5 uttryck man bör undvika

Tiderna förändras och analyser av språket och dess implikationer har hjälpt oss att förstå att det finns begrepp som är bättre att undvika, av respekt för andra och oss själva.
5 uttryck man bör undvika
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Det finns vissa uttryck man bör undvika som är skapade för hat. De är ord eller utsagor som folk nästan alltid använder vid ilska och som har som intention att förstöra.

Det värsta är att de ofta gör detta också. De sårar och förstör för folk. Och personen som säger dem är nästan alltid en person som har en falsk känsla av auktoritet.

Oavsett hur oense man är med någon så finns det uttryck man bör undvika och helst aldrig använda. Varför? För att de är våldsamma budskap.

Vi pratar inte om aggressivitet som uppstår vid hälsosamma motsägelser eller meningsskiljaktigheter. Vi pratar om våldsamma handlingar som bara göder mer våld och förstörelse.

“Man kan uppnå något efter tre timmars gräl. Men det kunde ha uppnåtts med tre ord av omtanke.”

-Konfucius-

Det rekommenderas att varje person som använder dessa uttryck bör reflektera över vad som motiverar dem till att använda dem. Det finns mer än bara ilska bakom dem.

En sak vi vet med säkerhet är att vi kommer bli lyckligare då vi blir av med dessa ord. Vi kommer nu att ta upp fem uttryck man bör undvika. Låt oss kasta bort dem helt.

Idiot… och liknande uttryck man bör undvika

Det hade varit bra för oss att sluta kalla folk “idioter” eller “långsamma” eller något av dess 10 miljoner synonymer.

De är förolämpande ord då vi säger dem utanför ett avslappnat och skojande sammanhang. Speciellt då vi säger dem med en arg eller nedsättande ton.

Uttryck man bör undvika för att inte drabbas av emotionella bördor

Det är en oförskämdhet som vi riktar åt personens själva essens, och den nedvärderar dennes mentala kapacitet. Dessa etiketter går därför bortom kritikens gränser.

Vi bör aldrig använda dessa uttryck mot någon, för ingen förtjänar dem.

Förlorare

Detta är ett av de mest använda uttrycken, speciellt eftersom filmerna började använda ordet “förlorare” som favoritförolämpning. I vårt tävlingsinriktade konsumtionssamhälle har framgång väldigt specifika riktlinjer och en väldigt snäv mening.

Ett bredare perspektiv kommer få oss att inse att denna etikett sällan verkar logisk. Det kommer framgångar och det kommer motgångar. Vi utvecklas alla och vi faller alla då och då. Ingen är en total förlorare precis som ingen är universalt framgångsrik.

Men att märka andra personer med denna typ av etiketter har ett väldigt specifikt syfte. Dess mål är att märka dem med en etikett som kommer ta bort deras personliga och sociala värde.

Du är värdelös

Denna typ av uttryck blir till något våldsamt då någon uttrycker det från en maktställning. Det stämmer oavsett om vi pratar om en far, en lärare, en politiker etc.

Detta är de tillstånd där de uppvisar sin största destruktiva kraft. Det är dock ett uttryck man bör undvika inom alla sammanhang.

Ledsen man

Att klassificera någon som “värdelös” innebär att man tvivlar på alla personens handlingar. Det är en väldigt extrem handling. Det är att säga något universellt om den personen.

Och denna handling är menad att förstöra personen så att denne försvinner in i en kategori av mänskliga värderingar. Det finns inget konstruktivt sätt att använda detta ord med en annan person.

Du kan inte eller du kommer inte kunna

Detta är ett annat av dessa definitiva uttryck. Ett som inte bara är väldigt offensivt, men som också inte är sant. Vem har en kristallkula som kan bestämma om någon kan eller inte kan göra något?

Historien är full av personer som fick höra att de inte kunde göra något och de bevisade sedan att de faktiskt kunde göra det.

Det som vi inte vet är hur många försök till framgång som har motverkats av dessa typer av ord. Människor är i ständig förändring och våra liv är dynamiska. Det som jag inte kunde göra idag kanske blir enklare imorgon. Å andra sidan har ingen rätt att säga till någon att detta inte kommer vara sant.

“Konstig” är definitivt ett uttryck man bör undvika

Det är ett av de elakaste uttrycken eftersom det inte ens är en direkt förolämpning. En person är “konstig” i jämförelse med vad?

Vad är det för ramverk vi använder för att säga att någon inte passar in? I slutändan kan man även fråga sig varför det är ett så stort problem att vara “konstig”? Vad är problemet med att vara på detta sätt?

Kvinna - fantasibild

Denna typ av uttryck försöker bryta ner personens värdighet. Att vara konstig är faktiskt en dygd. Är inte det som är annorlunda mer värdefullt än det som är vanligt? Så det är inte ett problem att vara annorlunda.

Folk använder dessa ord för att märka och exkludera. För att få den andra personen att känna sig “utanför” normen av det som är accepterat.

Om du är en person som har okontrollerbara utbrott behöver du reda ut vad som händer. Kom ihåg att ord, då de har sagts, inte kan tas tillbaka. Och att reparera den skada som de har orsakat kan bli till en svår uppgift.

Destruktiva uttryck kan leda till mer allvarliga konflikter och de kan även bli svårare att lösa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.