Anarkistiska relationer: inga etiketter, ingen hierarki

Anarkistiska relationer: inga etiketter, ingen hierarki
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Relationsanarki är en tankeskola som förespråkar förhållanden utan etiketter och fastställda hierarkier. Därmed syftar anarkistiska relationer till att undvika att sammankoppla intima relationer med konventionella idéer, åtaganden och traditioner. Målet med relationsanarki är frihet från allt som samhället och institut dikterar.

Tanken här är att vi kan ha relationer som bryter sig ut från etablerade kategorier. Ömsesidiga överenskommelser är den enda grunden för förhållandet. Relationsanarkister praktiserar en livsstil som är mycket långt borta från alla former av påtvingad doktrin och standard. Men är denna livsstil faktiskt möjlig? Hur ser dessa anarkister på kärlek och relationer?

Anarkistiska relationer

De som praktiserar relationsanarki skiljer inte mellan romantiska relationer och andra relationer. Istället för att märka dem med etiketter föredrar de att använda begränsningar inom ramen för ”ömsesidiga avtal”.

De anser att grunden för alla relationer måste vara tillit och förtroende. Det kan bara finnas fria och obundna relationer om det finns en försäkran om att de inblandade inte har någon avsikt att göra skada.

Förhållandet blir endast tillfredsställande om paret kan hitta balansen mellan intimitet och frihet. Följaktligen gäller: om misstankar, tvivel och misstro förgiftar förhållandet, förstör det allt.

Kommunikation är då nyckeln till att få denna typ av relation att fungera. Ofta tenderar människor att prata om sina känslor först när de har problem. Personer i anarkistiska relationer uppmuntrar dock till ständig kommunikation. Detta hjälper till med att förbättra nivån på förtroende.

Ett par som talas vid med gemytlig stämning, kanske om anarkistiska relationer

Obegränsad kärlek, fri från etiketter

De som praktiserar anarkistiska relationer anser att kärleken är oändlig. Detta innebär att de inte begränsar sig till endast en person eller endast en typ av kärlek. Varje person är öppen för att vara med så många människor som de vill, utan att favorisera en person mer än någon annan.

Relationsanarkister anser det viktigt att uppskatta alla relationer oberoende av varandra. Deltagarna gör inga jämförelser och det finns ingen rangordning. De skulle inte ens tänka sig att använda vanligt förekommande beskrivningar som ”vänner med fördelar”, ”bara vänner” eller ”vi är i ett öppet förhållande”.

Kärleken är outtömlig, och varje relation är unik.

-Andie Nordgren-

Åtaganden baserade på ömsesidiga avtal

Relationsanarkister är inte emot åtaganden. Tvärtom. De förespråkar dem, så länge parterna har en gemensam överenskommelse. Inom pakten arbetar parterna för att fastställa vilken nivå och typ av engagemang de vill utöva. De bestämmer detta utifrån sina känslor.

Parterna måste basera detta arrangemang på sina värderingar. Naturlighet, konsensus, kommunikation och en uppriktig önskan om att älska de andra personerna bör, enligt idealet, vara en prioritering. Det är därför som förpliktelser, hierarki och externa normer inte har någon plats i anarkistiska relationer. De tillåter inte extern påverkan eller socialt påbjudna villkor. Förbindelserna och relationerna måste vara naturliga och spontana.

Förhållanden utan etiketter

Att göra slut med etablissemanget

Det relationsanarkistiska synsättet förutsätter att dagens samhälle påbjuder hur man ska älska, och vem man ska älska. Genom lagar och riktlinjer dikterar samhället vad dess medborgare ska göra och hur de ska bete sig. Relationsanarki avvisar tanken om att en människa skulle ha några rättigheter över sin partner.

Om en person till exempel bestämmer sig för att gå ut med sina vänner och kommer hem sent, menar relationsanarkister att det inte är lämpligt att kräva förklaringar. Partnern kan inte säga: ”Jag har rätt att veta var du är om nätterna.” Respekt och självständighet är inte förhandlingsbara.

Relationsanarki kritiserar dessutom hur samhället sätter likhetstecken mellan normalitet och heterosexualitet. Följaktligen har förespråkare för dessa idéer också en tro på fri kärlek, oavsett kön, identitet, kultur eller övertygelser.

Relationsanarki eller polyamori?

Dessa två sätt att förstå och utöva relationer förväxlas lätt. Det beror på att de båda går ut på känslomässiga och sexuella relationer med fler än två människor inblandade. Med det sagt, relationsanarki och polyamori skiljer sig åt, om än subtilt.

Relationsanarki stänger inte in, det kategoriserar och klassificerar inte, ett förhållande. Varje förhållande är unikt, oberoende av andra relationer, och kan inte repeteras. Här behöver kärleken inte etiketter för att man ska kunna uttrycka eller känna den.

Så är inte fallet med polyamori. I själva verket är den vanligaste formen av polyamori att man definierar förhållandena. Ett är primärt (vanligtvis äktenskapet). Övriga betraktas som sekundära.

Tre personer diskuterar på en soffa

Slutord om anarkistiska relationer

De som utövar relationsanarki anser det vara en livsstil. De definierar sig själva som människor som utövar fri kärlek. De är fria från de strukturer och förhållanden som samhället och kulturen påbjuder. De använder sin fantasi för att skapa sina egna relationer. Kort och gott, de skulpterar dem på det vis som de finner lämpligast.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.