Biografi om en enigmatisk kvinna: poeten Emily Dickinson

En av de mest gåtfulla figurerna inom amerikansk poesi är Emily Dickinson. Det som är uppenbart är att hon upprepade gånger bröt gränser genom sitt författande. Hon var en unik kvinna vars liv har resulterat i många legender.
Biografi om en enigmatisk kvinna: poeten Emily Dickinson
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 01 maj, 2020

Poeten Emily Dickinson anses vara en av de största poeterna genom tiderna. Det faktum att hon bara publicerade sex framgångsrika dikter under sin egen livstid är intressant, men hon lämnade å andra sidan en stor mängd material till eftervärlden.

Hon var en gåtfull kvinna, till sådan grad att forskare fortfarande inte förstår många aspekter av hennes liv, vilket är föremål för alla slags spekulationer.

Ett av dessa mysterier är att hon skrev över 300 passionerade kärleksdikter, till någon. Ingen vet vem denna stora kärlek var, speciellt med tanke på att hon aldrig hade någon romantisk partner. I själva verket dog Emily Dickinson som singel, och troligen oskuld.

”Om jag läser en bok och den gör att hela kroppen blir så kall att ingen eld kan värma mig, då vet jag att det är poesi.”

-Emily Dickinson-

Dessutom är det oklart huruvida några av hennes vanor var uttryck av excentricitet, eller om hon led av något allvarligare emotionellt problem. Uppenbart är emellertid att hon var en extraordinär poet, som numera jämförs med andra storheter som Edgar Allan Poe och Walt Whitman.

En öppen bok på ett soligt fält

Emily Dickinson hade en lycklig barndom

Emily Dickinson föddes in i en mycket privilegierad familj i New England. Hennes familj hade starka protestantiska och puritanska traditioner, vilket djupt påverkade hennes liv och poesi. Men hon definierade aldrig sin stil helt. Ibland verkade hon vara som en klassisk mystiker. Andra gånger verkade hon vara nästan hednisk.

Emily Elizabeth Dickinson kom till världen den 10 december, 1830, i Amherst, Massachusetts. Hennes far, liksom andra familjemedlemmar, var en viktig auktoritetsfigur.

Hennes familj öppnade en av de första skolorna för flickor. Det var sällsynt i en tid då flickor sällan fick en formell utbildning.

Den framtida dikterskan gick där på grundskolan och lärde sig grundläggande vetenskap. Hon tog också pianokurser från sin moster samt andra klasser i privat regi. Bland annat lärde hon sig trädgårdsskötsel, något som hon älskade fram till sin sista dag i livet. Hon var också intresserad av astronomi.

En märklig ung kvinna

När hon avslutade sin grundutbildning lämnade Emily Dickinson hemmet för att studera på ett teologiskt seminarium för ungdomar. Hon studerade akademiskt, men hennes huvudmål var att få utbilda religiösa missionärer.

Lärarna föreslog åt henne att ägna sig åt denna aktivitet, men efter mycket funderande beslutade hon sig till sist för att inte göra det. Således tog hon examen som en ”icke-konverterad”.

Faktum är att det visat sig att hon lämnade seminariet på grund av hälsoproblem. Forskare vet att hon var djupt intresserad av poesi och älskade att hitta på historier för sina klasskamrater från en mycket ung ålder. När hon lämnade seminariet återvände hon till sina föräldrar och stannade där resten av livet.

Två män väckte speciellt hennes intresse. En var Benjamin Franklin Newton, en kvicktänkt och intelligent man, som kom in i hennes liv genom att rekommendera läsmaterial samt smickra hennes intelligens. Men denna potentiella friare hade tuberkulos, och kanske av denna anledning hölls han borta från henne. Han dog kort efter, vilket orsakade henne stor smärta.

Den andra mannen var Charles Wadsworth, en pastor som också var pianist. Han var gift och höll förmodligen avstånd från henne för att undvika att ”falla i frestelse”. Detta är dock inte helt bekräftat. Hon beundrade honom djupt, men han dog även han.

En senare tagen närbild av Emily Dickinson

Excentriciteter och genialitet hos poeten Emily Dickinson

Många biografer spekulerar i att hennes kärleksdikter var tillägnade dessa män. En mer trolig teori är emellertid att hennes objekt för denna tillgivenhet var Susan Gilbert. Hon var hennes barndomsvän och även maka till hennes bror. Detta kan förklara varför så mycket hemlighetsmakeri omger hennes relationer och tillgivenheter.

Poeten Emily Dickinson vägrade inte bara att publicera sina verk utan vägrade till och med att dela dem med de sina närmaste. Som ett resultat publicerades endast sex av hennes 1 800 dikter medan hon fortfarande levde.

Hon tillbringade de sista 15 åren av sitt liv avskild från omvärlden. Först i sitt hem och därefter i sitt rum. Hon antog också vanan att endast klä sig i vitt.

Under denna tid gick hon endast ut för att sköta om trädgården, och tillbringade resten av dagen inomhus. Hon dog av njurproblem den 15 maj 1886.

Hennes yngre syster och trogna beundrarinna, Vinnie, hittade 40 volymer av poesi i inbundna anteckningsböcker som Emily hade gömt. Vinnie är den som delat detta extraordinära arbete med omvärlden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Chávez, F. E. (2007). El silencio de Dickinson. Lectora: revista de dones i textualitat, (13), 61-68.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.