De bästa citaten från Honoré de Balzac

De bästa citaten från Honoré de Balzac
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 16 september, 2019

Att välja de bästa citaten från Honoré de Balzac – den franske författaren och dramatikern – är inte lätt. Nästan alla hans uttalanden präglades av en vishet och skönhet som gör det svårt att bara välja ett fåtal.

Vi talar trots allt om en av de största författarna i historien. En av de mest intressanta aspekterna av Balzacs citat är realismen och skarpheten med vilken han visualiserade det mänskliga tillståndet.

Balzac var just det: en djup observatör av individuellt och socialt beteende, och detta reflekteras i hans verk.

En annan uppseendeväckande aspekt av denna stora författares verk är hans respekt för den mänskliga komplexiteten. Hans idéer och karaktär var aldrig endimensionellt enkla.

Han kände mycket väl till den motsägande krafter som finns inom oss alla, som ger oss storhet samtidigt som de betonar vårt lidande. Nedan följer några av de bästa citaten från Honoré de Balzac.

“All lycka beror på mod och arbete. Jag har haft många perioder av elände, men med energi och framförallt hopp har jag tagit mig igenom dem alla.”

-Honoré de Balzac-

Balzac älskade att läsa

Tre av de djupaste citaten från Honoré de Balzac

“Att glömma är den stora hemligheten bakom starka och kreativa liv.”

Detta citat säger att även om minnet spelar en definitiv roll i konstruktionen av identiteten, har glömska även den avgörande roll i förmågan att gå framåt.

Ytterligare ett av hans citat lyder: “Det finns ingen stor talang utan stor viljestyrka.”

Balzac är det perfekta exemplet på hårt arbete. Han jobbade uppemot 15 timmar om dagen och spenderade hundratals nätter utan att sova.

Det är därför hans stora verk Den mänskliga komedin är både monumentalt och evigt.

Ett annat av hans citat är: “När du tvivlar på din kraft så ger du kraft till dina tvivel.” Detta är en ordlek som bär på en stor sanning: osäkerhet ger bränsle åt sig själv.

Honoré de Balzac – tänkaren

Honoré de Balzac reflekterade mycket över livet och dess mening, och även dess värderingar och deras betydelse. Resultatet av dessa tankar är följande uttalande:

“Våra värsta bakslag sker aldrig och det mesta av eländet i livet ligger och väntar.”

Enkelt sagt är det för det mesta meningslöst att tänka på de dåliga saker som kan drabba oss.

Ett återkommande tema i Balzacs citat är synder och passioner. Ur detta hänseende säger han: “Ädla passioner är som synder: ju mer de tillfredsställs, desto större växer de.”

Detta förmedlar hur passion verkligen är och dess positiva och negativa sidor. Både passioner och synder tenderar att växa om de tillåts flöda.

Ett annat bra citat från Balzac är: “I stora kriser blir hjärtat brustet eller flexibelt.”

Ung kvinna

Relationer mellan människor

Detta är ett vackert citat från Balzac som refererar till vänskap: “Vad som gör vänskap oupplöslig och som dubblar dess charm är en känsla som saknas i kärlek: jag talar om visshet.”

Han hade verkligen inte fel. I kärlek finns det alltid en viss ovisshet, men vänskap ger oss visshet.

Angående relationer mellan människor noterade Balzac även: “Lymlar försonas efter att ha knivhuggit varandra, men älskare kan oåterkalleligt bryta upp över en simpel blick eller ett ord.”

Genuina kärleksband är mycket mer bräckliga än de som baseras på bekvämlighet eller vana.

Balzac var fransman, och som en god fransman tillägnade han även vissa av sina reflektioner utseende och elegans:

“Elegans är vetenskapen med att inte göra något, precis som alla andra, och att ge intrycket av att vi gör vad alla andra gör.”

Likt många framstående figurer i historien var Balzacs liv inte lätt. Han överlevde övergrepp i barndomen och ungdomen, såväl som ett sammanbrott han kallade för “intellektuell igentäppning”.

Han älskade romaner och njöt av sina medmänniskors beundran. Balzac lämnade efter sig en skattgömma av vishet i form av litteratur för de inbitna utforskare som också jagar kunskap i livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Benjamin, R. (1962). La vie prodigieuse de Balzac. Union générale d’éditions.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.