Är du en person med en "gammal själ"?

Är du en person med en "gammal själ"?

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Du har säkert hört folk tala om “gamla själar”. Detta koncept refererar till personer med vissa drag som skiljer dem från mängden och får dem att stå ut. Detta kan vara en speciell talang för musik, vissa utvecklade känsligheter… I allt detta finns det vissa mönster som en individ som klassas som en “gammal själ” ofta uppvisar.

Skulle du vilja veta vilka de är?

1. En “gammal själ” har en hög mognadsgrad

Om du känner dig äldre än din ålder från tidig ålder kanske du är en gammal själ. Hög mognad karaktäriseras av att du känner dig mer bekväm med personer som är äldre än dig själv, att du har tankar och resonemang som är över det “normala” för din ålder samt känslor av att du inte passar in i din grupp med vänner.

2. Har en tendens att tänka mycket

Du kan dra nytta av varje ögonblick för att tänka och reflektera. Du går alltid ned på djupet med saker som drabbar dig, med allt du säger, med handlingarna du bevittnar eller utför. Dessutom reflekterar du över för- och nackdelarna med dina handlingar genom att försöka förstå allt och hitta logik i det baserat på konsekvens och reflektion.

3. Har hög nivå av empati

Har du en gammal själ förstår du vad som drabbar andra på ett speciellt sätt. Du kan sätta dig i deras skor och förstå dem när andra inte gör det. Det är därför de litar på dig tillräckligt för att berätta om sina problem. De vet att du kommer lyssna och ge dem råd utan att döma.

4. En gammal själ har stark instinkt

Denna egenskap har två aspekter. Den första refererar till en viss “känsla” du har för saker som hjälper dig att ta beslut: huruvida en person är pålitlig eller inte, när du ska välja det och inte det… Din instinkt har sällan fel, men risken för misslyckande finns alltid.

Den andra aspekten är instinkten inom en färdighet; en naturligt utvecklad instinkt för antingen musik eller något annat fält. Amira Willighagen dök till exempel en dag upp i programmet Holland’s Got Talent, där man söker nya talanger.

En tjej som sjunger solot O Mio Babbino Caro med sådan enkelhet, naturlighet och exakthet att många sopraner som har framfört det och till och med juryn inte kunde tro det. Till och med i själva programmet påpekade en i panelen att hon är en gammal själ. Robert Frost och Eckhart Tolle har också kallats gamla själar.

5. Lägger liten vikt vid materiella ting

Det är inte det att du avfärdar materiella saker, utan att det är något du inte uppmärksammar mycket. Du lägger högre värde vid personliga förhållanden och upplevelser än att leva omgiven av föremål av högt värde. För dig är pengar nödvändigt, men att ha mycket av det är inte ett av målen i ditt liv. Du nöjer dig med vad du har och vet hur man sparar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.