Att konfrontera smärta och överkomma den

Att konfrontera smärta och överkomma den
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Smärta är en känsla som alltid kommer att utgöra en del av våra liv. Från ögonblicket vi föds börjar vi hantera livets inkonsekvenser och frustrationer. Dessa kan bland annat uppstå ur ouppfyllda drömmar. Detta är anledningen till att det är så viktigt att veta hur man gör för att konfrontera smärta och gå vidare. Du kan aldrig undvika svårigheterna helt och hållet, men du kan lära dig att hantera dem.

Till att börja med måste du definitivt kunna skilja på smärta, ledsamhet och melankoli. Detta är en grundläggande förmåga eftersom de ofta får dig att känna på samma sätt, även om de skiljer sig väldigt mycket.

“Ledsamhet är ett urval av tillstånd där mentala smärtor börjar med hur meningsfull en särskild situationen är för någon.”

-[Översättning] Hugo Bleichmar-

Innebär att konfrontera smärta alltid ledsamhet eller melankoli?

Sigmund Freud, fadern av psykoanalysen, sade att det finns en viktig skillnad mellan dessa koncept. Hur lika de än må vara, åtminstone i vårt kollektiva medvetande, så är de inte detsamma. I sitt verk Mourning and Melancholia försöker han slå fast att de är olika på alla sätt.

Att veta hur man konfronterar smärta är nyckeln till att gå vidare.

Att konfrontera smärta

Han sade att smärta är en reaktion på förlust av en närstående eller av en abstrakt idé som en tro, frihet etc. Men eftersom de har samma grundorsak, upplever många människor melankoli istället för smärta.

Självklart säger Freud att smärta inte nödvändigtvis är en neurotisk känsla. Inte när det kommer till någon som har förlorat en närstående. Det är ett fullständigt normalt sätt att känna. En helt normal reaktion på den sortens situation. Om personen å andra sidan upplever melankoli så handlar det mycket troligt om en neuros.

Båda dessa emotionella processer har liknande karaktärsdrag. Utom på en punkt. Båda tillstånden involverar smärta och ett ointresse för världen utanför. Inte heller finns någon önskan att hitta ett nytt objekt för sin kärlek.

Men melankoli involverar också att röra upp smärtan som leder till en attack på ditt eget ego. Detta händer inte vid vanlig sorg eller smärta. Då blir du bara svagare.

Att konfrontera smärta hjälper dig att känna dig själv på djupet

Din emotionella värld är direkt länkad till ditt psyke. Vad det innebär är att det kan ha direkt eller indirekt effekt på ditt psykiska och biologiska välmående. Generellt sett underskattar det moderna samhället och dess individer vikten av våra känslor. 

När vi har ett symptom som insomni eller depression vill vi att det ska försvinna på något magiskt sätt. För att göra det går vi vanligtvis till apoteket för att köpa medicin. Men det är inte troligt att symptomen verkligen försvinner, åtminstone inte permanent. Du måste göra en kraftansträngning för att arbeta med dig själv.

Medicin och mer specifikt psykiatrin säger att stimuli-respons-teorin om beteende är den bästa metoden för att bli av med i stort sett alla negativa symptom. Den grundläggande idén är att man kan komma tillbaka till sin dagliga rutin med hjälp av medicin. Detta eftersom symptomen försvinner eller blir mindre intensiva, åtminstone under en liten stund.

Hursomhelst, i många fall innebär användandet av medicin enbart att sopa ditt tillstånd under mattan. Du ser åt andra hållet och glömmer bort att det finns där men det försvinner aldrig riktigt. Så när du slutar att ta medicinen kommer symptomen bara tillbaka. Eller om du fortsätter ta den så kan symptomen anta andra former och riskera din livskvalitet.

Att konfrontera smärta hjälper dig att känna dig själv.

Blundande kvinna som konfronterar smärta

Konsekvenserna av att tysta din smärta

I slutändan är symptomen en varningssignal om att någonting går fel i ditt emotionella liv. Så om du tystar ned smärtan och försöker gå vidare förlorar du informationen som dessa känslor försöker ge dig. Du gör det bara svårare att hantera problemet. Detta är anledningen till att det är av yttersta vikt att få en korrekt klinisk utvärdering. Påbörja inte någon form av behandling utan detta.

En psykoterapeut kan ge dig chansen att skapa nya ramverk. Detta kan hjälpa dig att se världen ur ett helt nytt perspektiv. Det kommer att hjälpa dig att nå en ny utgångspunkt. En som involverar mycket mindre smärta och mycket mer tillfredsställelse och fullbordande.

Kom ihåg att lidande är någonting mycket subjektivt. Vad det innebär är att du i slutändan är den enda som vet vad det egentligen är som gör ont. Men genom att lyssna på din berättelse, kan en psykiater vara förmögen att förstå precis hur dina frustrerade önskningar leder till detta negativa tillstånd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.