Ändra det om du kan, följ annars med i flödet

Ändra det om du kan, följ annars med i flödet

Senaste uppdateringen: 09 september, 2022

På kinesiska beskriver termen Wu Wei en aspekt av tao-filosofin som refererar till det faktum att det lämpligaste sättet att bete sig inte är med våld. Kom ihåg: Att inte tvinga är inte samma sak som att göra ingenting. Wu Wei betyder även “utan ansträngning” och “tillväxt, hur floden flödar”. Det kommer från idén att växter växer genom Wu Wei. De anstränger sig inte för att växa, utan gör det bara. Därför handlar det om att göra saker naturligt, utan att tvinga fram dem och utan att förvrida deras harmoni. Med andra ord: ändra det om du kan, följ annars med i flödet.

Ofta vill vi att saker och ting ska ske på ett eller annat sätt, eller så tvingar vi fram situationer istället för att låta allt följa med i flödet och följa sin egen rytm. Vi låter inte livet ske utan att erbjuda någon form av motstånd. Vi låter inte oss själva växa utan motstånd. Det är mänskligt att försöka motsätta oss något om det gör oss obekväma eller om vi inte gillar det. Men visheten som kommer från dina upplevelser bör vägleda dig mot detta stadium av “flöde”.

“Konflikt, i alla dess former, indikerar motstånd. I en snabb flod finns inget motstånd. Den flödar, går runt stora stenar och genom byar och städer. Människan kontrollerar den för sina egna syften. Antyder inte frihet trots allt frånvaron av det motstånd som mänsklig tanke byggt runt sig själv?”

-Krishnamurti-

Lycka är ett stadium där du följer med i flödet

“Flöde” är ett mentalt tillstånd där personen är helt inne i aktiviteten han eller hon genomför. Det karaktäriseras av det faktum att all energi är fokuserad på uppgiften ifråga. Konceptet “flöde” föreslogs av psykologen Mihaly Csikszentmihalyi år 1975. Sedan dess har det utvecklats inom olika tankefält.

Kastar blomblad

Mihaly Csikszentmihalyi är chef för Quality of Life Research Center på Claremont Graduate University i Kalifornien. Han undersöker grunden och användningen för de positiva aspekterna hos tankar, såsom optimism, kreativitet, motivation och ansvar. Hans teorier har varit så framgångsrika att de har använts av många världsledare. Hans bok “Flow: The Psychology of Optimal Experience” har blivit en framgångsrik bästsäljare.

“Acceptans. Det är inte att ge upp, men inget får dig att tappa mer energi än att göra motstånd och kämpa mot en situation du inte kan förändra.”

-Dalai Lama-

Enligt Csikszentmihalyi är komponenterna av en “flödande upplevelse” följande:

  • Koncentration och fokus. En hög nivå av koncentration i ett begränsat uppmärksamhetsspann. En person som utför en enda aktivitet kommer ha möjlighet att fokusera och fördjupa sig i den.
  • Tydliga mål. Dina mål bör vara nåbara enligt den fulla uppsättningen färdigheter och förmågor du besitter. På så sätt kommer du se dem som möjliga och sträva hårdare mot att nå dem.
  • Direkt och omedelbar feedback. Framgångar och misslyckanden i aktiviteten är uppenbara. Personen bör få feedback som underrättar denne om huruvida han utför aktiviteten korrekt eller felaktigt.
  • Balans mellan förmåga och utmaning. Aktiviteten får inte vara för komplicerad, för personen kommer då snabbt ge upp. Men heller inte för lätt, för då kommer han eller hon tröttna och sluta. Det måste finnas en balans.
  • Aktiviteten bör vara belönande i sig själv. På så sätt kommer du inte märka ansträngningen du gör medan du utför sysslan. Du bör försöka göra något som gör att du mår bra, så att du knappt märker hur mycket du anstränger dig.
Kvinna målar porträtt

Förändra det eller gå följ med i flödet

Personer genomgår komplicerade situationer under sina liv som de ofta inte kan förändra. Men de kan modifiera sättet som de konfronterar dessa situationer på. Allt handlar om att se svårigheter som möjligheter för inlärning och personlig tillväxt. Tro att allt sker av en anledning, för att lära oss en viktig lärdom.

Varje person reagerar olika på samma situation, och det är viktigt att vi söker hjälp från andra personer när vi känner oss desorienterade. Andra kan tjäna som referens till oss. Det handlar inte om att spela offret; det handlar om att söka hjälp om det behövs, tala med andra personer och frigöra oss själva från allt som oroar oss. Eftersom det finns aspekter du inte kommer kunna ändra så bör du följa med i flödet. Låt saker ha sin gilla gång och gör inte motstånd.

“Det finns inte något förflutet eller någon framtid, allt flödar i ett evigt nu.”

-James Joyce-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.