4 lärdomar från Tao om att hantera jobbiga personer

Taoismen, med all sin kraft, lär oss hur vi ska uppföra oss i svåra miljöer. Hur kan jag bara flöda och slippa hamna i diskussioner? Hur undviker jag att vara negativ när jag möter stimuli som jag inte kan hantera? Vi svarar på dessa frågor nedan.
4 lärdomar från Tao om att hantera jobbiga personer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 26 april, 2024

Tao ger oss visa råd för att hantera jobbiga personer, sådana som berövar oss på energi och ofta blockerar vår väg. Enligt principerna från Lao Zi är det vid dessa tillfällen bäst att hålla sig lugn och fridfull, tömma negativa känslor och ta makten från de personer som tar ifrån dig ditt lugn.

Om vi tar en titt på de senaste publiceringarna som talar om hur man kan förbättra sin kommunikationsstil och uppnå framgång på jobbet, ser vi ett återkommande tema – att lära sig att hantera jobbiga personer.

Vi är medvetna om att denna term kanske låter kontroversiell, så vi bör först och främst definiera vad vi menar med den.

Inom affärs- och coachingvärlden tvingas vi att samexistera med väldigt specifika personlighetstyper. De finns i nästan varje scenario, där de verbalt misshandlar, manipulerar och i största allmänhet stör oss.

Under de senaste åren har många använt sig av lärdomar från Tao för att tala om hur man kan hantera dessa situationer. Främst eftersom de lär oss att hantera känslor väl, och vidare för att de lär oss att konfrontera maktmissbruk, sätta gränser och förbättra vår kommunikation.

Det spelar ingen roll att Lao Zis texter är flera sekel gamla. Hans arv fortsätter att vara väldigt användbart.

Låt inte andra förändra dig - lär dig hantera jobbiga personer

1. Kontrollera jobbiga personer utan att bråka med dem

“Den högsta krigskonsten är att kuva fienden utan att strida.”

-Sun Tzu-

Taoism säger att livet är som att flöda i en flod. Vi bör låta oss själva ledas utan motstånd för att njuta av harmoni. Koncept såsom kamp, konfrontation eller motstånd är antiteser för denna idé, för det koncept där vi manas att gå framåt med mod och flexibilitet.

den som väljer att starta bråk, att konstant konfrontera jobbiga personer, kommer bara bli mer modfälld och oerhört frustrerad.

Att välja att “inte bråka” innebär inte att vi ger vika eller låter oss själva överväldigas. Det innebär framförallt att man inte ger kraft till dem som inte förtjänar det. Det innebär att man väljer vishet över våld, lugn över att öppna ångestens dammluckor.

2. Töm din kopp om den är full av negativa känslor

“Tomhet har en startpunkt. För att smaka på min kopp med vatten måste du först tömma din kopp. Min vän, släpp alla dina förutfattade meningar och fixerade idéer, och var neutral. Vet du varför denna kopp är användbar? För att den är tom.”

-Bruce Lee-

Jobbiga personer förstör ofta vår dag med ett enda ord eller en enda kommentar. Oavsett hur irrationellt budskapet är så blir vi påverkade av olämpligheten i deras beteende. Ett av tipsen som Tao ger oss är att ju mindre reaktiva vi är, desto mer utrymme kommer vi ha att nyttja vår bedömningsförmåga.

Låt oss därför försöka kontrollera hur upprörda vi är och våra negativa känslor. När den jobbiga personen gör vad denne behöver göra, ska vi räkna till tio och andas djupt. Ingen har rätt att förstöra din dag, så töm dig själv på ilska, bitterhet och dåligt humör, en efter en.

Vårt sinne måste förbli som ett tomt rum, där giftiga vindar kommer in genom ett fönster och försvinner ut genom ett annat.

3. Var proaktiv, inte reaktiv, när du hanterar jobbiga personer

Svåra personer gör oss ibland till offer. Lite i taget ansamlar vi så mycket hat, obehag och frustration att vi löper risken att reagera på värsta möjliga sätt. Detta är inte bra. Förr eller senare kommer vi ångra denna reaktion, och vi kommer speciellt ångra att vi inte satte några gränser i förväg.

“Eftersom jag inte skulle vara en slav, skulle jag heller inte vara en ägare. Detta uttrycker min uppfattning om demokrati.”

-Abraham Lincoln-

Tao har stor vishet

Tao rekommenderar att man lär sig att vara proaktiv. Vad innebär det? Det betyder att vi måste lära oss att ta kontroll över saker istället för att bara se dem ske.

Ett råd som Tao lär oss är att varje gång vi ser en jobbig person, ska vi försöka sätta oss i dennes skor genom att använda frasen “det kan inte vara lätt”.

Denna fras hjälper oss att förstå många saker. “Det kan inte vara lätt för min medarbetare att ha problem med alla, att ha så lite tålamod och så liten kontroll över sina känslor.” “Det kan inte vara lätt för min bror att ha problem med att hitta arbete, ha skulder och även ha en jobbig personlighet.”

Att förstå andras perspektiv kommer låta oss vara förberedda på att bättre kontrollera situationen. Det kommer göra att vi är bättre förberedda på att ge hjälp. Och när vi ger konstruktiv kritik är den mer pricksäker och motiverande.

4. Styrkan hos bambu

“Den stela och oböjbara är dödens lärjunge. Den varsamma och vikande är livets lärjunge.”

-Tao Te Ching-

Ibland blir det så att situationen med jobbiga personer når en gräns. En gräns där vi inte bara känner oss instängda i ett hörn, utan även känner oss böjda, till och med förödmjukade. I dessa stunder rekommenderar Tao att vi visualiserar oss bambu.

Den böjer sig också och absorberar styrkan hos vinden som vill kontrollera den och ha den under sin makt. Men detta sker aldrig, för bambun använder den styrka den får från sin flexibilitet. Det faktum att den böjer sig gör den stark när den reagerar.

Vi kan också göra detta. När vi känner att vi nått vår gräns är det dags att resa oss med större styrka för att generera förändring. Vi kommer inte använda våld, för styrka är inte våld. Det är kapaciteten att svara, det är att veta hur vi ska positionera oss själva med mod inför dem som försöker göra oss till något vi inte är – svaga personer.

Flexibel som bambu

Tao innehåller fantastiska gnistor av kunskap som fortsätter att tända vår kapacitet för inlärning, upplysa oss med sin förmåga att hantera komplexiteten hos dagens moderna värld med större vishet.

Låt oss lära oss av det och använda det när vi kan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.