Att öka sin intelligens: sju trick för att höja din mentala kapacitet

Att öka sin intelligens: sju trick för att höja din mentala kapacitet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 06 augusti, 2023

Att öka sin intelligens är alltid möjligt. Även om det är sant att vi föddes med vissa genetiska faktorer som predisponerar oss att vara mer eller mindre intelligenta, är det även sant att hjärnan är ett mycket plastiskt organ. Det innebär att den kan förändras som svar på upplevelser.

Det finns ingen direkt konsensus för hur man ska definiera intelligens. Enligt vissa är det kapaciteten att lära sig; enligt andra är det förmågan att använda kunskap. Kanske är den mest universella definitionen av intelligens förmågan att hitta nya lösningar på gamla problem.

Det finns dock olika modeller som hjälper oss att förstå intelligens genom att sätta den i relation till andra variabler: emotionell intelligens, social intelligens, logisk intelligens etc.

“Intelligens är vad du använder när du inte vet vad du ska göra.”

-Jean Piaget-

Intelligens är inte bara applicerbart under arbetsmässiga aktiviteter. På ett eller annat sätt kommer smarthet hjälpa oss att vara lyckligare, eftersom det gör oss mer kapabla att hantera svåra situationer. Att öka sin intelligens är verkligen värt det.

Idag ska vi lista sju trick för att åstadkomma detta.

Meditation på berg

1. Att öka sin intelligens genom meditation

Meditation ökar intelligensen eftersom det gör oss bättre på att observera vad som sker inom oss och i världen utanför. Det handlar inte bara om simpel uppskattning, utan en slutsats som stöds av studier. I flera experiment som övervakades av magnetisk resonanstomografi (MRI), har man visat att hjärnan fungerar bättre efter meditation.

Det finns ingen värre fiende för hjärnfunktionen än stress. Under detta tillstånd utsöndras kortisol – ett hormon som stör koncentrationen och minnet. Meditation minskar dock stress. Du behöver inte bli en munk; det räcker med att dra nytta av alla chanser att utföra andnings- och avslappningsövningar, såsom när du väntar på bussen.

2. Att utsätta sig själv för nya upplevelser

Allt nytt är stimulans som ökar intelligensen. Nyheter skapar kopplingar utan motstycke i din hjärna. Detta eftersom du måste utföra en tankeprocess för att absorbera, förstå och integrera ny information.

Att åka på en resa, ta sig till en ny plats, läsa en ny bok eller ägna sig åt nya upplevelser är perfekt bränsle för din intelligens. Att förbli i komfortzonen gör din hjärna progressivt latare.

3. Utför fysiska och mentala övningar

Fysiska övningar syresätter hjärnan och förbättrar dess funktion. Det är även ett sätt att minska stress och utföra mental hygien. Sinnet och kroppen är alltid förenade; en frisk kropp är nödvändig för att ha ett friskt sinne som kan öka sin kapacitet.

Det är även viktigt att ägna sig åt regelbundna mentala övningar. Försök att stimulera ditt minne genom att försöka komma ihåg telefonnummer eller specifik fakta. Det är även bra att räkna ut enkla matematikproblem manuellt.

Att spela schack, lösa korsord eller ägna sig åt liknande aktiviteter är väldigt positiva handlingar för att öka sin intelligens.

Träna regelbundet

4. Lära sig ett nytt språk eller instrument

Att lära sig ett nytt språk är alltid en bra utmaning. Det är inte lätt, speciellt när det är ett språk som skiljer sig avsevärt från ens modersmål. Men denna svårighet är precis vad som gör det till ett utmärkt sätt att öka sin intelligens.

När du lär dig ett nytt språk tränar du många intellektuella funktioner på samma gång. Samma sak sker när du lär dig att spela ett instrument. I båda fallen använder man kognitiva funktioner, såsom uppmärksamhet, minne, koordination, liknelser etc.

5. Att öka sin intelligens genom att ta den svåra vägen

När vi väljer den enkla vägen kanske vi sparar tid, men vi bidrar även till hjärnförmågans atrofi. Generellt vill vi att allt ska gå “steg för steg”, så att vi inte behöver tänka. Vi vill att andra personer ska tänka åt oss.

Detta kan vara giltigt under många omständigheter, men det är även bra att ibland välja den svåra vägen. Leta inte efter instruktioner; försök att lista ut svaret på egen hand. Det gör dig mer kreativ och intelligent, och kommer dessutom öka din självkänsla.

6. Upprätta kontakt med alla typer av människor

Utöver att exponera dig för nya situationer är det även viktigt att etablera kontakt med olika typer av människor. Varje relation utmanar dig att se, få grepp om och förstå den andra personens synsätt, och det kommer öka din intelligens.

Det är värt att ha vänner i olika åldrar, med olika bakgrunder och övertygelser etc. Om du endast relaterar till personer som är som dig kommer du avsevärt begränsa din erfarenhet. Detta sätter i sin tur gränser i hjärnan.

Utbyte av idéer

7. Få tillräckligt med vila för att öka din intelligens

Det är kristallklart att vila är viktigare än arbete. Toppatleter förstår detta mycket väl eftersom de har väldigt höga trötthetstoppar. Hjärnan behöver vila för att kunna fungera som den ska. Om det inte finns någon vila blir konsekvensen en trög hjärna som inte verkar vid full kapacitet.

Det finns tre viktiga faktorer för vila: aktiva pauser under arbetet, drömstadiet och fritid. Alla dessa aspekter är väldigt viktiga. Aktiva pauser är en skyddande, daglig åtgärd för att förebygga tröghet. Drömstadiet låter hjärnan bearbeta informationen den absorberat. Slutligen är fritiden nödvändig för att hjärnan ska fungera väl långsiktigt.

Det är fundamentalt att bygga upp en livsstil som låter dig vara mer medveten och uppmärksam på verkligheten som omger dig. Detta inkluderar även regelbundna åtgärder för att försäkra att hjärnan fungerar som den ska. Detta kommer utan tvekan reflekteras i ditt välmående och din intelligens.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jaeggi, SM, Buschkuehl, M., Jonides, J., & Perrig, WJ (2008). Mejora de la inteligencia fluida con entrenamiento en memoria de trabajo. Actas de la Academia Nacional de Ciencias , 105 (19), 6829–6833. https://doi.org/10.1073/pnas.0801268105
  • Jaušovec, Norbert (2017) Increasing Intelligence. Academic Press

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.