Förtroende är livets lim i varje relation

Förtroende är livets lim i varje relation
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Förtroende är livets lim i varje meningsfull relation. Förtroende är tillsammans med integritet och koherens vad som skapar en bra relation. Det är väldigt få aspekter som är lika viktiga och komplexa som att låta oss själva lita på någon. Det är som att ge bort en del av sig själv.

Om vi stannar upp och tänker på det ett tag kommer vi inse att förtroende spelar en roll inom alla de saker vi gör varje dag. Att exempelvis gå in i en taxi innebär att man litar på personen som kör bilen. Att gå till läkaren för en operation innebär att man litar på att läkaren vet vad han gör.

“För det är ömsesidig tillit, ännu mer än ömsesidigt intresse, som håller samman mänskliga relationer.”
H.L. Mencken

Det stämmer. Varje gång vi går ut på gatan litar vi på att ingen kommer skada oss. Vi litar på att våra vänner kommer fortsätta vara våra vänner. Att livet kommer fortsätta. Med samma regler, med delar av frid bland kaoset, balans i det vardagliga arbetslivet.

Men istället ser vi vår verklighet från ett perspektiv av permanent misstro. Ifall vårt perspektiv utgörs av osäkerhet och rädsla kommer vi falla in i en typ av förskräcklig neuros. Misstro är paralyserande och kommer göra varje typ av hälsosam relation omöjlig.

Förtroende är livets lim, men misstro “kopplar bort” oss från livet och lämnar oss i ett mörkt, hotfull hörn. Det är på detta sätt på grund av en väldigt enkel anledning. Människor är sociala av naturen och vi är designade för att skapa band med varandra. Ibland händer inte detta, eller så känner vi oss besvikna eller förrådda. När detta händer kommer vår hjärna se det som ett riktigt djupt och smärtsamt sår…

Stenhand med vatten

Förtroende är livets lim enligt neurovetenskapen

Stefan upplevde sitt livs största svek för några år sedan. Hans bästa vän, klasskamrat och arbetskollega tog åt sig äran för ett projekt de hade gjort tillsammans. Sedan dess har många sagt till honom att förlåta sin vän och gå vidare och släppa bitterheten. Men Stefan känner inte att han kan göra detta, och ända sedan dess har hans personlighet blivit mer reserverad, försiktig och misstroende.

Stefan beskriver den vänskapen som två trapetsartister som gör en dans i luften. Tillsammans tog de risker och utmaningar. Men han var aldrig rädd. Hans väns händer var alltid där för att fånga honom i skyn. Tills han en dag lät honom falla. Smärtan från fallet har inte försvunnit.

Vi kan förklara alla dessa känslor på en neurobiologisk nivå med några enkla processer.

Oxytocin

Det finns många experter som har något att säga till oss angående detta ämne. Enligt dem kan oxytocin vara limmet i sociala relationer. Det som vad som formar förtroendets band. Det som gör oss generösa och som tolkar det som positivt och givande.

Så nör vi upplever det exakt motsatta kommer vår hjärna tolka det som ett hot. Den släpper då ut kortisol: stress- och ångesthormonet.

Oxytocin kemi

Prefrontala mediala hjärnbarken

Alla sociala processer vi ser som positiva stimulerar ett väldigt specifikt område i hjärnan: den prefrontala mediala hjärnbarken. Denna del av vår hjärna hanterar belöningar och positiva känslor. Detta är även det område där vi samlar på oss minnen som är associerade med våra relationer. Den hjälper oss att ta beslut baserade på dessa minnen.

Så något som vi kan se är att positiva sociala processer bildar en starkare hjärna. En hjärna med mindre rädsla, osäkerhet och ångest. Men ibland krävs det bara ett svek som det som Stefan fick genomgå. I detta fall kan aktiviteten i hans hjärna komma att förändras helt.

Faktum är att emotionella besvikelser stimulerar samma smärtcenter som då vi upplever att vi blir brända fysiskt. Allt detta leder oss till slutsatsen att ärliga pro-sociala och pålitliga relationer är vitala för hälsan. Ifall vi upplever det motsatta kommer vi känna obehag och att vi är bortkopplade från livet under en tid…

“Du måste lita och tro på folk eller så kommer livet bli omöjligt.”
-Anton Chekhov-

Förtroende är livets lim och en livsattityd

Vi har alla känt oss besvikna. Vi vet hur det smakar och varför vår hjärna tolkar det som att man har bränt sig fysiskt. Vi ser det som en nedbrytning av något vi trodde inte kunde brytas ned och som skulle vara för evigt. Vi kan komma att känna oss förödmjukade, och vi kan även börja tro att det är vårt eget fel att vi litade på den andra personen.

Inget kan vara längre från sanningen. Felet ligger aldrig hos den som litar på någon, för det är vår natur – att lita på någon är en instinkt och förtroende är livets lim. Felet ligger hos personen som sviker, för inget är lika kränkande som att bryta ett socialt band för egen vinning. Inget är lika ologiskt som att gå mot en av mänsklighetens mest grundläggande principer.

Dörr i träd

Men det finns något grundläggande i allt detta som vi inte får glömma bort. Vi bör kunna titta bortom hur vissa personer behandlar oss ibland. Vi behöver förstå att förtroende är en attityd mot livet som helhet. Det är inte en attityd mot specifika personer som har sårat oss förr. Att leva, gå framåt och växa innebär att man antar att det kommer finnas en risk.

Förtroende är en attityd som kan ge oss en lyckligare, friare och ärligare framtid.

Bilder: Tomasz Alen Kopera

Detta kanske intresserar dig
Förbättra dina relationer med 7 trick
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Förbättra dina relationer med 7 trick

Vissa föds med bättre färdigheter för kommunikation med andra, men det finns trick du kan använda för att förbättra dina relationer.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.