Estetisk intelligens: förmågan att uppfatta skönhet

Varför är det så att vissa människor kan uppleva ett objekt som otroligt vackert, medan samma objekt för andra inte är det minsta vackert? Det är väldigt vanligt förekommande att någon ser skönhet där en annan person inte kan se den. Det är det som vi kallar för estetisk intelligens: att kunna se skönhet där andra inte ser någonting.
Estetisk intelligens: förmågan att uppfatta skönhet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är inte lätt att beskriva begreppet skönhet. Otaliga tänkare och filosofer har försökt, men med varierande grad av framgång. Finns det en estetisk standard? En kombination av färger och former? En känsla? Eller handlar det om en sorts andlig glädje? Den italienska psykoterapeuten och filosofen Piero Ferrucci föreslår en bredare förståelse för skönhet med sin teori om estetisk intelligens.

Våld mot djur, barnmisshandel, krig, katastrofer och moder Jords raseri. Det är ofta nödvändigt att se destruktiv fulhet för att förstå skönhet. Att se fula saker gör dessutom att du förstår att skönhet inte bara är något ytligt, känslomässigt eller tvetydigt. Oavsett vad skönhet är, verkar det ha en unik förmåga att läka själen.

Estetisk intelligens är ett sätt att förstå skönhet

Skönheten är förvirrande eftersom vissa människor kan se ett objekt som extremt vackert, medan andra inte gör det. Många gånger uppfattar någon skönhet där en annan inte kan göra det. Detta är vad vi menar med “estetisk intelligens”. De ser skönhet där andra inte ser någonting alls.

Denna fjäder i en hand är ett uttryck för estetisk intelligens

Estetisk intelligens består av tre huvudsakliga beståndsdelar som definierar kvaliteten av den estetiska uppfattningen. I grund och botten är dessa estetisk räckvidd, djupet av upplevelsen och förmågan att integrera skönhet. Dessa tre variabler finns på olika sätt och i varierande grad inom var och en av oss.

Estetisk räckvidd

De som har en bredare estetisk räckvidd kan uppleva skönhet i fler situationer. Till exempel finns det människor som helt enkelt inte kan uppleva någon skönhet i musik. Men de kan kanske uppleva skönhet i poesi, filmer, landskap, heminredning eller i ljudet av regnet som smattrar mot taket.

Dessa människor kan uppleva skönhet i tusen till synes enkla situationer i vardagen. Det här sättet att förstå skönhet är inte gemensamt för alla.

Djupet av upplevelsen

Uppfattningen av skönhet varierar också från person till person. Att uppleva skönhet kan “beröra” vissa personer på ett subtilt sätt för att de kan se att det finns en viss skönhet där, men att den inte påverkar dem så mycket. De upplever den som något “externt”.

Sedan finns det tillfällen när skönheten tränger sig igenom hela ditt väsen. Skönheten tar över och injicerar känslor som är svåra att förklara för att de är så intensiva. Du kanske inte ens vet hur du ska förklara hur denna skönhet får dig att känna dig. Detta är en väldigt intensiv känsla av glädje.

Förmågan att integrera skönhet

Förmågan att integrera den skönhet du uppfattar förklarar varför viss skönhet “berör” medan annan får dig att “förändras”. Integrerande skönhet innebär att skönhet inte bara berör dig utan den transformerar dig också. Med andra ord ändrar den dina tankemönster.

Estetisk intelligens visar hur skönhet berikar ditt liv

Människor med en smalare estetisk räckvidd lever också i en värld som är mer snäv och begränsad. Inte bara det, men de har också ofta en mindre flexibel personlighet. Det verkar finnas en koppling mellan att falla i denna kategori och en persons förmåga att anpassa sig till nya miljöer och omständigheter. Det betyder att dessa människor har svårare att hantera dessa förändringar.

Tvärtom utvecklar människor med ett brett estetiskt intervall mer nyfikna personligheter. De är mer benägna att lära sig och välkomna nya idéer samt projekt. Dessa människor har även en fantastisk förmåga att kunna bli hänförda av och njuta av upplevelser. De är mycket mer flexibla när det gäller situationer som de måste hantera, andra människor och sig själva.

Människor med ett brett estetiskt intervall har bättre förmåga att kunna skapa band med andra människor, har bättre självkänsla och en mycket mer intensiv livsanda.

En regnbåge på ögat som ett uttryck för estetisk intelligens

Att omge sig själv med skönhet är något centralt och viktigt för många människor. Faktum är att det är nödvändigt för att vara lycklig. I sin bok Beauty and the Soul: The Extraordinary Power of Everyday Beauty to Heal Your Life hävdar Piero Ferrucci att man genom att beröva sig själv från skönhet kan drabbas av negativa känslor. Dessa inkluderar depression, rastlöshet, oförklarlig aggression och en djup känsla av meningslöshet. 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.