Maria Montessori – 10 av hennes bästa citat

Maria Montessori – 10 av hennes bästa citat
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 21 april, 2018

Maria Montessori är ett av 1900-talets största sinnen. Hon var en läkare, psykolog, psykiatriker, filosof, antropolog, biolog, pedagog och forskare. Hennes bagage var imponerande. Hon var faktiskt den första italienska kvinnan att få en professionell examen i medicin.

Hennes citat är minnesvärda och influerar dagens utbildning.

Maria Montessori revolutionerade utbildningen. Hennes idéer och slutsatser hade en påverkan på pedagogiken över hela världen. Nuförtiden används många av hennes föreskrifter på daglig basis, även om användarna ibland inte är medvetna om det.

I Maria Montessoris citat reflekteras många av idéerna hon hade om utbildning. Hennes tillvägagångssätt var att älska och vara respektfull mot barnet. Hon gav lek högt värde och satte självgående som en central punkt. Dessa är några av hennes mest ihågkomna bekräftelser.

“Det sanna målet med rörelse är inte att främja bättre andning eller näringsintag, utan snarare att tjäna hela livet samt den spirituella och universella ekonomin i världen.”

-Maria Montessori-

Citat från Maria Montessori om hjälp

Ett av de bästa citaten från Maria Montessori är I verkligheten är han som tjänas begränsad i sin självständighet. Detta koncept kommer vara grunden för mannens värdighet i framtiden; ‘jag vill inte bli tjänad, för jag är inte impotent.’ Och denna idé måste tillgodogöras innan människan verkligen kan känna sig fri.”

Flicka tar på sig skorna

Konceptet med hjälp för Maria Montessori varnar alltid om konsekvenserna av att inte klargöra vad som utgör stöd och vad som inte gör det. Att göra saker och ting enkla för barnen istället för att hjälpa dem kommer bara få dem att köra fast.

Detta är väldigt väldefinierat i en annan av hennes väl ihågkomna fraser, “All onödig hjälp är ett hinder för utvecklingen.”

Utbildningens betydelse

Maria Montessori etablerade ett nära band till utbildning och frihet. Man utbildar och lär sig för att vara mer självständig och självgående. För att undvika manipulation och för att kunna agera medvetet och fritt från press.

Därför lyder ett annat av Maria Montessoris citat: “Utveckling tar formen av en drivkraft mot en allt större självständighet. Det är en som pil som släpps från bågen, som flyger rakt, snabbt och säkert.”

Läraren är en vägledare i denna process mot självgång. De kan och bör inte göra sina elever till underordnade. Tvärtom är lärarens mål att eleverna ska behöva denne mindre och mindre, och inte vara så beroende.

Detta uttrycks väl i ett annat vackert citat: “Det största tecknet på framgång för en lärare är att kunna säga, ‘barnen jobbar nu som om jag inte existerade'”.

Utbildning förändrar allt

Montessori var säker på att utbildning var en nyckelfaktor för att förändra världen. Hon ansåg att detta var området för att ge människans historia en bättre riktning. Hon sade, “Om frälsning och hjälp ska komma, är det genom barnet, för barnet är människans byggare.”

Lekande pojke

På samma sätt påpekar ett annat citat från henne följande: “Utbildning från starten av livet kan verkligen förändra samhällets nu och framtid.” I det tidigare citatet såväl som detta läggs betoningen på värdet hos barnen som byggare av nya verkligheter; på den avgörande roll som utbildning spelar för att göra dessa stora förändringar möjliga.

Den fysiska världen och den mentala världen

En viktig del av Maria Montessoris pedagogiska metod baseras på att möjliggöra barnets interaktion med sin verklighet. Att inte bara låta det observera det, utan att komma i faktisk kontakt med det. Du måste hjälpa dem att utforska och lära sig från upplevelser.

Maria såg inte en skarp linje mellan de fysiska och mentala världarna. Tvärtom fann hon att dessa två dimensioner kompletterade varandra perfekt.

Detta reflekteras i frasen, “Om vi ser det fysiska livet på en sida och det mentala livet på den andra, bryter vi cykeln av relation och människans handlingar förblir separerade från hjärnan.”

Hur man förmedlar utbildning till ett barn

För Maria Montessori var utbildning en integral process. Det är ingen vits att bara skapa intellektuella människor, man måste skapa integrerade individer. Det är därför utbildning inte bara handlar om att överföra kunskap. Det är även en etisk handling, en av respekt och kärlek.

Den stora skillnaden mellan att undervisa och instruera klargörs i citatet: “Den bästa instruktionen är den som använd så få ord som möjligt för uppgiften.”

Lärare med elev

En av de vackraste fraserna av Maria Montessori är, Om du kritiserar ett barn för mycket kommer han lära sig att döma. Om du berömmer barnet regelbundet kommer han lära sig att värdera.” Det är en väldigt tydlig uppskattning som låter oss se att barnet i slutänden kommer spegla vad den vuxna tillhandahåller.

Montessorimetoden är en av de mest tydliga och intelligenta inom pedagogiken. Dess påverkan är oräknelig. Nästan ett sekel efter dess skapelse är den fortfarande giltig. Och den förblir det eftersom den är frukten av djup känslighet och överväldigande klarhet.

Detta kanske intresserar dig
Kan skolan en dag väcka samma passion som fotboll?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kan skolan en dag väcka samma passion som fotboll?

Skolan bör ha som ambition att lära varje barn baserat på dess individuella potential, och se till att varje individ kan utveckla sig själv.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.