Passivt våld verkar ytligt men ger djupa sår

Passivt våld verkar ytligt men ger djupa sår
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 09 mars, 2024

Passivt våld verkar nästintill paradoxalt. Våld får oss att tänka på något “aktivt”, så i princip borde det vara två koncept som inte är kompatibla. Men i vardagslivet stöter vi på personer som utan att höja sina röster eller använda sårande ord får oss att känna oss attackerade. Ett offer för passivt våld känner en vag, svårplacerad typ av smärta.

“Det finns bara två krafter i denna värld, svärdet och anden. I det långa loppet kommer svärdet alltid besegras av anden.”

Napoleon Bonaparte

Passivt våld och passiva aggressiva attityder är resultatet av en oförmåga att lösa konflikter med auktoritet, i en eller flera av dess olika manifestationer. Det förekommer en känsla av hjälplöshet eller försvarslöshet som gör personen resignerad, men denna resignation är full av ilska och frustration, vilket till slut kommer visa sig på något sätt.

Passivt våld under vardagliga omständigheter

De mest uppenbara exemplen på passivt våld förekommer bland tonåringar. Deras far och mor säger exempelvis till dem att städa rummet, och de svarar med något i stil med “jag gör det nu!” men gör det sedan aldrig.

Kvinna vid laptop

Det är även vanligt hos små barn. De blir tjuriga om du inte ger med dig och de kastar sig själva eller skadar sig. Senare har de sönder en dyr vas “utan att det var meningen”.

Bland vuxna finns det tusentals exempel på passivt våld. När du pratar med någon och personen inte låtsas höra. Eller när människor ger dig kritik förklädd som råd eller förslag. Eller när de ger dig två lika dåliga alternativ och ber dig att välja. Och du känner till fler exempel!

Dess koppling till auktoritet

Passivt våld växer generellt inom situationer som involverar maktdynamik. Vi talar om den där makten som motverkar eller begränsar uttryckandet av aggressiva känslor. Det är därför de manifesterar falsk omtanke, som sedan blir till passivt våld.

Man vid soluppgång

Auktoritetsfigurer blir också ofta utsatta för passivt våld. I det här fallet handlar det om föräldrar, men även chefer, lärare, läkare, etc. Ibland har de inte en formell maktställning, men de har den där rollen över den andra personen, ungefär som när en person i ett förhållande har mer kontroll eller influens.

Dessa maktfigurer kan också orsaka passivt våld. De vet att de som är hierarkiskt under dem inte har full frihet att reagera på deras beteende. Som när en chef ber dig att arbeta bara en timme till varje dag för att hjälpa de andra. Eller när din partner säger att det är bäst att han eller hon gör det eftersom du inte kan göra det själv.

Passivt våld utövas genom etablerandet av skuldkänslor och genom förnedring av den andra personen, även om det görs indirekt. Ibland är det väldigt svårt att upptäcka eftersom det vanligtvis är inlindat i mjukt tal och gott uppförande. Det är nästan aldrig medvetet.

Effekterna av passivt våld inom sociala kretsar

Mycket av detta beteende överförs och närs av samhället. Som när du går längs gatan och en hemlös person ber dig om pengar. Ibland vill du inte eller så kan du inte hjälpa. Och då säger personen “Gud välsigne dig”. Här kanske han inte verkligen menar detta, utan snarare raka motsatsen. Och det är det meddelande han ger dig mellan raderna.

Explicit och passivt våld genererar samma typ av svar. Den stressade chefen tvingar bara vissa av de anställda att jobba över. En auktoritär lärare orsakar ett dåligt uppförande, oavsett om det är öppet eller inte. Den kontrollerande mamman kan uppfostra problematiska barn. En politiker som köper röster ger människor anledning till att inte betala skatt.

Kvinnor och man

Det mest skadliga med passivt våld är att det genom att inte vara explicit orsakar förvirring och inte är uppenbart. När du disciplinerar dina tonåringar för att de inte lyder dig säger de antagligen “Jag sa ju att jag ska göra det!”. Om du säger till din chef att situationen är orättvis kommer han eller hon antagligen börja prata om disciplin och effektivitet. Och din partner kan anta offerrollen eller bli genuint förvånad om du säger att han eller hon behandlar dig som om du vore dum.

Vi måste lära oss att få ett slut på dessa manipulativa handlingar. Vi måste hantera konflikter så att de inte skapar denna typ av våld. Det innebär inte att du säger allt som du tänker utan att filtrera det.

Det handlar helt enkelt om att förbättra vår förmåga att kommunicera, klart och lugnt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.