Vikten av att lära sig emotionell intelligens som barn

Vikten av att lära sig emotionell intelligens som barn

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Misslyckande. Olämplig. Hyperaktiv. Låg motivation. Utmanande. Det finns många etiketter som sätts på barn under deras skolgång. Vi stannar sällan upp för att se och förstå vad för slags känsla som finns bakom varje elev. Vi verkar heller inte fullt ut förstå hur viktigt det är att lära sig emotionell intelligens redan i unga år.

Det är intressant hur emotionell intelligens anses vara något viktigt inom företagsvärlden och politiken, samtidigt som utbildningsinstitutioner inte inkluderar emotionell intelligens i sina läroplaner.

Utbildning bör ge oss kraften att kunna klara oss själva. Att det inte finns något värde i att lära barn att vara bra på vetenskap eller litteratur om vi inte först lär dem vad självkänsla, respekt och empati är.

Kognitiva förmågor är viktiga för det akademiska systemet. Känslor å andra sidan verkar vara “tabu” och något begränsat till den privata sfären.

Barn

En utbildning som formar sinnen men inte människor

Dagens barn och ungdomar är skickliga när det gäller nya teknologier. Emojis i textmeddelanden är ofta det enda sättet som de kan närma sig världen av känslor på. Men när de inte är nära sina mobila enheter, kan de inte hantera eller motverka situationer som mobbning.

Begonia Ibarrola, psykolog och forskare, indikerar att de skolor som har integrerat emotionell intelligens i läroplanen även har lyckats undvika mobbningsbeteende, och de akademiska resultaten har också förbättrats. Detta är utan tvekan uppmuntrande.

Utbildning bör förbereda personerna som kommer att förändra morgondagens värld. Vi bör därför främja glada personer, som är kunniga i kärlek och respekt.

Löv

Varför får inte barnen lära sig emotionell intelligens i tillräckligt hög grad i skolan?

Vikten av den kognitiva aspekten är fortfarande djupt rotad i vårt skolsystem, även om teorier som “multipla intelligenser” av Gardner berättar för oss om det klara behovet att arbeta tidigt med barns emotionella intelligens.

Vi måste även tänka på att förändringar på institutionsnivå tar tid. Det kräver en klar social medvetenhet, för att investera i känslor är att investera i samlevnad. Det är att lära sig att vara mer kompetent när det kommer till mänskliga relationer, och den där förändringen av fokus där du sätter åt sidan behovet att utbilda barn för att istället skapa glada personer.

Barn

Vi uppfostrar unika barn, inte identiska studenter

I ett föränderligt samhälle som det vi lever i och med en hög professionell tävlan så hjälper det inte mycket att träna samma typ av studenter som specialiserar sig på samma områden. Det är nödvändigt att man prioriterar det mänskliga värdet genom att förstärka den naturliga förmågan hos barnen att upptäcka sig själva, vad de föredrar och vad de kan erbjuda världen som unika individer.

En aspekt som man bör tänka på är att vi ofta lägger allt ansvar på akademiska institutioner. Detta är inte rätt väg att gå. Vi har alla ansvar för barnens uppfostran, där familjen har den främsta rollen.

Familjen: det första steget för att lära sig emotionell intelligens

Neurovetenskapen gör detta klart: det emotionella sammanhang som barn växer upp i kommer att bestämma deras vidare utveckling och även deras personlighet.

Erkännande, ömsesidighet och emotionell kommunikation är trådar av balans som låter barnen växa i frihet och mognad. Om du vill ge världen barn som kan respektera andra, lyssna och visa omtanke istället för aggression så bör du vara en förebild. Tänk på dina ord, dina omdömen och dina handlingar.

Barn

Skolan: Ett mikrokosmos av det sociala steget

Skolan kommer att vara ett klart exempel för barnen på den värld de måste möta imorgon. Relationer med vänner och auktoritetsfigurer (lärarna) kommer att hjälpa dem att utveckla nya och viktiga förmågor.

Inom skolor där emotionella och hälsosamma vanor och metoder tillämpas, ser vi att barn är väldigt mottagliga för denna typ av kunskap. Att integrera dem i vardagsarbetet kan hjälpa barnen att förbättra sina relationer och bli bättre på att motverka attacker och att påbörja vänskaper.

Att lära sig emotionell intelligens är magiskt

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.