eller subjektiva förmågan att göra något. Mod refererar å andra sidan till tapperhet och valet att göra det. Styrkan är att kunna, modet att vilja.

Det finns ett helt emotionellt spektrum av skillnad mellan de båda koncepten. Att vilja leder till att vi kan, men motsatsen är inte nödvändigtvis sann.

4. Begär och frustration enligt Lao Tzu

Asiater avfärdar begär med undertryck. De ser på det som en källa för onödigt lidande. Deras filosofi fokuserar mer på förmågan att ge upp vad du har innan du letar efter vad du har begär för. I linje med denna filosofi sade Lao Tzu följande ord:

“Han som inte har begär blir heller inte frustrerad. Och han som inte blir frustrerad blir inte korrupt. En sann vis man väntar i stillhet medan allt sker. Begär dikterar inte något. På detta sätt har frid och harmoni sin plats och världen följer sin naturliga kurs.”

För västerlänningar kan denna idé verka nästintill absurd. I västerländska samhällen är ambition en källa för tillväxt och framgång. Vår nuvarande verklighet visar oss dock att begär kan vara ett bottenlöst hål som aldrig blir tillfredsställt.

5. Att strida eller göra reträtt

Östvärlden är hem till kampsporten. Paradoxalt nog instruerar majoriteten av alla kampsportsmästare sina elever att undvika strid i så stor utsträckning som möjligt. Den största visheten som krig tillhandahåller är just att vi måste försöka att undvika det.

Lao Tzus filosofi bekräftar denna idé i form av följande uttalande: “Strategiboken säger: provocera inte fram en strid, acceptera den; det är bättre att kliva en meter bakåt än en centimeter framåt.”

Kampsportens hemland

Lao Tzus tänkande är utan tvivel en stor gåva av vishet till världen. Det erbjuder inte bara en guide för konsten att leva väl, utan använder även poesins språk för att dela med sig av sina lärdomar. Vi har mycket att lära från denna tusenåriga karaktär, som verkar mer levande idag än någonsin.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.