7 drag hos autentiska personer

7 drag hos autentiska personer
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 29 april, 2024

Känner du några autentiska personer? Är du en av dem? Vet du hur de är? Är det möjligt att du har levt med autentiska personer utan att du har vetat om det? Dessa personer är friska fläktar i livet och lyfter upp alla människor de har runt sig. De är enkla att identifiera eftersom de anländer i ditt liv med ett överflöd av energi, glädje och inspiration.

De har ett vänligt förhållningssätt och inger förtroende. Autentiska personer får dig att känna att du kan vara dig själv i deras närhet. De vet att varje person är speciell och de kommer även att få dig att känna dig unik och speciell. Här går vi igenom de främsta karaktärsdragen hos autentiska personer.

1. Autentiska personer lyssnar på dina åsikter och uttrycker sig utan rädsla

Autentiska personer vet att man inte bör hålla inne med sina åsikter. Om dessa personer har något att säga kommer de att säga det. Dock är de noga med att inte såra andra personer med sina åsikter. De vill uttrycka sin åsikt och höra andras, men de vill inte skada någon.

Så är autentiska personer

Många gånger föredrar vi att dölja våra åsikter eftersom vi kan bli kritiserade. Autentiska personer vet att kritik är mycket vanligt, men att detta inte alltid har att göra med dem. De förstår att den kritik de får av andra är något externt. Ett av deras främsta drag är att de vet att man inte bör ta andras åsikter personligt.

“Man bör inte vara rädd för dem som har en annan åsikt, utan för dem som har en annan åsikt som de försöker trycka på andra.”

-Napoleon I-

2. De agerar i enlighet med interna motiv och inte externa

När var den senaste gången du gjorde något bara för att du ville göra det? Autentiska personer styr sina liv efter en skala med värderingar och gör bara det som de vill. De vet att de inte kan vara beroende av andra för att vara glada eller nå sina mål. De är oberoende och de är benägna att ta risker för att nå dit de vill.

3. Din bästa vän är “ditt inre”

Autentiska personer kan skilja sig mycket åt. Vissa har många vänner eftersom de är bra på att skapa kontakter. Andra är mer introverta och föredrar att bara ha ett fåtal vänner som står dem nära. Du kommer aldrig se dem göra något som går emot deras värderingar, och deras interna konversation är alltid positiv. 

4. Autentiska personer undviker att döma

Autentiska personer vet att det inte är enkelt att gå sin egen väg, och därför spiller de inte tid på att döma dig. Om de har en åsikt att säga dig kommer de framföra den. Därefter kommer de glömma bort detta ämne och låta dig ta dina egna beslut. Du kan räkna med att de är ärliga och du kan förvänta dig en ärlig åsikt.

5. De känner till och uppskattar vissa karaktärsdrag

Även om alla modetidningar försöker få oss att tro att det finns ett visst skönhetsideal vet autentiska personer att varje person är unik. Därför bryr de sig inte om skönhetsideal. De koncentrerar sig på att lära känna sig själva och uppskatta sig själva som de är. De känner till sina defekter och har lärt sig att göra sig av med dem för att minska deras negativa effekter.

Kvinna i grönska

6. De ger dig inte råd som de själva inte följer

Autentiska personer vet att det är dåligt att kritisera och döma. De vet även att det är enklare att ge någon sin åsikt än att faktiskt följa den själv. De vet om detta eftersom de är mer realistiska. De talar utifrån egen erfarenhet och kommer inte att ge ett råd som de själva inte skulle kunna följa.

7. Autentiska personer tar hand om sig själva fysiskt och emotionellt

Autentiska personer värderar vilka de är och gör allt i sin kraft för att vårda sina kroppar. De tar sig tid för skönhetsritualer, de tränar, de äter en ordentlig kost och de vårdar sina relationer. De vet att livet innebär att man har prioriteter och att varje sak har sin tid och plats.

Autentiska personer andas fritt och låter dig vara helt ärlig. Kanske du själv är en av dessa personer eller så har du autentiska personer runt omkring dig. Uppskatta dem och acceptera dem för de kommer att bemöta dig på just detta sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gan, M., Heller, D., & Chen, S. (2018). The power in being yourself: Feeling authentic enhances the sense of power. Personality and Social Psychology Bulletin44(10), 1460-1472.
  • Dammann, O., Friederichs, K. M., Lebedinski, S., & Liesenfeld, K. M. (2021). The essence of authenticity. Frontiers in Psychology, 4021.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.