Alice i underlandet-syndrom

Alice i underlandet-syndrom

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Alice i underlandet-syndrom är en neurologisk åkomma som vanligtvis drabbar barn, generellt på kvällen. Det beskrivs som en uppsättning symptom där den visuella uppfattningen av kroppen och kroppsbilden ändras, vilket gör att man uppfattar storleken av ens kroppsdelar och externa objekt felaktigt. Detta orsakar i sin tur desorientering och förvrängning av sinnena.

Vanligtvis diagnostiseras detta syndrom tidigt i barndomen, när barn kan känna sig som karaktärer i sagan om Alice i underlandet. De kan känna sig lita vilsna i sina egna drömmar. De flesta slutar uppleva dessa symptom under ungdomsåren, men vissa upplever dem under hela sina liv, och framförallt när de håller på att somna.

Vad orsakar detta syndrom?

Alice i underlandet-syndrom kan orsakas av en abnorm mängd elektricitet i kroppen, vilket orsakar förändringar av blodflödet till hjärnan. Signalerna som skickas från hjärnan till ögonen ändras därför, vilket bereder väg för hallucinationer, desorientering och förändrad självbild.

Det kan även vara orsakat av epileptiska anfall i den temporala loben, vilket orsakar känslor av eufori, intensiv rädsla eller paranoia.

Det kan även utlösas av huvudvärk, migrän, hjärntumörer och Epstein-Barr-virus, där symptomen kan ses även i tidiga skeden.

Tecken och symptom på Alice i underlandet-syndrom

De huvudsakliga symptomen på Alice i underlandet-syndrom är förändrad självbild, där personen ser kroppsdelar i annorlunda och felaktiga storlekar. Personen ser sitt huvud och sina händer som oproportionerliga till resten av kroppen.

Ett annat framträdande symptom är att patienten uppfattar storleken hos objekt felaktigt.

Individen förlorar all känsla för tid, och den kan verka passera för långsamt eller alldeles för snabbt.

Vissa personer upplever intensiva hallucinationer. De kan visualisera saker som egentligen inte finns nära dem och kan även uppleva felaktiga intryck av vissa situationer.

De lider av ändringar i sin visuella uppfattning, men även i hörsel och känsel.

Behandling

Detta syndrom har en beprövad och effektiv behandling när det är orsakat av migrän, men kroniska fall går knappt eller inte alls att behandla. Manifestationer av symptomen är inte skadliga eller farliga, och kommer förmodligen försvinna över tid. Vila är den bästa behandlingen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.