5 varningstecken för Alzheimers du bör känna till

5 varningstecken för Alzheimers du bör känna till
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Alzheimers är en typ av demens som blir uppenbar efter 60 års ålder. Dessvärre är dess framfart ostoppbar, trots dagens medicinska framsteg. Dess utveckling börjar vanligtvis långsamt och kan ge upphov till flera varningstecken för Alzheimers.

I denna sjukdoms tidiga skeden påverkas delar av hjärnan som kontrollerar tankar, minne och språk. Individer börjar få problem med att komma ihåg vissa saker, vilket till slut leder till att de drabbas av mer allvarliga minnesförluster och inte ens känner igen egna släktingar.

Det är då de blir helt beroende av andra människor. Läs vidare för att upptäcka fem varningstecken på för Alzheimers som kan hjälpa dig att upptäcka det i tid och sakta ned dess utveckling.

Risken för Alzheimers är högre om det finns personer i din familj som lidit av denna åkomma.

1. Varningstecken för Alzheimers: dagliga sysslor blir svårare

Det är normalt att ibland låsa sig ute, glömma att betala en räkning eller glömma bort andra dagliga aktiviteter. Men personer som börjar drabbas av Alzheimers gör det alldeles för ofta och kan ibland utgöra en fara.

De kan till exempel glömma att stänga av gasen på spisen utan att inse det, vilket utgör en stor risk. På samma sätt kan de lämna en kaka i ugnen och glömma att ta ut den. Ibland glömmer de hur man bereder enkla måltider och hur man serverar dem. De kommer inte ihåg hur man dukar tallrikar, servetter…

Sakta men säkert orsakar Alzheimers sjukdom små begränsningar som hindrar personen från att utföra de minsta och enklaste av dagliga uppgifter.

Kognitiva förmågor

2. Kommunikationsproblem blir mer uppenbara

Då och då upplever vi alla problemet med att ha ett ord på tungan men inte få ut det. Om detta sker dagligen indikerar det dock ett problem med att hämta viss information. Det kan vara ett tecken på att man börjar lida av Alzheimers.

Personer som lider av denna åkomma har allvarliga svårigheter att finna rätt ord när de försöker kommunicera något. Ibland kan de till och med finna det svårt att slutföra meningar eller förklara vad de menar. Det sker när de inte kan ersätta ordet de har “på tungan” med ett annat ord eller förklara vad de menar med andra ord.

På grund av denna sjukdom börjar personer med Alzheimers få allt mer märkbara problem inom kommunikation. Deras vokabulär försämras och de glömmer bort enkla ord de normalt sett använder varje dag – ord som det blir svårt att kommunicera på ett förståeligt sätt utan.

3. Desorientering på platser de känner väl

En av de mest alarmerande tecknen på Alzheimers är desorientering. Personer som lider av det blir plötsligt vilsna när de åker in till stan eller till och med i sitt eget grannskap. Ibland kan de till och med drabbas av korta episoder av desorientering i sina egna hem.

Plötsligt vet de inte var toaletten är, eller så känner de inte igen sitt eget hus. Att uppleva denna typ av situation kan orsaka allvarliga episoder av stress och ångest. Vi bör ha dessa händelser i åtanke, hur korta de än är, eftersom de kan indikera att en person lider av Alzheimers.

Med ålder upplever vi ibland mild kognitiv försämring, vilket får oss att glömma saker såsom läkartider eller var vi lade saker. Det är viktigt att påpeka att inte alla personer som har mild kognitiv försämring utvecklar Alzheimers.

Demens orsakar desorientering

4. Svårigheter med att tänka abstrakt

Om vi lämnar våra barn med farfar eller mormor när de badar och dessa helt glömmer bort dem, kan det vara ett varningstecken för Alzheimers. Ett temporärt misstag är normalt, men personer med Alzheimers glömmer helt bort sina ansvar och har till och med problem att komma ihåg när man berättar vad som hänt.

Detta drabbar dem även när de letar efter saker. Personer med Alzheimers tappar lätt bort saker och är benägna att lägga saker på fel platser – till exempel genom att ställa sockret i ugnen eller kylskåpet.

De är även benägna att glömma vad de gör. Om de till exempel städar och letar efter kvasten, kan de glömma att de städade och börja göra något helt annat.

5. Plötsliga humörsvängningar är ett varningstecken för Alzheimers

Personer med Alzheimers har väldigt plötsliga humörsvängningar utan påtaglig anledning. De kan plötsligt börja gråta efter att ha varit helt lugna eller bli arga när de log glatt en stund tidigare.

Men utöver allt detta finns det en förändring som undanröjer alla tvivel om att de lider av denna sjukdom: de förlorar initiativet att göra saker. Att glömma vad de gjorde, desorientering och humörsvängningarna dränerar dem på ett sådant sätt att de lätt blir trötta och passiva.

Personer med Alzheimers behöver någon som motiverar dem att göra saker, såsom att ta en promenad, träffa andra människor, göra hushållsarbete, städa… för sjukdomen stänger av ditt initiativ.

Detta är några varningstecken som vi kan ha i åtanke när vi misstänker möjlig demens. Det är nödvändigt att betona att de i början kan vara väldigt subtila och ses som saker som drabbar oss alla då och då. Över tid blir de dock alltmer uppenbara, tydliga och frekventa.

Hjärnan på ålderns höst

Om vi upptäcker dessa varningstecken för Alzheimers i dess tidiga skeden kommer det göra behandlingen mer effektiv och senarelägga de allvarligare symptomen. Detta kommer låta patienten bibehålla sin självständighet längre och inte få sin livskvalitet försämrad lika snabbt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.