Attributionsteori: ursprung, användning och konsekvenser

Attributionsteori: ursprung, användning och konsekvenser
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Alla tolkar vi beteenden. Vi tolkar våra egna beteenden och andras beteenden. Attributionsteori är en psykologisk teori som förklarar hur vi tolkar beteende.

Denna teori tillhör grenen social psykologi och utvecklades primärt av Heider. Han definierade den som en metod för att utvärdera hur människor uppfattar sina egna och andras beteenden.

Heiders attributionsteori försöker analysera hur vi förklarar andra personers beteendeDen analyserar även hur vi förklarar livshändelser: hur vi gör attributioner om beteende.

Heider trodde att vi tenderade att attribuera andra personers beteende till en av två saker:

  • Interna orsaker (personlighetsdrag, intelligens, motivation, etc.)
  • Externa orsaker (tur, sammanhang, tredje parter, etc.)

Orsaker till kausala attributioner

Heiders attributionsteori skiljer mellan interna och externa attributioner. Senare lade Bertrand Weiner till ytterligare två faktorer i teorin.

Heiders attributioner kallades för kontrollfokus, till vilket Weiner tillade stabilitet och kontrollabilitet. Låt oss tala lite mer om dess faktorer:

  • Kontrollfokus: intern eller extern beroende på personen eller sammanhanget. Detta är kopplat till självkänsla. En individ som attribuerar sina misslyckanden till personliga faktorer kommer se en avsevärd minskning av självkänslan. Han använder en intern kontrollfokus.
  • Stabilitet: utvärderingen vi gör med hänsyn till stabilitet när beteendet äger rum. Det refererar till varaktigheten hos orsaken. Om ett subjekt attribuerar sitt misslyckande till faktorer som han anses vara stabila i tiden (till exempel svårigheter för en etnisk grupp), kommer hans motivation att minska. Om han å andra sidan attribuerar det till instabila faktorer, kommer hans önskan att lyckas inte minska.
  • Kontrollabilitet: huruvida tolkningen är på grund av externa faktorer som inte beror på personen eller interna faktorer som gör det. En extern faktor kan vara otur. En inre faktor är brist på färdighet. När någon slår fast att orsaken är interna faktorer så kommer önskan att lyckas minska.
Kvinna med glass

Attributionsteori: beteenden

Kausala attribueringar kan som du ser vara om andra personers beteenden eller dina egna. Samtidigt kan dessa attribueringar ha inre eller extern fokus. De kan vara stabila eller instabila.

Vidare kan kontrollabiliteten vara intern eller extern. De olika kombinationerna som uppstår ur dessa möjligheter säger något om motivation och självkänsla.

Om en ung kvinna t.ex. vinner ett lopp så kan man säga att det var för att hon tränade hårt och förberedde sig väl. Detta är en intern attribuering som refererar till personen.

Någon kan å andra sidan säga att hon vann eftersom motståndet inte var bra eller att de andra deltagarna inte var förberedda. Dessa är externa attribueringar.

De mest positiva attribueringarna är interna attribueringar om framgång som pekar mot stabilitet och kontrollabilitet. Denna typ av attribuering ökar självkänslan och motivationen.

Om samma attribueringar å andra sidan appliceras på misslyckanden så kommer självkänslan och motivationen att minska.

Skrikande barn

Skillnader i kausala attributioner

Samma personer kan göra andra kausala attribueringar om liknande händelser. Olika personer kan även göra olika kausala attribueringar om samma händelse.

Vissa personer kan t.ex. tro att du kuggade ett prov eftersom du inte var kapabel (intern och stabil orsak). Andra kan tro att det är på grund av provets svårighet (extern och instabil orsak).

Dessa variationer kan inte bara influera självkänsla och motivation, utan har även en viktig influens på våra förväntningar.

När vi tolkar beteende så använder vi heuristik och bias som leder oss till att göra felaktiga attribueringar. Ofta motiveras dessa attribueringar av våra tidigare övertygelser.

Att göra olika tolkningar genererar kognitiv dissonans. Människor tenderar generellt att undvika kognitiv dissonans.

Dessa kausala attribueringar influerar även våra relationer med personer vars beteenden vi utvärderar.

Därför tenderar vi att ha mer aktning för de vars attribueringar höjer upp dem. Vi lyssnar mer på dem och har mer respekt för deras åsikter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.