5 steg som hjälper dig att starta om livet

5 steg som hjälper dig att starta om livet

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att starta om livet är att genomgå förändring, söka andra chanser och utföra en förvandling av vad du för tillfället är. Det är sidan av dig själv som kommer innan den nya personen som du vill vara. Så för att utvecklas är det viktigt att du lär dig att starta om. Vill du bli en bättre och lyckligare version av dig själv? Då är det dags att starta om livet!

När du sätter igång ska du komma ihåg att denna process inkluderar både dina inre och yttre världar. Det kan vara enklare att göra det med en praktisk metod som låter dig starta om med en viss mån av ordning. I denna artikel ska vi därför tala om fem steg som kommer hjälpa dig att starta om livet om du har som mål att förbättra det.

1. Organisera vad du har och tänker för att starta om livet

Det första steget för att veta vad du ska förändra är att ha det i ordning. Det är rekommenderat att först organisera ditt fysiska utrymme, där det är bra om varje föremål har sin egen plats. Om vi följer boken “Konsten att städa” av Marie Kondo är kriteriet för att organisera ditt fysiska utrymme att det bör ge dig ett tillstånd av glädje.

Sätt alla tillhörigheter hemma eller på jobbet i grupper och besluta sedan vilka som gör dig lycklig. Om något inte gör dig glad när du ser det, ska du kasta eller ställa undan det.

Du kommer märka att din mentala garderob också behöver städas, och du kan tillämpa samma formel där. Ge tankarna som gör dig glad en ny ordning i huvudet, och kasta bort dem som slutat göra dig glad.

2. Starta om livet genom att fokusera på vad som tar dig framåt

“Om du vill ha annorlunda resultat ska du inte göra samma sak varje gång.”

-Albert Einstein-

Lär dig att skilja på vad som för dig framåt och vad som håller dig tillbaka. Denna nyckel kommer nämligen låta dig starta om livet efter att du reflekterat över vad som dirigerar dig. Om du är beroende av rutiner och gamla vanor som är viktiga för dig, är det viktigt att du ser dig själv från ett nytt perspektiv.

Ett av de bästa sätten att göra det är att be dina vänner berätta vilken del av dig du bör förbättra. Fråga dem vad du gör rätt och vilka misstag du begått. Vad kan du förbättra? Vad skulle vara bra att förändra?

Kom ihåg deras svar och notera informationen de ger dig. Den kan nämligen vara väldigt värdefull när det kommer till att starta om livet.

3. Starta om livet genom att välja rutiner som för dig närmare lyckan

För att få bättre uppfattning om din rutin är det rekommenderat att ta fram papper och penna. Skriv ned allt du gör under dagen. Utvärdera nu hur många av dessa saker som för dig närmare lyckan och vilka som stjäl din energi, din tid, dina pengar och din hälsa.

För att starta om livet är det viktigt att förstå att lycka är ett tillstånd som uppnås genom handlingar och relationer som ger dig välmående.

Vad som influerar din lycka beror på dig. Som tur är har forskaren Eduard Punset bekräftat att du även kan lära dig att vara lycklig och förstå skillnaden mellan brådskande och viktigt.

Det är väldigt enkelt om du ser det från denna synvinkel, och det är komplicerat om du börjar i “autopilot”. Det finns inget bättre än att ha en metod baserad på ordning och välmående. Många av de handlingar du utför under dagen gör dig inte lycklig, utan utgör en del av dina förpliktelser. De är dina ansvar, och du bör inte avsäga dig dem lättvindigt.

Utför dem på ett medvetet och effektivt sätt. Använd din tid för att uppfylla dina ansvar. Avsätt alltså tid till att starta om livet med handlingarna som är viktiga och gör dig lycklig.

En studie i tidskriften Psychological Science avslöjade vikten av att vara nära grönområden för mänskligt välmående, och tydliggör att det som är omkring oss påverkar hur vi mår. Du kan därför börja leta efter den plats som ger dig mest välmående, så att du kan besöka den i din nya fas.

4. Börja med att säga “hej” till nya saker och inte kasta ut vad du gillar

I den tidigare listan kommer du finna många handlingar du gillar och som får dig att känna dig till freds och nöjd. Det är viktigt att dessa handlingar stannar kvar på listan. Du kan kämpa mot din rutin, och syftet är att få den att tjäna dig som bäst och vara orienterad kring dina behov.

Att börja om är att satsa på det bästa av dig själv utan att avsäga dig allt du redan gjort rätt.”

För att starta om livet är det viktigt att förstå att om något går bra, är det bäst att behålla det. Det nya kommer komma när du frågar dig själv: på vilket sätt kan jag förbättra det som inte hjälper mig att må bra eller bli nöjdare med mig själv?

Alla dessa handlingar kommer hamna i mappen “nytt”. Välj de tre handlingar som verkar mest spännande och inkludera dem i din rutin. Jobba på att göra dem till en del av ditt liv. Lägg alltså energi på dem så att du kan ha ett tydligt fokus för din omstart. Programmera din egen manual för pånyttfödelse!

5. Köp ett anteckningsblock och lär dig att använda det

Leta efter ett anteckningsblock du gillar och som inspirerar dig. Använd det för att bevaka allt du gör när du startar om livet. Gör det på ett sätt som inkluderar ditt fysiska utrymme såväl som ditt emotionella.

Notera vad du uppnått och ansträng dig med uppgifterna du vill slutföra. Alla förändringar kräver nämligen tid, och din process kommer visa dig vilka framsteg du gjort i takt med att du inkluderar nya handlingar i ditt program och blir lyckligare. Önskan att förändras är den första nyckeln till att starta om och få resultat.

Vad väntar du på för att starta om ditt liv?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.