5 fantastiska fraser från Jorge Luis Borges

5 fantastiska fraser från Jorge Luis Borges
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Man hade kunnat fylla många sidor om man hade försökt bestämma sig för vilka de bästa fraserna från Jorge Luis Borges var. Hans kvickhet och charm har många fantastiska reflektioner, som alltid förvånar oss när vi faller för frestelsen att läsa hans material.

Även själva namnet på denna argentinske författare är unikt och speciellt: Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Det mest intressanta med hans arbete är att han inte riktigt kan klassificeras. Borges är Borges. Det finns inga skolor eller doktriner som helt kan klassificera honom.

“Det finns nederlag som har mer värdighet än en seger.”

-Jorge Luis Borges-

En av den litterära världens gåtor är att Borges aldrig har vunnit något nobelpris, även fast han lästes och var älskad runt om i världen. Hans namn har alltid funnits på listan med favoriterna för detta. Det har alltid sagts att han blev kategoriserad som konservativ på grund av hans politiska ställning.

Det är få personer som inom litteraturen har uppnått en sådan perfektion av språket och en sådan originalitet som Jorge Luis Borges. För att inte nämna hans poesi. Vi har därför idag valt att hylla denna berömde författare genom att ta upp fem av hans mest fascinerande fraser.

Jorge Luis Borges med katt

Tiden, ett återkommande tema hos Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges gör ofta tiden till ett återkommande tema i sina verk. Dåtiden, nuet och framtiden inspirerade honom till att mynta den fantastiska frasen “Framtiden är lika oåterkallelig som den stela gårdagen. Det finns inte en sak som inte är en tyst bokstav i denna oläsliga eviga skrift vars bok är tiden”.

Borges definierade tiden som en bok, där varje sida är en fortsättning på den förra och som avgör den kommande. Den innehåller inte nuet, i alla fall inte som många ser den. Vi är det förgångna som rör oss mot en framtid som redan baseras på gårdagen.

Den anonymitet som vi kommer bli

Om det finns något som karaktäriserar Borges så är det en intelligent humor. Han gjorde ironin till en konstform. Detta reflekteras i hans vackra och kraftfulla mening: “Vi går alla mot anonymitet, det är bara det att den medelmåttige når fram lite tidigare”.

Vi går alla mot glömskan. För varje sak vi uppnår så raderar tiden namnet på dess författare. De som inte utför transcendenta handlingar eller arbeten blir glömda tidigare. Men de andra undkommer inte detta heller: oavsett hur mycket de har uppnått så kommer det alltid komma någon som gör det bättre.

Demokrati och statistik

Detta är en av de mest klassiska fraserna av Jorge Luis Borges rörande politik: “För mig är demokrati ett övergrepp på statistik. Och jag tror inte heller att det har något värde. Tror du att man för att lösa ett matematiskt eller estetiskt problem måste konsultera majoriteten av befolkningen?”

Borges använde denna humor för att prata om hur bräcklig demokratin är: majoritetens vilja. Den reflekterar en obehaglig sanning: majoriteten måste principiellt ha större rätt än minoriteten. Det handlar helt enkelt bara om påtvingad statistik.

“Man bör inte blanda ihop sanningen med majoritetens åsikt.”

-Jean Cocteau”

Häst på bräde

Jorge Luis Borges om flytande minne

Borges påminde oss om att minnet är en dynamisk och oprecis verklighet. Som vetenskapen har visat kommer vi ihåg vad vi vill ha, på det sätt som vi vill. Minnet går inte i linje med fakta.

Allt detta reflekteras i en fras från Jorge Luis Borges: “Vi är vårt minne, vi är det där chimeriska museet av föränderliga former, den där högen med brustna speglar. Det visar oss att minnet är ett pussel som alltid behöver många bitar och inte slutar vara magiskt.

Hur långt kommer du när du färdas ensam?

Att färdas ensam, på ett figurativt sätt, får vägen att tappa sin mening. Detta är vad Borges betonade i detta fall: “Om jag påbörjar en resa ensam kommer jag spendera mitt liv i cirklar… och jag hade nått fram till tullen, en flygplats och möjligtvis hade jag anlänt i Ezeiza och jag hade inte kunnat komma längre fram än Ezeiza”.

Det är som han sade till oss att en ensamresa är ett sätt att komma någonstans. Det är bara en omvandling, en mellanpunkt, men inte ett mål. Att färdas på en ensam väg är att gå runt utan mening och aldrig verkligen komma fram.

Jorge Luis Borges var ett av de privilegierade sinnena i den moderna världen. Hans reflektioner och hans klara kall för att nå sanningen har gett oss ett arv. Ett arv som, även om tiden har gått, vi ännu inte har utvärderat tillräckligt. Borges är en av de författare som alltid är värda att ha i närheten: på nattduksbordet.

Ägg med sol

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.