De psykologiska konsekvenserna av långtidsarbetslöshet

Känner du till de psykologiska konsekvenserna av långtidsarbetslöshet? Lär dig mer om dem med oss!
De psykologiska konsekvenserna av långtidsarbetslöshet

Senaste uppdateringen: 05 april, 2021

Fundera på följande: Vad gör alla från det att de avslutat skolan och fram till pensionen? Du gissade rätt, de arbetar! Och det är den krassa verkligheten. Om du inte arbetar kan du inte leva ordentligt. Och som verkligheten ser ut idag så gäller att för de flesta företag är en person över 50 år (eller i vissa fall över 30 år) inte lika värdefull som en yngre person, vilket dömer dessa individer till långtidsarbetslöshet. De psykologiska konsekvenserna av långtidsarbetslöshet är något som drabbar alla arbetslösa oavsett ålder.

Ta en titt på de olika jobberbjudandena hos vilken arbetsförmedlare som helst. Du ser att de alltid letar efter unga människor. Följaktligen blir våra äldsta äldre medarbetare vid förlorat arbetstillfälle många gånger fångade i långtidsarbetslöshet.

I den här artikeln presenterar vi några av anledningarna till att företagen avvisar seniorer från sina vakanta platser. Vi kommer inte att predika angående huruvida de gör rätt eller fel. Men vi kommer att fördjupa oss i anledningar och konsekvenser. Tar företagen hänsyn till de psykologiska konsekvenserna av en långtidsarbetslöshet utan ände? Vi antar att de helst vill undvika dessa tankebanor. Just dessa och många andra tankar blir dagens ämne.

Skälen till långtidsarbetslöshet: varför företag inte vill ha äldre människor

Det första vi kan göra är att ställa en rad frågor. Är människor över 40-50 år mindre kapabla att göra ett bra jobb? Innebär deras ålder att de har tappat förmågan att arbeta, att lära eller förbättra sig? Har de mindre kunskap inom det område de har arbetat med under hela sitt liv? Eller har de helt enkelt tappat förmågan att vara effektiva? Betyder det att de inte längre är ansvarsfulla individer?

Du har antagligen svarat nej på de flesta frågorna. Och du har rätt. Förutom i specifika fall (vissa jobb som kräver styrka och fysisk smidighet) är 40-50-åriga individer helt kapabla att göra ett bra jobb.

Statistik

Men företagen anger många anledningar till att inte anställa dem. I den senaste undersökningen från Adecco Foundation tillfrågades 200 personalansvariga angående orsakerna till varför de inte anställer äldre arbetssökande. Låt oss se deras motiveringar.

 • 75 % av dem anser att det är ett sämre val att anställa 40-50-åringar eftersom de kan missa fler arbetsdagar på grund av hälsoproblem.
 • 66 % av dem tror att de äldre kommer att få problem med att passa in inom ett ungt arbetslag. De kan även ha svårt att acceptera att de leds av yngre personer.
 • 40 % av dem tror att de äldre kommer att vara mindre flexibla till nya omständigheter på grund av sin ålder.
 • 25 % av dem menar att de äldres kunskaper och färdigheter tenderar att vara föråldrade. Enligt dem tenderar kunskapen hos människor över den här åldern att ha passerat bäst-före-datumet. Dessutom, menar de, är äldre vanligtvis ovilliga att skaffa sig ny kunskap eller implementera nya förfaranden.
 • Det är inte lätt för de äldre att flytta på grund av familjeansvar.
 • En äldre person skapar en sämre helhetsbild. En ung person ger företaget en fräsch, innovativ och flexibel atmosfär.
 • De accepterar inte låga löner (på grund av sin erfarenhet) och företag vill minska kostnaderna. Detta är den enskilt mest utbredda tron.
En sorgsen och arbetslös kvinna

Är dessa irrationella övertygelser?

En av de mest förekommande kognitiva fördomarna i dessa övertygelser är generalisering eller övergeneralisering. Visst, de flesta profiler med 25 års erfarenhet accepterar inte samma lön som en person med två års erfarenhet. Det är inte så konstigt. Det kommer dock att finnas andra som av desperation eller konformism är villiga att acceptera detta. Så varför inte fråga innan du antar att de kommer vägra att sänka sin tidigare lön? Hur som helst bör lönen överstiga arbetslöshetsersättningen.

Detsamma gäller den utdaterade och icke-flexibla aspekten som vi nämnde tidigare. Många individer har inte fortsatt att lära sig nya saker eftersom de lärt sig allt på sina tidigare jobb. Dock tycker många andra yrkesverksamma om att gå kurser, delta i konferenser eller till och med ta nya examina för att få ny kunskap.

Dessutom måste alla yrkesverksamma lära sig att anpassa sig till förändringar, särskilt om företagets fortsatta tillväxt är beroende av det.

När det gäller familjeansvar är det ganska överdrivet att tro att alla individer i en viss ålder har familjeansvar som kan störa deras jobb. Håll i åtanke att dessa ansökningar avvisas innan en arbetsintervju kan bekräfta eller dementera fördomen.

Detsamma gäller att tro att alla äldre har medicinska problem som stör deras prestationer. Det är sant att vi med åren blir mer utsatta för sjukdomar. Ungdomar är dock inte undantagna från att ha andra hälsotillstånd. Hur är det med en ung rökare, festprisse eller någon med andra kroniska hälsoproblem?

Anpassning

Låt oss titta på det här med oförmågan att anpassa sig till ett ungt arbetsteam från ett annat perspektiv. Vad sägs om en äldre person som känner sig entusiastisk över att bli ledd av en yngre person eftersom de på så sätt kan dra nytta av deras nya perspektiv och lära sig något av dem? Kom ihåg att vi alla kan lära oss av varandra.

Ärligt talat kan det hända att den yngre personen känner sig skrämd. Det är möjligt att de har tankar som ”det finns inget som jag kan lära dem” eller ”hur kan jag vara hans chef om han var VD över ett multinationellt företag för två år sedan?” Dessa tankar är inte orimliga på något sätt.

Tänk på följande: Äldre människor är en levande bild av professionalism. Vill inte alla företag ha professionella individer? Kanske bör alla organisationer inse att det är viktigt att skapa en tolerant företagsimage. Att visa att de kan kombinera yngre med äldre företagsprofiler kan vara oerhört fördelaktigt.

Men alla dessa övertygelser är så inbyggda och utbredda att CV:n avvisas utan att de blivit lästa bortom personens ålder. Det har kommit till en punkt där företag inte ens reflekterar över de fördelar som kan komma av att man anställer en äldre och mer erfaren profil. En av konsekvenserna är att långtidsarbetslöshet hos äldre har ökat.

De psykologiska konsekvenserna av långtidsarbetslöshet

Gruppen med personer mellan 45 och 64 år har lägst antal arbetslösa i Sverige, dessa uppgår endast till 4,6 %. Jämför man detta med ungdomsarbetslösheten, eller arbetslösheten hos utrikesfödda, så ter sig den siffran liten. Dock saknas samma politiska vilja då det gäller de äldres återintåg på arbetsmarknaden. Något som gör att många finner sig fast i en långtidsarbetslöshet, oavsett arbetsvilja.

Ställ dig i skorna hos en person som har avvisats mer än 300 gånger, har varit arbetslös i fyra år och har en familj att försörja, med barn i skolan eller på universitetet. En vars partner befinner sig i samma situation som dem. Det är i grunden ett recept på misär, inte sant?

Låt oss nu prata om de vanligaste, och mest logiska, psykologiska konsekvenserna av långtidsarbetslöshet.

 • Ångest och stress manifesterar sig inte bara av att inte hitta ett jobb utan också från konsekvensen av att inte ha råd med vissa grundläggande utgifter. Till exempel vatten, el, mat, bostad och barnrelaterade kostnader.
 • Låg självkänsla, känslor av ineffektivitet och till och med depression. Att känna sig avvisad och ogiltig kan få dessa människor att tänka igenom hela sin yrkeskarriär och ifrågasätta huruvida de någonsin har varit bra på vad de gör.
 • Skuldkänslor för att inte kunna komma ut ur avgrunden de är nedsänkta i.
 • Fysiologiska problem såsom aptitförändringar och sömnproblem.
 • Känslor av hjälplöshet. Tron att deras situation är oåterkallelig.

Konsekvenserna av långtidsarbetslöshet påverkar sinnet

Det är viktigt att tänka på en sak. Om dessa känslomässiga förändringar fortsätter under lång tid kommer de att påverka personens dagliga liv. I dessa fall är det viktigt att man får kontakt med någon specialiserad på psykisk ohälsa. De kan inte ge dig ett magiskt piller som kan vända på alla problem. De kan däremot vägleda dig till att upprätthålla en hälsosam rutin, ignorera skuldkänslorna och hjälplösheten samt möta situationen på ett hälsosammare sätt.

En man deprimerad på grund av långtidsarbetslöshet

Låt oss uppmärksamma våra “äldre”

Enligt WHO anses åldersdiskriminering vara på samma nivå som diskriminering baserat på kön eller ras. De erkänner dock också att det är den mest standardiserade och normaliserade typen av diskriminering.

Det här är kanske något du inte tänkt på fram tills nu, men det är sant. Åldersdiskriminering är oerhört vanligt. Kanske måste vi alla bli påminda om att de äldres kunskaper är viktiga. När allt kommer omkring är det de som guidar och lär ungdomarna när de ger sig in i arbetslivet. Vi lär oss alla, allting, genom erfarenhet; vår egen, eller andras.

Om vi ​​såg varje person för vem denna är; en individ, och inte en statistisk profil – kanske saker skulle vara annorlunda.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.