7 tecken på att du behöver större självkännedom

7 tecken på att du behöver större självkännedom
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Att lära känna dig själv är kanske det svåraste men samtidigt viktigaste du kan göra. Det finns vissa tecken som indikerar huruvida du behöver större självkännedom eller inte. Givetvis kan ingen uppnå total självkännedom, eftersom processen är mycket subjektiv. Att både vara den som lär sig och objektet man lär sig om gör det mycket komplicerat.

Att acceptera och värdera dig själv är ett tecken på att du känner dig själv bra. Samtidigt är det bara de som accepterar och värderar sig själva som lever tillfredsställande liv. Det är därför självkännedom är så viktigt, eftersom dina handlingar och mål till stor del beror på den.

“Jag tror att vi på något sätt lär oss vilka vi verkligen är och sedan lever med det beslutet.”

Eleanor Roosevelt

Utbildning och omgivning kan göra denna process svår. Alla kommer oundvikligen tolkas av personerna omkring sig från och med födsel. Med andra ord kommer andra personer ge mening till vilka vi är och vad vi gör under hela våra liv.

Denna tolkning är nästan aldrig pricksäker. Det har mer att göra med personerna som tolkar än med dig. Processen med självkännedom börjar med att separera sig från hur andra ser dig. Så hur vet du att du inte känner dig själv väl? Vi ska dela med oss av några tecken på att du behöver större självkännedom.

Du söker din egen sanning utanför dig själv

Ett av tecknen på att du inte känner dig själv väl är att du söker svar, anledningar eller motiv från externa faktorer. Du tror inte att du besitter vishet. Du undervärderar vad som finns inom dig och validerar saker utanför dig.

Att söka externt godkännande

Vidare kanske du har insett att svaren på dina känslor och ditt öde endast kan hittas inom dig; om de kommer från någon annan är de alltid fragmenterade och troligen felaktiga. Inget och ingen annan har rätten att säga åt dig vad du borde göra eller borde känna. Svaret på allt detta finns inom dig.

Om du jämför dig själv med andra behöver du större självkännedom

Att jämföra dig själv med andra är fel sätt att svara på frågan om vem du är och vad du är kapabel till. Du kan inte göra något bara på grund av att någon annan kan göra det eller tänka att om många gör samma sak, är det förmodligen rätt.

När du jämför dig med andra så faller du i en fallgrop. Är det resonligt att jämföra gult med blått? Är det logiskt att dra paralleller mellan vatten och jord? Jämförelser leder bara till frustration och falsk egenkärlek, speciellt när det blir neurotiskt.

Du ångrar att du sagt “ja” eller “nej”

Detta är ett annat typiskt tecken på att man behöver större självkännedom. Du tvivlar på besluten du tar. Det spelar ingen roll om det är stort eller litet, du tvivlar alltid på det. Och ofta slutar det med att du väljer ett alternativ du egentligen inte vill ha.

Ångrar du dina beslut?

Du säger “ja” eller “nej” eftersom du känner dig pressad av omständigheterna eller av en annan person. Du säger “nej” eftersom du är rädd för att vara för vårdslös, och du säger “ja” för att följa majoriteten. Vidare lyssnar du inte på din inre röst, ditt sinne eller dina erfarenheter innan du svarar, varpå du ångrar det senare.

Du behöver större självkännedom om du söker erkännande från mäktiga figurer

Personer som inte känner sig själva väl fascineras av maktfigurer. I verkligheten utvärderar de inte dessa personers egenskaper, utan ser dem snarare som viktiga och vill ha deras erkännande oavsett vilka värderingar de representerar.

Att få godkännande från en maktfigur väger upp för osäkerheten som orsakas av att man inte känner sig själv. Det är ett sätt att byta ut bandet med sig själv med en annan person som har tillräckligt med makt för att få dina osäkerheter att blekna bort.

Du påverkas djupt av kritik och hån

Eftersom du inte utvecklat dina egna kriterier för att utvärdera dina handlingar lägger du för mycket vikt vid andra personers åsikter. Om deras åsikt är en av godkännande känner du lugn; om deras åsikt är kritisk eller ogillande faller hela din värld samman.

Stor kvinna i hus som behöver större självkännedom

Att vara beroende av andra personers åsikter är ett säkert sätt att förvränga din självbild. Givetvis vill vi att andra ska acceptera och tänka bra om oss, men det får inte kosta oss vår identitet.

Om du begår ett misstag vill du dö

När du behöver större självkännedom tendera du att döma dig själv för hårt. Att känna är att förstå, och när du förstår dig själv blir din bedömning mer objektiv. Du ser inte bara på resultaten, utan även processerna, orsakerna och konsekvenserna.

Att förstå dig själv leder till en vänligare utvärdering av dig själv. Om du begår ett misstag förstår du att det är en inlärningsprocess. Om du inte känner dig själv ser du på misstaget som ett hot. Du är rädd för att förgöra dig själv och försvinna.

Du behöver större självkännedom om du reagerar impulsivt på konflikt

Personer som känner sig själva är inte attraherade till konflikt. De vet att de har en begränsad mängd emotionell energi och inte har råd att ödsla den på onödiga saker. Motsatsen sker med personer som inte känner sig själva: de söker konflikter som ett sätt att hävda sig själva. Konflikterna är dock aldrig för stora.

Ett tecken på en god mängd självkännedom är självkontroll. Om du känner dig själv vet du hur man hanterar sina känslor och låter dig sällan svepas iväg av omedelbara impulser. Om du inte gör det överreagerar du på petitesser eftersom du känner dig hotad av allt.

Att få större självkännedom är en process som tar en livstid, men alla ansträngningar du gör är värt det. Du låter trots allt dig själv nåt en högre nivå av medvetenhet, självständighet, frihet och säkerhet. Förneka inte dig själv chansen att navigera genom de gåtor under underverk som döljs i den viktigaste personen i ditt liv: du själv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.