5 nycklar för att bibehålla ett hälsosamt förhållande

5 nycklar för att bibehålla ett hälsosamt förhållande

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Kärlek är en känsla, men den kräver arbete. Kärlek kräver handling, syfte och ett öppet hjärta för att förhållandet ska överleva. Det räcker inte att känna, utan du måste leva denna kärlek och inte ta den för given. Här ger vi dig fem nycklar till ett hälsosamt förhållande.

Under lång tid har vi hört metaforen att kärlek är som en blomma – den måste vattnas för att hållas vid liv och växa. Det är en kliché, men en användbar sådan för att förklara något viktigt. Om du vattnar en växt för mycket kommer den drunkna och om du vattnar den otillräckligt kommer den ta skada.

Om du inte bryr dig om att vattna dig själv, vad får dig då att tro att du kommer vattna en annan person? Du kan inte älska någon annan utan att älska dig själv först. Du kan inte vänta dig av andra vad du inte först ger dig själv.

Respektera din partner och uppmuntra dennes mål

Detta är det första steget för att bibehålla ett hälsosamt förhållande: respektera din partner och uttryck det. Alla gillar vi att få veta att vi är nödvändiga och användbara. Vi vill veta att vår partner förstår vad vi gör och att denne validerar och respekterar våra beslut.

Om personerna inte respekterar varandra, om de inte bekräftar sina övertygelser och värderingar, kommer samarbetet och hoppet gå förlorat. Ibland är det inte lätt att undvika influenser utifrån, bedömningar från personer på utsidan som ser allt från en annan synvinkel.

Om du vill att din partner ska respektera dig och acceptera dina beslut, ska du respektera din partner och respektera dig själv.

Par bildar hjärta

Att förstå, erkänna och stödja din partners behov och livsmål är ytterligare ett sätt att visa din respekt och få denne att känna sig älskad. För att göra det ska du ofta fråga personen om dennes mål, framgång och rädslor.

Gör personens drömmar till dina egna och delta i dennes prestationer. Det betyder inte att du inte har dina egna mål. Din partner bör faktiskt göra samma sak för dig för att skapa en väg ni kan vandra tillsammans och ge stöd till varandra på.

Prioritera intimitet för att bibehålla ett hälsosamt förhållande

Fysisk tillgivenhet är vitalt i ett förhållande. Fysisk intimitet är en form av uttryck, ett tecken på samarbete, ett sätt att ge och ta säkerhet.

Intimitet stärker ett pars band, men hjälper även till att bibehålla en hälsosam självkänsla. Det handlar inte bara om sexualitet, utan om andra manifestationer av kärlek och passion, såsom kyssar, kramar, smekningar och sensuella ord…

Vi får inte glömma vikten av känslomässig intimitet. Man kan ha sex med vem som helst, men fysisk intimitet kan endast vara en pelare för att bibehålla ett hälsosamt förhållande om det finns känslomässig intimitet.

Kyssande par i ett hälsosamt förhållande

Dela livet på ett balanserat sätt

Att dela livet med någon annan är basen för förhållanden. Men endast när båda behåller sitt personliga utrymme av självständighet är det möjligt att uppnå ett hälsosamt förhållande. Alla har sina individuella behov och kan utvecklas på olika sätt.

Att behålla ett personligt, privat utrymme, öppna upp sig för att fritt utforska nya möjligheter eller förändra vissa vanor är något som är en del av vår frihet, och det är viktigt att du respekterar din partner. Vidare ska du uppmuntra honom eller henne att göra samma sak – att inte vara så beroende av dig så att denne inte heller behöver göra dig beroende.

Att ha sitt eget utrymme och självständighet betyder inte att man ignorerar den andra; det hjälper en än att ladda om batterierna och kommer senare bli väldigt positivt i förhållandet.

Kommunicera istället för att klaga

En av bieffekterna med förhållanden är sättet vi uttrycker våra meningsskiljaktigheter: med klagomål och ohyfs. Vi anammar uttrycket “förtrogenhet föder förakt” som vårt eget. Men detta slutar aldrig väl. Denna attityd lämnar bara ett märke och en klyfta som blir djupare och gör ont.

Kaffe med partner

För att bibehålla ett hälsosamt förhållande måste ni kommunicera, tala igenom saker, ge konstruktiv kritik utan ironi och sarkasm, samt visa respekt och en önskan att nå en lösning. Att hälla bensin på elden kanske är belönande inledningsvis. Men i slutänden är det elden som vinner i takt med att den blir större och endast lämnar aska efter sig när den släckts.

Acceptera din partner för att bibehålla ett hälsosamt förhållande

Att försöka ändra på någon är ett spel du aldrig kommer vinna. Om du älskar någon måste du acceptera hur denne är och inte vänta på att han eller hon ska bli något annat bara för att denne förälskat sig i dig. Säkerheten vi alla söker i ett förhållande kommer just från vetskapen att den andra personen älskar en som man är. Med alla brister och kunskap om våra begränsningar.

Att veta att någon älskar dig som du är gör att du känner dig kapabel att ta fram det bästa av dig själv. Därför är det viktigt att du känner din partner väl och att du visar vem du verkligen är.

Försök inte tvinga den andra att fortsätta längs med din väg eller utvecklas med dig. Låt personen välja fritt. Om du tror att denne kan förbättras ska du inte tvinga, utan inspirera med din attityd och ditt sätt att göra saker. Utan respektlöshet, utan att invadera personens personliga utrymme och utan att låta denne invadera ditt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.