Att använda sitt leende för att förändra världen

Att använda sitt leende för att förändra världen
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 24 februari, 2023

En anonym grekisk filosof sade en gång: “Le mot livet så kommer livet le mot dig”. Ibland är leenden det bästa sättet att förändra världen. Att använda sitt leende för att reflektera hur man tar saker gör nämligen en person mer flexibel och starkare i de flesta svåra situationer i livet.

En person som bär ett leende och är optimistisk samt lycklig löper mindre risk att drabbas av sjukdomar och lever längre. Emotionellt stabila personer som är positiva, hoppfulla, fulla av liv, förstående, starka och lyckliga i sina liv åtnjuter bättre hälsa.

Någon med ytlig livsstil ler inte mot livet och är inte intelligentOptimister är faktiskt bättre på att lösa problem än pessimister som väljer att ignorera eller undvika problemet. Leendet kan agera som en krockkudde mot många komplicerade situationer.

“Använd ditt leende för att förändra världen och låt inte världen förändra ditt leende.”

-Anonym-

Att använda sitt leende

En drog vid namn leende

Leenden är precis som skratt (vars natur i princip är psykologisk) en egenskap som är specifik för människor. Detta beteende har också en effekt på den generella handlingskraften hos människor, till och med fysiologiskt. Att använda sitt leende är därför ett terapeutiskt utövande som baseras på flertalet studier och kliniska resultat.

Humor och användningen av leenden är följaktligen fördelaktigt för att hålla kroppen frisk, och framförallt sinnet. Bland fördelarna hittar vi:

  • Att lära andra personer att vara mer ödmjuka.
  • Att hjälpa andra agera på ett mer avslappnat sätt mot överdriven individualism.
  • Eliminera rädslan för hån.
  • Hjälpa till att göra livet relativt genom att föreställa sig olika perspektiv som gör existensen mer komplicerad.
  • Främja sökandet efter lösningar på vardagliga problem.
  • Uppmuntra anpassning till förändring.
  • Minska känslan av frustration från uppfattningen av våra egna begränsningar.
  • Försvara oss mot kritik eller kränkningar som påverkar vår emotionella balans.
  • Hjälpa till att förebygga konflikter och agera lugnande i negativa situationer.

“Efter varje storm ler solen; för varje problem finns det en lösning och den oemotsägliga plikten hos själen är att må bra.”

Kvinna med solros

Livet är en som spegel, man får bättre resultat genom att använda sitt leende

Ibland är glädje källan till våra leenden. Men andra gånger förbättrar leenden vårt humör när vi mår dåligt. Ofta underskattar vi dock kraften hos små gester, som en smekning, ett leende, ett vänligt ord, ett lyssnande öra eller en ärlig komplimang som har potentialen att förändra ditt liv.

Tänk också på hur mycket bättre denna värld skulle vara om människor beslutade sig för att använda sitt leende oftare. Inget behov av att prata; du måste inte hålla med om något. Allt vi behöver göra är att le! Leenden river barriärer och lindrar spänningar och är det första steget mot att få en ny vän.

Att le gör oss nöjdare med oss själva, även om det inte känns så. Om solen är för blommor så är leenden för mänskligheten. För allt detta och mycket annat ska du därför le. Det är gratis terapi.

“Humor är att inte vara rädd för att tänka. Det visar bara att saker kan ses på andra sätt.”

Att le är dessutom en av de kraftfullaste kurerna mot negativt humör. Nästa gång du känner dig nere och som att allt bara går fel, varför inte använda ditt leende för att konfrontera världen? Det värsta som kan hända är trots allt att allt förblir detsamma, men de möjliga fördelarna är oändliga.

När du tror att du behöver det ska du därför se på ditt leende som ditt bästa vapen, för det är det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.