AIDS har inget botemedel, men diskriminering har det

AIDS har inget botemedel, men diskriminering har det

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Världen ägnar den 1 december varje år till Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) – en sjukdom som bär bördan av socialt stigma och som vi inte vet särskilt mycket om.

Även om vi ställs inför den varje dag så har rädslan kring AIDS minskat något i västvärlden. Det kan förklaras av att sjukdomen har blivit hanterbar genom bruk av medicinering och specifika behandlingar.

Detta är dessvärre inte fallet i vissa delar av världen. Det finns andra platser som inte har samma tur. Därför dör det varje år tusentals personer av en sjukdom som fortfarande inte har något botemedel, men som åtminstone har palliativ behandling.

Händer håller band

Vad är HIV och vad är AIDS?

För att tydliggöra dessa termer bör vi veta att orsaken till AIDS associeras med en typ av retrovirus som kallas för humant immunbristvirus (HIV). Det har varit väldigt svårt att komma underfund med hur man kan behandla detta virus eftersom det har många olika och ständigt förändrande variationer. Därför har det hittills varit omöjligt att skapa ett vaccin som kan eliminera det.

Men vad gör HIV i kroppen när infektionen startar? När HIV aktiveras bereder det väg för AIDS genom en försämring av immunförsvaret. Personer med AIDS har ett markant minskat antal T-hjälparceller. Detta virus ökar även mängden regulatoriska T-celler i kroppen. Hos en frisk person är detta förhållande tvärtom.

Symptomatologin är komplex. Den visar sig i form av ihållande feber och nattliga svettningar, allvarlig trötthet, viktnedgång och utdragen diarré.

Kvinna vid havet

Den progressiva försämringen av immunförsvaret tenderar även att leda till uppkomsten av tumörer, infektioner såsom lunginflammation och tuberkulos eller flera av dessa patologier.

Vi bör dock vara medvetna om att någon kan bära på viruset och inte utveckla AIDS. Forskare vet fortfarande inte om utvecklingen av denna sjukdom är oundviklig eller om den snarare beror på externa faktorer som främjar mekanismerna hos denna sjukdom.

Det är därför personer som infekterats av detta virus uppmuntras att anamma beteenden och livsstilar som främjar hälsan hos deras immunförsvar. Stressiga moment och situationer kan nämligen öka sjukdomens manifestation.

Balanserade stenar

Vilken roll spelar psykologiska faktorer?

I dagsläget är de psykologiska variabler som direkt influerar återaktiveringen av sjukdomen okända. Det är dock känt att sjukdomar såsom cancer eller infektiösa patologier kan bidra till detta.

Psykologiska stressfaktorer såsom uppbrott i förhållanden, förluster av familjemedlemmar eller närstående, samt utvecklingen av ohälsosamma, negativa variabler såsom depression, kan dock bidra till utvecklingen av sjukdomen hos någon som bär på viruset.

Detta sker eftersom negativa psykologiska faktorer bidrar till försämring av immunförsvaret och därigenom försämring av den biologiska skyddsfunktionen i våra kroppar. HIV upplever en skjuts i sina reproduktionsförmågor i närvaron av steroidhormoner (t.ex. kortisol), som utsöndras i stora mängder i stressiga tider.

Stigmatiserad person med AIDS

Myter och fakta om AIDS

MYT: Myggbett kan sprida HIV.

FAKTUM: HIV (humant immunbristvirus) kan inte överföras genom myggbett eller andra insektsbett. Insekter kan inte bli infekterade av HIV och kan därför heller inte sprida det.

MYT: Jag kan få HIV genom att skaka hand med, krama, använda samma toalett som eller dricka från samma glas som någon med HIV, eller genom att vara nära en infekterad när denne nyser eller hostar.

FAKTUM: HIV kan inte överföras genom vardaglig kontakt i sociala miljöer eller arbetsmiljöer. Ingen kan bli infekterad genom ledig kontakt. HIV kan endast överföras genom:

  • Oskyddat vaginalt, analt eller oralt sex.
  • En överföring av kontaminerat blod.
  • Genom att dela kontaminerade nålar i det medicinska fältet eller mellan personer som injicerar sig med intravenösa droger.
  • Från mor till barn under graviditet, födsel eller amning.

*Risken för smitta ökar om det finns någon form av sår och kontakt görs med dessa.

MYT: HIV drabbar endast homosexuella och personer som använder intravenösa droger.

FAKTUM: Som du redan sett är detta falskt. Av alla infektionsfall sker 90% vid sexuell kontakt utan skydd. Mer specifikt drabbar 60-70% av dessa infektioner heterosexuella personer medan 30-40% drabbar homosexuella.

Rött AIDS-band

Fler myter och fakta

MYT: Du kan se att någon har HIV bara genom att titta på denne.

FAKTUM: Inte alls. En bärare av HIV kan överföra viruset till andra personer och se fullt frisk ut. Det enda sättet att ta reda på huruvida en person är infekterad av viruset är att göra ett blodtest (som har stor säkerhet).

MYT: När du får antiretroviral behandling kan du inte överföra viruset till andra.

FAKTUM: Antiretroviral behandling förhindrar inte att någon som är infekterad överför viruset. Det kan dock minska virusmängden avsevärt, vilket hjälper patienter att bibehålla god livskvalitet.

MYT: Någon kan få HIV genom att komma i kontakt med en infekterad persons svett.

FAKTUM: Svett är inte en överföringsrutt eftersom koncentrationen av viruset är minimal. Vidare måste det ha ett sätt att komma in i blodomloppet hos en frisk individ.

Att bekämpa stigmatiseringen och kriminaliseringen av AIDS hjälper inte bara samhället och världen, utan oss alla. För att bidra till denna process kan vi börja genom att dela information, främja fakta och sticka hål på myter. Vänd inte ryggen till AIDS, kämpa mot diskriminering.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.