De bästa citaten från André Gide

De bästa citaten från André Gide
Bernardo Peña Herrera

Skriven och verifierad av psykologen Bernardo Peña Herrera.

Senaste uppdateringen: 21 april, 2022

Dessa citat från André Gide visar hans sanna natur. Gide var ett geni och en humanist. Han blev inte bara en berömd författare, utan var även känd för sin kritik av den franska kolonialismen i Afrika.

Gide levde under en tid i historien då många saker fortfarande var tabu. Han bemöttes av allvarliga moraliska dilemman under hela sitt liv, speciellt de som hade att göra med kärlek, sanning och sexualitet. Detta är något som vi klart kan se i många av hans citat.

Mycket av hans arbete känns som en självbiografi. Hans liv var ju fullt av dilemman. Hans citat var dock positiva. Han är inte dömande trots faktumet att han ofta blev utstött.

Här är några av hans bästa citat.

Hemligheten till lycka

Detta är ett av André Gides vackraste citat. Det lyder: Hemligheten till lycka är inte att göra vad man tycker om, utan att tycka om vad man gör”.

Gide har rätt när han säger att välbehag inte kommer från en enda ansträngning. Att göra sitt bästa när det kommer till något som man tycker om är en frihetsdeklaration som leder till att man känner sig nöjd med vad man uppnått.

Tänker på intressanta citat om livet från André Gide.

Ett citat från André Gide rörande materiella ting

Många personer har pratat om materiella ting, inklusive Gide: “Totalt ägande fås bara genom att ge. Allt som du inte kan ge tar över dig”.

Detta är ett vackert skrivet citat som tar upp faktumet att en gåva är den aktiva manifestationen av att ha. Du kan ge eftersom du har något att ge. Om du inte har något, även om du har det, så kommer du inte äga något.

Å andra sidan så tillhör du den sak som du behåller bara för att du vill ha den. Önskan att behålla något för att man inte känner att man har tillräckligt kan vara överväldigande. Dina ägodelar kan därför komma att hålla dig fången.

De vackraste sakerna enligt André Gide

Många André Gide-citat har en poetisk ton. Ett säger exempelvis att “De vackraste sakerna är de som galenskapen orsakar och som förnuftet skriver”. Gide menade här att skönheten är ett resultat av ett giftermål mellan galenskapen och förnuftet.

I hans ögon är galenskapen en kreativ kraft. Den där absurda passionen som resulterar i något nytt. Den blir dock bara vacker om den formas av förnuftet. Idéernas värld, fantasin och sanslösheten bör dominera. Detta ger upphov till konst, utan att den intellektuella sidan kommer i vägen och tvingar den till att hålla sig till logikens regler.

Att utforska

André Gide var en äventyrare som älskade att lära sig om nya kulturer och olika livssätt. Äventyrare är nyfikna personer. De är inte rädda för nya saker och de bemöter äventyr med mod och beslutsamhet. Detta gäller för både fysiska äventyr samt de spirituella.

Detta citat från André Gide fångar verkligen hans äventyrliga sida: “Du kan inte upptäcka nya oceaner om du inte har haft modet att inte längre se stranden.” Detta är också en metafor rörande vikten av att lämna och bredda sina horisonter och öppna upp sig själv för förändring.

Kvinna som går på landsväg.

Lycka enligt André Gide

Detta är också ett väldigt vist citat: “Om du inte känner lycka väldigt ofta, så är det för att den manifesterar sig på andra sätt än du är van vid”. Det tar upp kontrasten mellan lyckans idé och lyckan som en konkret verklighet.

Folk tenderar att tro att lyckan ligger i de saker som de inte har eller de mål som de inte har uppnått. Vi bör istället identifiera lyckan i varje tillfälle.

André Gide vann nobelpriset i litteratur 1947. Hans arbete guidade och inspirerade många, som Albert Camus och Jean-Paul Sartre. André Gide lämnade ett fantastiskt avtryck på kulturen och litteraturen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gide, A. (2012). Corydon. Editions Gallimard.
  • Gide, A. (1981). Defensa de la cultura (Vol. 1). Ediciones de la Torre.
  • Gide, A. (1988). El inmoralista (Vol. 96). Ediciones Catedra.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.