Faran med att kalla någon "en giftig person"

Faran med att kalla någon "en giftig person"
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Var försiktig, för “en giftig person” är en enkel etikett att använda i ett gräl. Det innebär att vi placerar allt negativt ansvar på den andra personen.

Problemet är att det gör det enklare för oss att känna oss som offer: en väldigt frestande idé såklart. Det är därför det är en sådan frestande resurs för personer som tror att de är perfekta. Och för personer som inte tycker att “en giftig person” förtjänar någon empati.

Dessa senast nämnda personer vill inte se en persons giftighet som en reaktion på en komplex situation i det förgångna. De tror snarare att det är något inneboende hos personen. Med andra ord är en person som använder uttrycket “en giftig person” omedveten om att denna giftighet, om den existerar, har en historia.

En annan anledning till varför vi bör vara försiktiga med etiketten “en giftig person” är att det inte är en vetenskaplig term. Det finns inga studier rörande giftighet.

Det finns studier rörande beteenden som folk senare säger vara giftiga. De gör det “a posteriori” och utan att ta i beaktande många av de variabler som orsakar dessa beteenden.

Faktum är att denna etikett nu är så populär att det finns en stor risk att den kan användas mot oss. Ingen går säker från att placeras i detta fack. Det är litet steg mellan att märka beteenden och människor.

Varför har etiketten “en giftig person” lämnat ett sådant märke?

Att kalla någon giftig är inte harmlöst. Faktum är att det kan vara en väldigt allvarlig attack. En grym förolämpning förklädd som moral auktoritet som du kan få från att läsa igenom några böcker om självhjälp.

Termen giftig är enkel att förstå. Den får sin styrka från att låta som gift. I vår fantasi föreslår detta en farlig substans som vi måste vara väldigt försiktiga med. Så när vi säger att något är giftigt så säger vi att det är något man inte bör lita på.

Flicka med kaninöron

Det är synd att detta vapen ligger i så många okunniga personers händer. Därför bör vi fundera lite på detta…

Det finns inga giftiga personer, bara giftiga relationer eller beteenden

Ingen är giftig i sig själv.

Människor har inte arsenik istället för blod. Ibland är vi ett lugnt hav, där seglen och rodret tar oss dit vi vill. Men andra gånger känner vi bara stormen, utan att någonsin se vattnet. En storm som vi ofta göder.

I livet kommer våra förväntningar, sätt att vara och värderingar att krocka med de som andra har. När vi känner den där tomheten och osäkerheten kan vi komma att isolera den där emotionella tomheten. Vi låter istället vårt ansvar hamna på den andra personen.

Par med gasmasker

Vi kanske bör fundera över oss själva och arbeta med oss själva först innan vi kallar någon annan för en giftig person.

Giftig dynamik istället för en giftig person

Alla kan bli utsatta för ett giftigt beteende, men det är vanligare att vi deltar i en giftig dynamik; inte att vi är giftiga personer.

När vi gör det på grund av stolthet vill vi inte prata med någon eftersom personen inte vill prata med oss. När vi insisterar rörande ett ämne bara för att poängtera den andra personens okunnighet. Eller när vi blir beroende eftersom den andra personen är väldigt överbeskyddande.

Du kan alltså se att termen giftig är lika kraftfull som den är vag. Att säga att någon är giftig indikerar bara att personen är farlig alternativt potentiellt farlig. Det säger dock inget om hur personen är farlig, vilka aspekter som det påverkar, eller hur vi kan skydda oss själva om nödvändigt.

Och det berör inte ens hur vi kan hjälpa. Låt oss sluta att sätta etiketter på personer och istället se dem för de individer som de är.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.