Passivt våld verkar ytligt men ger djupa sår

Passivt våld verkar ytligt men ger djupa sår
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 09 april, 2018

Passivt våld verkar ytligt och kan ibland tyckas vara nästan paradoxalt. Våld får oss att tänka på något “aktivt”, så i princip borde det vara två idéer som inte är kompatibla. Men i vardagslivet stöter vi på personer som utan att höja sina röster eller använda sårande ord får oss att känna oss attackerade. Ett offer för passivt våld känner en vag, svårplacerad typ av smärta.

“Det finns bara två krafter i denna värld, svärdet och anden. I det långa loppet kommer svärdet alltid besegras av anden.”
Napoleon Bonaparte

Passivt våld verkar ytligt, men aggressiva attityder är resultatet av en oförmåga att lösa konflikter med auktoritet, i en eller flera av dess olika manifestationer. Det förekommer en känsla av hjälplöshet eller försvarslöshet som gör personen resignerad, men denna resignation är full av ilska och frustration, vilket till slut kommer visa sig på något sätt.

Passivt våld under dagliga omständigheter

De mest uppenbara exemplen på passivt våld förekommer med ungdomar. Deras far och mor säger exempelvis till dem att städa rummet, och de svarar med något i stil med “jag gör det nu!”, men gör det sedan aldrig.

Kvinna vid laptop

Det är även vanligt hos små barn. De blir tjuriga om du inte ger med dig och de kastar sig själva eller skadar sig. Senare har de sönder en dyr vas “utan att det var meningen”.

Med vuxna finns det tusentals exempel på passivt våld. När du pratar med någon och denna personen inte låtsas höra. Eller när de kritiserar dig förklätt som råd eller förslag. Eller då de placerar dig mellan en sten och en hård plats och vänligt ber dig att välja. Och du känner till fler exempel!

Passivt våld verkar ytligt men har att göra med auktoritet

Passivt våld växer generellt inom situationer som involverar maktdynamik. Det är precis den där makten som motverkar eller begränsar uttryckandet av aggressiva känslor. Det är därför som de använder sig av ett falskt försvar, som sedan blir till passivt våld.

Man vid soluppgång

Auktoritetsfigurer blir också ofta utsatta för passivt våld. I det här fallet handlar det om föräldrar, men även chefer, lärare, läkare, etc. Ibland har de inte en formell maktställning, men de har den där rollen över den andra personen, ungefär som då en person i en relation har mer kontroll eller influens.

Dessa maktfigurer kan även orsaka passivt våld. De vet att de som är hierarkiskt under dem inte har full frihet att reagera på deras beteende. Det är som då en chef ber dig att arbeta bara en timme till varje dag för att hjälpa de andra. Eller då din partner säger att det är bäst att han gör det eftersom du inte kan göra det själv.

Passivt våld utövas genom etablerandet av skuldkänslor och genom att förnedra den andra personen, även om det görs indirekt. Ibland är det väldigt svårt att upptäcka eftersom det vanligtvis är omlindat av mjukt tal och gott uppförande. Det är nästan aldrig medvetet.

Effekterna av passivt våld inom sociala kretsar

Mycket av detta beteende överförs och närs av samhället. Som då du går nedför gatan och en hemlös person ber dig om pengar. Ibland vill du inte eller så kan du inte hjälpa. Och då säger personen “Gud välsigne dig”. Här kanske han inte verkligen menar detta, utan snarare raka motsatsen. Och det är det meddelande han ger dig mellan raderna.

Passivt våld verkar ytligt men genererar samma typ av svar som explicit våld. Den stressade chefen tvingar bara vissa av de anställda att stanna över. En auktoritär lärare orsakar ett dåligt uppförande, oavsett ifall det är öppet eller inte. Den kontrollerade modern kan uppfostra problematiska barn. En politiker som köper röster ger folk anledning till att inte betala skatt.

Kvinnor och man

Det mest skadliga med passivt våld är att de genom att inte vara explicita orsakar förvirring och är inte uppenbara. När du disciplinerar din tonåring för att han inte lyder dig säger han antagligen “Jjag sa ju att jag ska göra det!”. Om du säger till din chef att situationen är orättvis kommer han antagligen börja prata om disciplin och effektivitet. Och din partner kan anta offerrollen eller bli genuint förvånad ifall du säger till denne att personen behandlar dig som om du vore dum.

Vi måste lära oss att få ett slut på dessa manipulativa handlingar. Vi måste hantera konflikter så att de inte skapar denna typ av våld. Det innebär inte att du säger allt som du tänker på utan att filtrera det. Det handlar helt enkelt om att förbättra vår förmåga att kommunicera, klart och lugnt.

Detta kanske intresserar dig
Våld inom relationer: Historien om ännu en tjej
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Våld inom relationer: Historien om ännu en tjej

Detta är historien om ännu en tjej. En tjej utan namn. En tjej som blev förälskad i någon som hon trodde var den bästa mannen i världen.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.