Fem citat om kärleken från Tirso de Molina

Tirso de Molina är en klassisk poet som skrev tidlösa citat. Idag vill vi ta upp några av hans mest populära.
Fem citat om kärleken från Tirso de Molina
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Tirso de Molina var Gabriel Tellez pseudonym – en av de mest representativa författarna inom barockteatern. Idag skulle vi vilja ta upp några av hans citat om kärleken.

Han levde ett fridfullt liv som munk redan då han var ung.

Tirsos skrifter har en komisk stil enligt en biografi som publicerades av Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El Burlador de Sevila är ett fantastiskt exempel på det.

Det finns dock även några dramatiska aspekter i andra verk, som La Celosa de Si Misma samt El Condenado por Desconfiado. Låt oss titta på några av Tirso de Molinas citat rörande kärleken.

Tirso de Molinas citat om kärleken

De som är otrogna kommer alltid vara det igen

“De otrogna är alltid sena i sina överenskommelser”.

Detta första citat om kärleken av Tirso de Molina är ganska intressant. Han menar att en orättvis person för eller senare kommer lura oss trots alla goda löften som ges i början.

När det kommer till relationer så är det mycket skrammel, liten verkstad som gäller när det kommer till dessa personer.

De lovar att de kommer förändras och säger att de inte kommer göra om det, men det ligger ingen sanning i det. De faktiska handlingarna visar personens rätta natur.

Man och kvinna som sitter på brygga.

Svartsjuk fångenskap

Det finns flera myter om svartsjukan. Vissa anser att det är ett bevis på kärlek och en persons omtanke. Svartsjukan kommer dock ha negativa konsekvenser enligt denna författare.

Svartsjuka personer är fångar, vilket hindrar dem från att uttrycka sin kärlek på ett hälsosamt sätt.

Som denna artikel tar upp så kommer rädslan för att förlora den andra personen ofta att förstöra själva relationen.

Du måste därför analysera orsaken till din svartsjuka och ta hjälp av en terapeut som kan hjälpa dig genom processen.

Människor är inte perfekta

“Det finns ingen mänsklighet i perfektionen.”

Detta citat om kärleken refererar till det fundamentala konceptet med perfektion. Det stämmer att alla gör misstag och att alla kan bli svartsjuka, men det stämmer också att alla kan förbättras.

Människor lär sig från sina misstag. Den kunskap som man får är för det mesta värd besväret. Anledningen till detta är att du måste förste förstå att de är misstag innan de kan ha en påverkan.

Tirso de Molinas citat om kärleken: om att inte veta när man ska lämna

“Det är en synd att vänta tills någon annan säger till dig att gå.”

Detta citat är ganska tydligt och får dig att reflektera över en verklighet som ofta är smärtsam. Oavsett hur mycket omtanke som det finns i en relation så händer det att kärleken försvinner.

Många stannar tyvärr i sådana relationer av vana eller för att de väntar på att partnerna ska välja att avsluta relationen.

Detta är väldigt oförskämt enligt Tirso de Molina. Enligt honom bör du lämna relationen eller en konversation när du vet att det är över.

Det är inte bara oförskämt att vänta på att den andra personen ska ta det slutliga steget, utan även fegt.

Kvinna som håller i en ros.

Svartsjukan är meningslös

“Svartsjukan har inga ögon eller öron.”

Här är ett annat citat rörande svartsjukan. Vi nämnde konceptet ovan och hur det skadar många relationer. Men i det här citatet betonar Tirso att sådana relationer inte har några ögon eller öron.

Vad menar han med det? Den största delen av svartsjukan kommer från rädsla och osäkerhet. Även om det inte finns några tecken på otrohet så kan svartsjukan ändå vara väldigt stark.

Tirso kände inte till det på sin tid, men psykologerna stipulerar detta som patologisk svartsjuka.

Kände du till dessa citat från Tirso de Molina? Visste du även att han var djupt religiös och spirituell? Vi skulle vilja uppmuntra dig att börja läsa några av de verk vi nämnt ovan om du inte känner till honom så bra.

Han skrev betydligt mer än bara citat; han har lämnat fantastiska böcker bakom sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De Molina, T., de Claramonte, A., & López-Vázquez, A. R. (1987). El burlador de Sevilla (Vol. 12). Edition Reichenberger.
  • De Molina, T., & Hartzenbusch, J. E. (1866). Comedias escogidas de fray Gabriel Téllez (el maestro Tirso de Molina) (Vol. 5). Rivadeneyra.
  • Griswold Morley, S. (1914). El uso de las combinaciones métricas en las comedias de Tirso de Molina. Bulletin hispanique16(2), 177-208.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.