Blir en lögn till sanning om den upprepas tusen gånger?

Blir en lögn till sanning om den upprepas tusen gånger?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Ämnet sanning och lögn är mer komplext än det kan verka. Vad folk tror är sanning beror på många olika faktorer. Det finns vetenskapliga sanningar, men även filosofiska, religiösa, personliga och ideologiska sanningar. Alla är inte lika “giltiga”, men går det att göra en lögn till sanning?

Inom forskning kan du till exempel inte säga att något är sant förrän det finns fysisk eller teoretisk bevisning som stödjer det. En liknande princip gäller filosofi. Så är dock inte fallet i andra fält. I religiösa och ideologiska sammanhang blir något sant om auktoriteter säger det, oavsett om det kan bevisas eller inte.

“Du kan komma väldigt långt med en lögn, men det finns inget hopp om återvändo.”

-Judiskt ordspråk-

Skillnaden mellan en otestad sanning och en lögn kan ibland vara minimal. Trots det så finns det många personer som inte bryr sig. De är faktiskt villiga att tro även om deras övertygelser går stick i stäv med bevisen. Detta sker eftersom lögner kan vara tröstande medan sanningen är obehaglig.

Detta på grund av rädslan och skulden som är involverade. En annan faktor som är involverad är att lögner kan vara lättare att förstå än sanningen. Detta leder till en situation som många personer utnyttjar så mycket det går.

Därför räcker det ofta att säga vad folk vill höra. Alla vill vi tro på budskap som tillfredsställer oss. Det spelar ingen roll hur långt från verkligheten de ligger. Men det är inte bara det; personer som utnyttjar denna del av den mänskliga psykologin lyckas ingjuta falskheter, kulturellt och socialt.

Många personer är dessvärre beredda att göra vad som helst för att göra en lögn till sanning. De inser inte, eller vill inte se, att lögnen inte gagnar dem. Den gagnar dem som håller i trådarna.

Makt och lögner

Frasen “en lögn som sägs en gång förblir en lögn, men en lögn som sägs tusen gånger blir till sanning”, tillskrivs den nazistiske propagandisten Joseph Goebbels. Det finns inget konkret bevis för att han är upphovsmakaren, men det är en bra summering av vad han gjorde under andra världskriget.

Hans arbete var så effektivt att det än idag finns personer som försvarar Tredje Rikets “sanningar”.

Manipulerad man

Goebbels verk var så framgångsrikt att många världsledare upprepade gånger har kopierat hans strategier. Mäktiga sektorer värderar fortfarande medvetet lögner som ett sätt att manipulera sinnena hos dem de vill influera. På så sätt lyckas de övertyga personer att acceptera det oacceptabla och stödja planer som endast gagnar ett fåtal.

Tack vare erfarenheten med nazismen har mäktiga sektorer i samhället insett att folk kan tro på vilket budskap som helst så länge det presenteras bra. De måste bara upprätthålla absolut kontroll över media och andra inrättningar som förmedlar ideologi – till exempel skolor.

Det räckte att slänga bensin på flamman av rädsla, hat och osäkerhet. När detta gjorts hittade de på en “sanning” och upprepade den konstant.

Blir en lögn till sanning när den upprepas tusen gånger?

Upprepning genererar väldigt djupa övertygelser. När hjärnan stöter på en ny situation uppstår en obalans. Efter det kommer assimilering, ackommodering och till slut anpassning.

Det är som när vi anländer till en ny stad och först känner oss vilsna. Men sakta börjar vi känna igen platser när vi besöker dem om och om igen. Tills slut blir de nya omgivningarna en del av oss. Vi skapar faktiskt en form av personlig karta över vad vi lär oss.

Ibland sker något liknande med lögner. Sinnet anpassar sig till att lyssna på lögnen, uppfatta den och till slut inkludera den i sin tankesfär. Den är bekant, välkänd och vad alla andra håller med om. När det kommer till lögner från mäktiga sektorer är det även svaret på en rädsla eller osäkerhet.

Det kan även vara den förståeliga förklaringen för något vi inte är bekanta med eller förstår.

Förvrängt ansikte

Den nära kopplingen mellan makt och media är inte gratis. I nästan alla medier är det traditionellt sett de mäktiga ekonomiska grupperna eller politikerna som har kontroll över pressen. Fram tills väldigt nyligen var oberoende media en exotisk blomma. Med uppkomsten av sociala medier har detta förändrats.

Oberoende röster är numer mycket vanligare och det finns alternativa sätt att hålla sig informerad. Trots det har sociala medier sina egna lögner, och finns det en plats man kan göra en lögn till sanning så är det där.

Vid dagens slut spelar det ingen roll varifrån du får information, utan vad syftet bakom är. Det viktigaste är i vilken utsträckning läsaren eller lyssnaren bryr sig om sanningen.

“Det finns ingen värre blind man än den som inte vill se”, brukar man säga. Detta är alltid sant när det kommer till sociala sanningar och lögner.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.