Jag föredrar ärlighet på distans framför hyckleri hemikring

Jag föredrar ärlighet på distans framför hyckleri hemikring

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

I en miljö full med hyckleri är ärliga personer dåliga och sanningen vår fiende. Ärlighet på distans kommer därför alltid vara att föredra.

“Vidskeplighet och hyckleri har en riklig lön, men sanningen går och tigger.”

-Martin Luther-

Intressanta böcker som Anthrozoology: Embracing Co-Existence in the Anthropocene, av forskarna Tobias Charles och Jane Gray Morrison, berättar om en väldigt specifik dimension: människans hyckleri. Vi fortsätter att vara den där ryggradslösa arten som säger en sak och gör en annan. Det är även väldigt svårt för oss att samexistera med varandra och lämna bakom oss kulturella och sociala skillnader.

Vi vet alla att det inte är enkelt att etablera distans från någon som gör oss obekväma. Vi måste ibland dela utrymme med den där familjemedlemmen med de galna idéerna, eller med den där chefen som inte delar våra moraliska principer. Men vi kan skapa ett lämpligt utrymme för självbevarande så att vi inte ger efter för det ohälsosamma hyckleriet.

Träd

I hyckleriets kungarike kommer bara de starkaste att överleva

I Iliaden sade Akilles att om det fanns något som gjorde honom mer obekväm än Hades portar så var det att folk sade en sak och gjorde något annat. Vad vi kanske inte vet är att vi inte bara kan skylla på hycklarna för deras beteende.

Hyckleri är mycket mer än den klassiska dissonansen mellan våra ord och våra handlingar. Den miljö som omger oss tvingar oss ibland till att vara hycklare. Varje dag möts vi av ett vitalt pussel. Bitarna är utspridda och vi är tvingade till att överleva i komplexa sociala arenor. Utan att märka det gör vi därför saker ibland som inte går i linje med våra principer, idéer eller övertygelser.

Mellan det som tänks, sägs och görs kan det finnas en avgrund och genom att tänka att vi inte vill neka vår inre sanning slutar det med att vi gör precis detta p.g.a. tryck från omvärlden. Detta är vad Leo Festinger definierar som kognitiv dissonans, nämligen att vi upplever en disharmoni eller en konflikt inom vårt idésystem, våra uppfattningar och känslor och vårt beteende.

Kvinna med blommor som tänker på hyckleri

Trots att en stor del av vårt samhälle är en grogrund för att vi ska bete oss som hycklare kan vi skilja på två typer. Å ena sidan finns det personer som lider av kognitiv dissonans. De bestämmer sig för att sätta gränser för att hitta rätt balans mellan vad som tänks och vad som görs. Å andra sidan finns det många som bara förstår livet på detta sätt.

Hur man skyddar sig själv mot hyckleri

Att praktisera det vi lär ut handlar inte bara om respekt utan även självrespekt och personligt välmående. Vi vet redan att alla av oss, på något sätt, har utövat denna konst för att passa in i en viss situation: ett jobb, ett party eller en familjesituation.

Om det finns ett klart och realistiskt syfte med kognitiv dissonans så är det att starta ett psykologiskt larm som informerar oss om att den där linjen som ger stöd åt våra värderingar och vårt beteende är på väg att korsas. Genom att påbörja en reflektionsprocess kan man bli räddad från att förstärka hyckleriet.

“Man är minst sig själv när man pratar i egen person. Ge någon en mask och denna person kommer att säga dig sanningen.”

Oscar Wilde

Men vad kan vi göra om vi har en hycklare nära oss? Det finns ärliga personer som när de upplever en inkompatibilitet rörande karaktär och värderingar väljer att distansera sig, men de gör detta med elegans och respekt. Detta är utan tvekan något vi uppskattar, men tyvärr är det inte alla som beter sig med samma standard eller goda principer.

Hyckleri

Det rätta är utan tvekan att komma så långt bort så att det inte slutar med att vi håller med personen igen. Men om den där personen är en familjemedlem, arbetskamrat eller din chef så kanske det inte är lika enkelt.

Tre hjälpsamma regler

I detta fall kommer dessa tre regler att vara väldigt hjälpsamma för oss:

  • “Förstärk” inte: Hycklarna har all rätt att leva runt omkring dig, men du bör aldrig förstärka deras beteende. Vi bör helst hålla en distans och inte fortsätta ha djupa konversationer med dem där vi berättar personliga saker om oss själva och inte heller lägga så mycket vikt vid vad de säger.
  • Respektera dem och respektera dig själv: Låt hycklarna vara vilka de vill vara, låt dem göra vad de vill, men alltid inom sina egna sfärer, låt dem inte komma in i din. Respektera dig själv och respektera dem utan att låta dem påverka din attityd.
  • Ge inte upp dina värderingar: Ibland när vi spenderar mycket tid i miljöer fulla av hyckleri, kan det vara frestande att själv anamma dessa beteenden. Kom ihåg dina värderingar och principer och försvara dem även om kanske inte någon annan förstår dem eller håller med om dem.

Sist men inte minst, kom alltid ihåg att hyckleriet är kamouflerat av vänlighet när detta är fördelaktigt. Lär dig att vara intuitiv och försiktig. Tveka inte heller att hålla en distans för att återta ditt emotionella och psykologiska välmående om detta skulle bli nödvändigt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.