Dagens uppfostran sätter tvångströjor på barnen

Dagens uppfostran sätter tvångströjor på barnen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Carles Capdevila sade en gång att “våra barn måste vara barn och göra misstag, men de måste även förstå hur vuxenlivet fungerar”. Dagens uppfostran begränsar barn så mycket att det är som att vi sätter tvångströjor på dem. Vissa föräldrar anser att det är fel av barnen att begå misstag och att man dessutom måste vara extremt överbeskyddande.

Denna strikta filosofi sätter tvångströjor på barnen som begränsar deras frihet.

Låt mig förklarar detta vidare. De uppfostringsmetoder som finns nuförtiden försöker skapa glada och imponerande barn som inte får bli besvikna. De måste vara perfekta eller i varje fall försöka vara det. Det slutar med att barnen blir fångar i en utopi istället för att känna sig motiverade.

Misstagen vi begår med dagens uppfostran

Dessa barn är väldigt glada på pappret, men inte i det verkliga livet. Faktum är att det är många föräldrar som blandar sig i barnens liv så att de inte begår misstag. Detta resulterar i att barnen blir frustrerade eftersom föräldrarna tar ifrån dem deras rätt att begå misstag. De tar bort deras möjlighet att lära sig.

En studie från 2011 visade på just detta. Under denna studie gav forskarna leksaker till dagisbarn. Forskaren återvände efter en stund till rummet. Experimentets förutsättningar dikterade hur forskaren skulle bete sig i rummet. Ett av alternativen var att förklara för barnet hur den valda leksaken fungerade. Forskaren lämnade sedan rummet och lämnade barnet ifred.

Svartvit bild av pojke.

Denna studie fann att när forskarna lärde barnet att använda leksaken så lekte barnet på ett mer repetitivt och begränsat sätt. Barnet tröttnade också snabbare på leksaken. När forskaren inte gav några instruktioner försökte barnen själva reda ut hur leksaken fungerade. Utmaningen hjälpte dem att utveckla sin kreativitetDe kom på fler sätt att leka med leksaken och det tog därför längre tid innan de blev uttråkade.

På grund av resultaten i denna studie anser psykologiprofessorn Alison Gopnik vid University of California att dagens uppfostran är alltför strikt. Föräldrarna måste hjälpa barnen att bli framgångsrika. De bör dock samtidigt tänka på att den hjälp de ger bör hjälpa dem att utvecklas.

Det är inte meningen att de ska bemöta utmaningarna åt sina barn. Deras barn kan komma över utmaningar själva med de förmågor som de redan har.

Hur dagens uppfostran ser ut

Alison Gopnik definierar dagens uppfostran som en snickarverkstad. Varför? För att den konstant försöker forma barnen som om de vore en bit trä. Denna typ av föräldrar vill att barnet ska anpassa sig till deras normer, värderingar och drömmar.

Faktum är att de till och med placerar sina frustreringar och drömmar på barnens axlar. Dagens uppfostran ser ut på följande sätt:

  • De organiserar sina barns liv i minsta detalj. De tar helt kontrollen över barnens scheman.
  • Föräldrarna undervärderar barnens egna drömmar och det är alltid föräldrarna som har det sista ordet.
  • Föräldrarna indoktrinerar barnen med dogmer. Barnen har inte frihet till att tänka, reflektera och göra sina egna bedömningar. Varje försök till att göra detta kommer bestraffas eller ignoreras.
  • Föräldrarna erbjuder olika former av leksaker och aktiviteter som de anser vara användbara för barnet. De tänker dock inte på att barnet ska ha kul, utan bara på att stimulera barnets aktiviteter. Barnet har samtidigt inte tillåtelse att kommentera detta beteende. Barnets åsikt räknas inte, utan bara föräldrarnas.
  • De anser att barnen är skyldiga föräldrarna något. De tror därför att de har rätt att manipulera dem. Detta gäller även när det kommer till vuxna barn.
  • De skyddar och isolerar barnen från den riktiga världen. Överbeskyddande föräldrar anser att barnen är värdefulla ägodelar, och de ger dem inte de redskap de behöver för att utvecklas ordentligt.

Det finns ett annat sätt att uppfostra ett barn

Å andra sidan anser Gopnik att det finns ett annat och mycket mer positivt sätta att uppfostra barn på. Hon kallar de föräldrar som antar denna stil för “trädgårdsföräldrar”. Tanken är att föräldrarna är vuxna som vattnar blommor som växer med kärlek och uppmärksamhet.

“Lev så att då dina barn tänker på rättvisa, omtanke och integritet så tänker de på dig.”

-H. Jackson Brown-

Med andra ord anser Alison Gopnik att föräldrar bör låta sina barn växa utan att blanda sig i alltför mycket. De måste stå emot frestelsen att kontrollera dem och lägga sig i deras liv alltför mycket.

Barn måste kunna utforska världen, göra misstag, ramla och lära sig att lösa konflikter. Barn måste lära sig att tolerera frustration för att lösa sina egna problem.

Pojke som springer på ett fält.

Målet är att uppnå en balans

För att kunna göra detta måste föräldrarna lyssna på barnens åsikter. Ett barn bör utforska och upptäcka sina egna förmågor. Föräldrarna bör därför uppmuntra barnet till att tänka fritt. Föräldrarna bör låta barnen reflektera och ta sina egna beslut när de kan göra detta. De föräldrar som försvarar dagens uppfostringsmodell anser inte att barnen bör ta sina egna beslut.

Det är dock inte så enkelt. Om du i alltför hög utsträckning försöker att INTE kontrollera dem så kan det hända att du stöter bort dem. Du måste bara vara där för att skydda dem och hjälpa dem. Det är en utmaning, men det är en fantastisk utmaning.

Det finns inget bättre än att se dem växa och uträtta saker själva. Var bara där för dem, utan att för den sakens skull vara överbeskyddande. De kommer ramla en miljon gånger när de lär sig att gå, men det är bättre att de faller när de är unga och gjorda av gummi än att de gör det senare i livet.

Vår roll är att sträcka ut en hand till dem och uppmuntra dem till att resa sig upp än en gång.

“Det finns bara två varaktiga gåvor som vi kan ge till våra barn. Den ena är rötter, och den andra vingar.”

-Hodding Carter-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.