Att älska sig själv

Att älska sig själv

Senaste uppdateringen: 20 september, 2022

Våra livs äventyr startar när vi känner ovillkorlig kärlek för oss själva. Detta grundar sig i att du är den enda som du kommer behöva leva med hela livet. Denna kärlek uppstår framförallt när vi accepterar vilka vi är: våra misstag och våra framgångar, våra ljus och våra skuggor. Men att älska sig själv är inte det lättaste. Vi har blivit lärda att det finns kriterier vi måste uppfylla för att få socialt erkännande. Vi har vant oss vid att kämpa för andras beundran så att vi äntligen kan känna oss sammankopplade.

Med tiden märker vi hur beroende av andras erkännande gör oss otroligt olyckliga och skapar en känsla av missnöje hos oss som vi inte vet hur vi ska hantera. Vår värld kretsar då kring hur andra personer behandlar oss.

Det krävs stor ansträngning för att förstå att vårt personliga värde går bortom erkännande, bortom huruvida vi gör saker bra eller dåligt, huruvida vi gör rätt saker. Vårt värde finns inom oss själva, i att vara precis som vi är och att känna att vi trots allt är värdiga kärlek.

Trädrötter kring par

Jag är värd kärlek

Vi är alla värda kärlek. Vi vill ofta söka efter kärlek utanför oss själva eftersom vi har blivit lärda att kärlek måste förtjänas genom att uppnå något samt göra och vara på ett visst sätt.

Sanningen är att det räcker med att bara “vara”. Att inte inse detta har allvarliga konsekvenser. Det blir alltmer komplicerat för oss att lyssna på våra grundläggande behov, såsom att uttrycka våra känslor, som har blivit marginaliserade och undertryckta.

Vi distraherar oss själva med världsliga saker som inte berikar oss eller för med sig något viktigt till våra liv. Vi lider av våra förväntningar, våra osläckbara önskningar och vår oförmåga att ta beslut på grund av alla våra rädslor.

“Vad är kärlek? frågade lärlingen.

Den totala avsaknaden av rädsla, sade Mästaren.

Vad är det vi är rädda för? frågade då lärlingen.

Kärlek, sade Mästaren.”

-Anthony de Mello-

Att älska sig själv för att älska andra

Det första steget mot att verkligen kunna älska med renhet är att älska oss själva – att känna oss vara värda kärlek. Utan att döma oss själva så att vi kan förstå och respektera oss själva. Att validera hur vi känner, hur vi är och vad vi behöver under livets alla omständigheter. Att vaka över och ta hand om oss själva.

Ofta blir vi bortkopplade från vilka vi är; vi vakar inte över oss själva och vi vill inte se vad vi behöver. All vår energi går till att försöka ta hand om andra. Att erbjuda förståelse och uppmärksamhet som vi inte är villiga att ge oss själva.

Det är viktigt att älska sig själv för att även kunna älska andra, och det är även viktigt att älska sig själv för att kunna motta kärlek från någon annan och lita på kärleken denne ger. Vi kan inte vara mottagliga för alla de fantastiska saker andra ger oss om vi inte lär oss att känna oss värdiga, om vi inte börjar älska oss själva.

“Endast efter att jag funnit mig själv kan jag hjälpa andra. Och om jag måste hjälpa, måste jag ha komplett förståelse och, framförallt, oändlig kärlek.”

-Krishnamurti-

Tvillingflickor

Ja, dessa ord är för dig som har all kärlek inom räckhåll

Du har blivit lärd att kärlek måste förtjänas, att den är en serie villkor och att en stor ansträngning måste göras för att bli värdig den. Det är därför du helt saknar tillit till de fantastiska saker som andra kan erbjuda dig; det är därför det kan sluta med att du känner dig ensam.

För du har inte sett dig själv, du har inte insett din essens, du har inte fångat ljuset som ditt leende och dina ögon utstrålar. Du är en fantastisk person som förtjänar allt, värdig av oändlig kärlek, förtjänt av tacksamhet, leenden, lycka, harmoni, välmående och all den skönhet som omger dig. Och framförallt är du förtjänt av och värdig dig själv, av all kärlek som finns inom dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.